A+
a-
GastroWaste mācību aktivitāte Spānijā, Valencijā

Aktuāli

15.11.2023

GastroWaste mācību aktivitāte Spānijā, Valencijā

No 13. līdz 18. novembra norisinās starptautiskā GastroWaste mācību aktivitāte Spānijā, Valencijā. Šajā aktivitātē piedalās piecas tehnikuma profesionālās izglītības skolotājas ēdināšanas jomā – Inese Bedeice, Ligita Šefere, Laila Vilmane, Santa Rūja un Ināra Liepiņa, papildinot savas zināšanas pilnvērtīgā izejvielu izmantošanā, mazinot pārtikas atkritumu daudzumu. 

Mācību aktivitātes mērķis ir sniegt zināšanas par ilgtspējīgu pārtiku, klimata pārmaiņām un palielināt informētību par šiem jēdzieniem, kā arī iedvesmot dalībniekus izmantot šīs zināšanas ikdienā un dalīties ar tām. 

Mācību aktivitātes laikā dalībnieki ne tikai iegūs teorētiskas zināšanas un dalīsies ar savām prasmēm, bet arī mācīsies par ilgtspējīgu virtuvi, kuras pamatā ir sezonālu pārtikas produktu izmantošana, kas prasa minimālu transportēšanu un pārtikas produktu atlikumu atkārtotu izmantošanu. Mācību dalībnieki apmeklēs vietējo lauksaimniecību, lai uzzinātu par ilgtspējīgas lauksaimniecības modeli.

Visi dalībnieki aktīvi iesaistās mācībās, kopīgi radot inovatīvas idejas, izmantojot praktiskas metodes, lai veicinātu radošumu un līdzdalību.

Atgriežoties tehnikuma skolotājas organizēs  POP-UP restorānu un dalīsies zināšanās ar citu skolu skolotājiem par bezatkritumu pieeju ēdināšanas izglītībā.