A+
a-
Pedagogu vizīte Slovēnijā

Aktuāli

01.08.2022

Pedagogu vizīte Slovēnijā

Tehnikuma, profesionālo priekšmetu skolotājas Kristīne Ragozina un Ligita Šefere (Nr.2020-1-LV01-KA116-077355) kā arī vispārizglītojošo mācību priekšmetu nodaļas vadītāja Marita Bogotā (Nr.2021-1-LV01-KA121-SCH-000011707) devās pārraudzības vizītē uz Slovēniju - Srednja šola za gostinstvo in turizem (Catering and Tourism High School) Celje. 

Pārraudzības vizītes ietvaros tika iepazīta uzņemošā organizācija un prakses vietas, kur savu ERASMUS+ mobilitāti aizvadīja mūsu tehnikuma audzēkņi. 

Kā tika aizvadīta šī pārraudzības vizīte vari redzēt video prezentācijā.