A+
a-
Tējas pēcpusdiena izglītojamajiem ar direktori

Aktuāli

07.06.2022

Tējas pēcpusdiena izglītojamajiem ar direktori

Šodien, tehnikumā, par godu mācību gada noslēgumam, teicām “PALDIES!” mūsu aktīvākajiem jauniešiem un skolotājiem, par ieguldījumu tehnikuma tēla veidošanā un popularizēšanā gan Latvijā, gan pasaulē.

Viņu vidū, aktīvākie sportisti, interešu izglītības pulciņu dalībnieki, kā arī godalgoti konkursanti Latvijas un starptautiskā mērogā. Īpašu “PALDIES!” sakām viņu skolotājiem par ieguldījumu jauniešu un tehnikuma attīstībā un tēla veidošanā!