A+
a-
Virtuālā mobilitāte - “Food and lifestyle”

Aktuāli

05.05.2021

Virtuālā mobilitāte - “Food and lifestyle”


Mūsu tehnikuma profesionālās izglītības pedagogi aktīvi pilnveido savas prasmes virtuāli virtuālā veidā kopā ar ERASMUS+ projektu “Personības attīstība Eiropas vidē un prasmju pilnveide ECVET ietvarstruktūrā”.

Piecas dienas, laikā no 7.- 16. aprīlim, četri RTRIT profesionālās izglītības pedagogi piedalījās Erasmus+ projekta Nr. 2019-1-LV01-KA116-060276 aktivitātē, personāla apmācības ārzemēs, kas norisinājās virtuālā vidē, sadarbībā ar Zealand Business College, Dānijā.

Virtuālā mobilitāte “Food and lifestyle” sevī ietvēra tādu tēmu apguvi un papildināšanu pārstāvētajiem pedagogiem kā:

  • UN goals for environmental sustainability
  • Health & Nutrition
  • Lifestyle illness ( Heart-Diabetes & cancer)
  • Diets to prevent the diseases.
  • 10 advices about your daily diet.
  • Types of Vegetarians
  • Other Eating habits/diets.

Vairāk par projektu lasi - https://www.rtrit.lv/projekti/erasmus/personibas-attistiba-eiropas-vide-un-prasmju-pilnveide-ecvet-ietvarstruktura-nr-2019-1-lv01-ka116-060276/