A+
a-
Projekt Gastrowaste sanāksme Rīgā

Aktuāli

29.05.2024

Projekt Gastrowaste sanāksme Rīgā

28. maijā Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notika projekta GastroWaste starptautiskā sanāksme, kurā piedalījās pārstāvji no dažādām partnerorganizācijām: Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma, EUROPEAN EDUCATION PROJECTS no Spānijas un Complex of General and Vocational Schools in Mońki no Polijas.

Sanāksmes laikā tika apspriesti dalībnieku saņemtie vērtējumi par projektu un mācību aktivitātēm, kā arī novērtēta projekta rezultātu kvalitāte. Šie vērtējumi sniedza ieskatu projektā iesaistīto organizāciju pieredzē un deva iespēju uzlabot turpmākās darbības.

Tika organizēta arī praktiskā nodarbība, kuru vadīja skolotāja Inese Bedeice. Nodarbības tēma bija vietējo un sezonālo izejvielu izmantošana un bezatkritumu pieeja ēdienu gatavošanas nodarbībās skolā. Dalībnieki guva gan teorētiskas zināšanas, gan praktiskus ieteikumus, kā efektīvi izmantot pieejamos resursus un samazināt atkritumu daudzumu, kas ir būtiski ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai.

Papildus tam, sanāksmes laikā tika saplānoti projekta rezultātu izplatīšanas pasākumi, lai nodrošinātu, ka sasniegtie rezultāti un labās prakses piemēri tiek nodoti plašākai auditorijai. Tika izstrādāts plāns, kā informēt sabiedrību un iesaistītās puses par projekta gaitu un sasniegumiem.

Sanāksme bija veiksmīga, un dalībnieki bija apmierināti ar gūtajiem rezultātiem un jaunajām zināšanām. Projekta komanda turpinās strādāt pie uzdevumu izpildes un mērķu sasniegšanas, lai veicinātu ilgtspējīgu pārtikas resursu izmantošanu izglītības iestādēs.