Mazumtirdzniecības komercdarbinieks 4 g.

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks 4 g.

Iegūstāmā kvalifikācija Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
Profesionālās izglītības programmas Komerczinības
Mācību ilgums 4 gadi (vidējā profesionālā izglītība)
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par  profesionālo vidējo izglītību
Praktiskās mācības  1152 stundas 
Kvalifikācijas prakse  960 stundas 

Galvenie mācību priekšmeti:

  • Uzņēmuma darba organizācijas
  • Nepārtikas preču prečzinība
  • Preču pārdošanas organizēšana
  • Grāmatvedība
  • Mārketings
  • Lietišķā saskarsme

 

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

Mazumtirdzn komedcdarbinieks 4 gadi.pdf

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67575580, 67147583, 67286297, Preiļos 65381291 vai rakstot uz epastu rtrit@rtrit.lv

Iesniedzamie dokumenti

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;
   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm) ;
   * pases vai dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Stājoties Interjera dizaina izglītības programmā tiek noteikts iestājpārbaudījums (krāsu mācībā un kompozīcijā).

 

Iespējas pēc skolas

-Varēsi strādāt privātuzņēmumos, mazumtirdzniecības uzņēmumos, valsts iestādēs

-Vari būt pašnodarbināta persona vai individuālais komersants

-Iespējas pilnveidot savas zināšanas augstākājās izglītības iestādēs, kursos un semināros