A+
a-

Kontakti

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums

Nīcgales iela 26, Rīga, LV – 1035
tālr.: 67575580
e-pasts: rtrit@rtrit.lv
Reģ. Nr.: 40003480798
Facebook un Instagram: @RigasTRIT

Mācību korpusi:
Nīcgales ielā 26, Rīga, LV – 1035; 

Augusta Deglava ielā 41A, Rīga, LV – 1035

Marijas ielā 4, Rīga, LV-1050

Sporta iela 1, Preiļi, LV-5301

 

Norēķinu rekvizīti:
Valsts kase, kods TRELLV22
Konts LV98TREL9153970000000
Vārds, Uzvārds: Priekšmets Struktūrvienība
Amats, Vārds, Uzvārds Priekšmeti Kontakti

Anita Mende

Sekretariāts

N26, 107. kab.

T.: 67575580

e-pasts: rtrit@rtrit.lv

Elīna Sīle

Personāla daļa

N26, 112. kab. 67795521 personals@rtrit.lv

Maija Zariņa

N26, 112. kab. 67795521 personals@rtrit.lv

Dana Baltuseviča

Direktores vietniece praktisko mācību darbā

N26, 113. kab. 67147580 dana.baltusevica@rtrit.lv

Ludmila Ļevančuka

Direktores vietniece audzināšanas darbā

N26, 110. kab. 67582995; 67283365 ludmila.levancuka@rtrit.lv

Gunta Šmaukstele

Direktores vietniece mācību darbā

N26, 109. kab. 67147581 gunta.smaukstele@rtrit.lv

Astrīda Ozoliņa

Juriste

N26, v212.kab. 67147591 astrida.ozolina@rtrit.lv

Inna Jurkāne

Struktūrvienības vadītāja

N26, 118. kab. 67795547 inna.jurkane@rtrit.lv

Aija Mētra

Struktūrvienības vadītāja

67147590 aija.metra@rtrit.lv

Ziedonis Siksna

Struktūrvienības vadītājs

M4, 303. kab. 67795550 ziedonis.siksna@rtrit.lv

Arnolds Silavs

Profesionālās vidējās un arodizglītības daļas vadītājs

Tatjana Ranše

Sekretāre

N26, 107. kab. 67795524 tatjana.ranse@rtrit.lv

Laila Līduma

Sekretāre

N26, n3d. kab. 67147582 laila.liduma@rtrit.lv

Renāte Jirgena

Mācību procesa plānotājas

N26, 208v. kab. 67147579 renate.jirgena@rtrit.lv

Regīna Pentjuša

Mācību procesa plānotājas

N26, 208v. kab. 67147579 regina.pentjusa@rtrit.lv 

Iveta Austruma

Ēdināšanas pakalpojumu nodaļas vadītāja

N26, 216.kab. 67795548 iveta.austruma@rtrit.lv

Iveta Austruma

Pārtikas ražošanas nodaļas vadītāja

M4, 309. kab.

Sarmīte Kudiņa

Viesmīlības pakalpojumu nodaļas vadītāja

N26, 132v. kab. 67577781 sarmite.kudina@rtrit.lv

Anda Rezgale

Tūrisma un komerczinības nodaļas vadītāja

M4, 403. kab. 67288341 anda.rezgale@rtrit.lv

Vivita Kelpa

Modes, stila un dizaina nodaļas vadītāja

N26, 213v. kab. 67288341 vivita.kelpa@rtrit.lv

Marita Bogotā

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu nodaļas vadītāja

N26, 111. kab. 67439980 marita.bogota@rtrit.lv

Elma Bumbule

Bibliotēka

N26, 146. kab. 67577450 elma.bumbule@rtrit.lv

Viktorija Kovaļov

Bibliotēka

M4, 401. kab. 67795556 viktorija.kovalova@rtrit.lv

Ilze Buka

Tālākizglītības un mūžizglītības daļas vadītāja

M4, 205. kab. 67147578 ilze.buka@rtrit.lv; kursi@rtrit.lv

Biruta Grāvīte

Speciālists bērnu tiesību aizsardzības jautājumos

N26, 501v. kab. 67795527; 67283365, biruta.gravite@rtrit.lv

Maija Lablaika

Metodiskā darba daļas vadītāja

M4, 304. kab 67286607 maija.lablaika@rtrit.lv

Ilze Pilāne

Finanšu un iepirkuma daļas vadītāja

N26, 207v. kab. 67548725 ilze.pilane@rtrit.lv

Tatjana Rabinoviča

Galvenā grāmatvede

N26, 206v. kab. 67583836 tatjana.rabinovica@rtrit.lv

Faina Lomanova

Karjeras izglītības vadītāja

N26, 114. kab. 67574936 faina.lomanova@rtrit.lv

Dzintars Štāls

Tehniskās nodaļas vadītājs, Prokūrists

N26, 141. kab. 67795538 dzintars.stals@rtrit.lv

Inese Tomase

Dienesta viesnīcas vadītāja

N26, 213v. kab. 67795542 inese.tomase@rtrit.lv

Edgars Ustups

Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs

N26, n7d. kab. 67795530 edgars.ustups@rtrit.lv

Annele Apine

Sabiedrisko attiecību speciālists

N26, 151.kab. 67795549 annele.apine@rtrit.lv

Ilze Čiruhina

Ražošanas daļas vadītāja

N26, n40d. kab. 67795525 ilze.ciruhina@rtrit.lv

Sarma Leimane

Projektu daļas vadītāja

N26, 142.kab. 67147584 sarma.leimane@rtrit.lv

Zane Saukāne

Projektu vadītāja

N26, 143. kab. 67795526 zane.saukane@rtrit.lv

Artūrs Homins

Projektu asistents

N26 151.kab. 67795549 arturs.homins@rtrit.lv

Biruta Podskočija

Struktūrvienības vadītāja

65381293 biruta.podskocija@rtrit.lv

Aija Ančeva

Izglītības metodiķe

65381291 aija.anceva@rtrit.lv

Inese Tomase

Dienesta viesnīcas vadītāja

N26, 213v. kab. 67795542 inese.tomase@rtrit.lv

Gunta Kuzmina

Dienesta viesnīcas skolotāja

67581648 gunta.kuzmina@rtrit.lv

Dežuranti dienesta viesnīcā

6714758

Informācijas biroja administratori

N26 67795532 Info.N26@rtrit.lv

Informācijas biroja administratori

M4 67286297 Info.M4@rtrit.lv

Ilze Ločmane

Direktore - valdes locekle

N26, 106. kab. 67575580 ilze.locmane@rtrit.lv

Sazinies ar mums

Kā nokļūt? Satiksme (uz Purvciemu) – ar 11., 16., 22.trolejbusu vai ar 3., 6., 13., 50., 51., 52 autobusu.