Pārtikas produktu ražošanas tehniķis 4 g.

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis

Iegūstāmā kvalifikācija Pārtikas produktu ražošanas tehniķis
Profesionālās izglītības programmas Pārtikas produktu tehnoloģija
Mācību ilgums 4 gadi (vidējā profesionālā izglītība)
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par vidējo profesionālo izglītību
Praktiskās mācības  1152 stundas 
Kvalifikācijas prakse  960 stundas 
Prakse Lielākās prakses vietas: SIA Rīgas piensaimnieks, A/S Rīgas piena kombināts, SIA Spilva, A/S Aldaris, Gutta, Cido , Lāči, Rīgas miesnieks

Galvenie mācību priekšmeti:

  • Graudu pārstrādes produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas,
  • Piena pārstrādes produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas,
  • Gaļas pārstrādes produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas,
  • Zivju pārstrādes produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas,
  • Augļu un dārzeņu pārstrādes produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas,
  • Dzērienu pārstrādes produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas,
  • Uzņēmējdarbība,
  • Kvalitātes vadības pamati

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis

Partikas raz tehnologija 4 gadi.pdf

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67575580, 67147583, 67286297, Preiļos 65381291 vai rakstot uz epastu rtrit@rtrit.lv

Iesniedzamie dokumenti

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;
   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm) ;
   * pases vai dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Stājoties Interjera dizaina izglītības programmā tiek noteikts iestājpārbaudījums (krāsu mācībā un kompozīcijā).

 

Iespējas pēc skolas

- Strādāt pārtikas produktu pārstrādes uzņēmumos,
- Turpināt izglītoties augstākās izglītības iestādēs,
- Turpināt izglītoties ārzemēs,
- Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju semināros, kursos.