A+
a-
Profesiju diena Krustpils pamatskolā 2022

Aktuāli

20.05.2022

Profesiju diena Krustpils pamatskolā 2022

 Ar Krustpils pamatskolas padomes iniciatīvu izglītības iestādē iedibināta tradīcija - Profesiju dienas. Pasākuma ietvaros skolēniem ir iespēja tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem un uzzināt par viņu darba ikdienu, darba specifiku, izaicinājumiem, tālākizglītības un profesionālās pilnveides iespējām.

Līdzīgi kā iepriekšējos gadus, arī 2022.gada pavasarī realizēti karjerizglītības pasākumi, tai skaitā Profesiju dienas skolā. Tehnikumu Krustpils pamatskolā prezentēja EK20 - 3/4 grupas audzēkne Evelīna Rudzīte.

Krustpils pamatskolas 1. un 2.klases izglītojamiem bija interesanta, garšīga tikšanās ar skolas absolventi. Evelīnas Rudzītes aizrautīgais stāstījums, sagatavotā krāšņā prezentācija par konditora profesiju, gardais cienasts iepriecināja visus klausītājus.

Paldies Evelīnas grupas audzinātājai Līgai Rugājai par atbalstu!