A+
a-
Jaunietes apgūst skaistumkopšanas jomu Tartu VEC (Tartu Vocational Education Center)

Aktuāli

17.06.2019

Jaunietes apgūst skaistumkopšanas jomu Tartu VEC (Tartu Vocational Education Center)

Jaunietes apgūst skaistumkopšanas jomu, mācību grupas ST17-1/2 meitenes projekta  “Profesionālo prasmju veidošana”  Nr. 2018-1-LV01-KA116-046827 ietvaros

devās uz Tartu VEC (Tartu Vocational Education Center).

Mobilitātes ietvaros izglītojamās pavadīja Skaistumkopšanas nodaļas profesionālo mācību priekšmetu skolotāja Iveta Pavlovska (personāla mobilitātes mērķi s- Pavadošā persona).

Partneri no Tartu Tartu VEC.

Mobilitātes projekta programmas ietvaros RTRIT mobilitātes dalībnieki uzņemošajā organizācijā bija izveidojuši arī RTRIT izglītojamo tērpu kolekcijas izstādes.