A+
a-
Tiešsaistes lekcija/seminārs VECĀKIEM “Vecāku loma bērnu karjeras veidošanā”

Aktuāli

18.01.2021

Tiešsaistes lekcija/seminārs VECĀKIEM “Vecāku loma bērnu karjeras veidošanā”

PIKC Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" 2021.gada, 21. janvārī, plkst.18.00, tiešsaistē, organizēs izglītojamo vecākiem lekciju/semināru “Vecāku loma bērnu karjeras veidošanā”.

Lekcijas/seminārā mērķis - sniegt vecākiem informāciju un padomus bērnu veiksmīgas karjeras veidošanā.
Sniegt informāciju par pedagogu – karjeras konsultantu piedāvātajām iespējām karjeras vadības prasmju veidošanā.

Semināra lektore - karjeras konsultante, vairāku grāmatu autore par karjeras atbalsta jautājumiem- Inta Lemešonoka.

Semināra ilgums 1 stunda, atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem 30 minūtes.

Lūdzam iesniegt jautājumus un piedalīties tiešsaistes seminārā.

Jautājumus iesniegt un reģistrēties semināram var līdz 2021.gada 19. janvāra, plkst.16:00 ŠEIT.

Jau iepriekš pateicamies par iesniegtajiem jautājumiem un piedalīšanos seminārā!

Sapulce notiks Microsoft Teams meeting programmā!

PIEVIENOTIES SEMINĀRAM NOSPIEŽOT ŠEIT!

Pasākumu finansē Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālas izglītības iestādēs"

Lekcijas/semināra “Vecāku loma bērnu karjeras veidošanā”
Programma

1. Zinātnieku atklājumi par pusaudžu vajadzībām.
2. Psiholoģijas pētnieku ieteikumi karjeras atbalsta sniegšanā pusaudžiem.
3. Pētījumi par mūsdienu karjeras atbalsta sniegšanu bērniem.
4. Pozitīvas sadarbības veicināšana vecāku un bērnu starpā. Intervijās un aptaujās paustie pusaudžu ieteikumi vecākiem.
5. Ieteikumi sadarbības veicināšanai ar skolotājiem.
6. Pedagogu karjeras konsultantu sniegtās iespējas tehnikumā.
7. Diskusija.
8. Jautājumi un atbildes.