Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists 4 g.

Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists

Iegūstāmā kvalifikācija Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists
Profesionālās izglītības programmas Miltu izstrādājumu ražošana
Mācību ilgums 4 gadi (profesionālā vidējā izglītība)
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par vidējo profesionālo izglītību
Praktiskās mācības  1152 stundas
Kvalifikācijas prakse  960 stundas
Prakse  Kūkotava, Mārtiņa beķereja, Hanzas maiznīca, Iļģuciema maiznīca, Lielezers, SIA Staburadzes konditoreja, Franču maize

Galvenie mācību priekšmeti:

  • Pārtikas ražošanas izejvielas un materiāli,
  • Miltu izstrādājumu ražošanas iekārtas,
  • Maizes izstrādājumu ražošana,
  • Miltu konditorejas izstrādājumu ražošana un noformēšana
  • Konditorejas ražotnes darba organizācija,
  • Uzskaite, atskaite un kalkulācija,
  • Ražošanas procesu kontrole,
  • Uzņēmējdarbība

Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists

Miltu izstr razosana 4 gadi.pdf

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67575580, 67147583, 67286297, Preiļos 65381291 vai rakstot uz epastu rtrit@rtrit.lv

Iesniedzamie dokumenti

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;
   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm) ;
   * pases vai dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Stājoties Interjera dizaina izglītības programmā tiek noteikts iestājpārbaudījums (krāsu mācībā un kompozīcijā).

 

Iespējas pēc skolas

- Strādāt maizes un konditoreja uzņēmumos,
- Strādāt specialitātē komersanta piedāvātajos ēdināšanas uzņēmumos un sniegt visa veida ēdināšanas pakalpojumus,
- Turpināt izglītoties augstākās izglītības iestādēs,
- Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju uzņēmumos, kursos un semināros.