A+
a-
NordPlus Junior Siguldā!

Aktuāli

13.09.2021

NordPlus Junior Siguldā!


NordPlus Junior projekta “Learning from Peers” ietvaros RTRIT uzņem jauniešus no Klaipēdas Tūrisma skolas, lai kopā ar mūsu izglītojamajiem un projekta komandu rastu 10 veidus kā būt videi draudzīgākiem. Trijās no projekta tēmām: Enerģijas taupīšana; atkritumi ap mums; ēdienu atkritumu mazināšana. Pirmās divas projekta dienas (11.12.09.) iesākās ar Latvijas un Rīgas izzināšanu un iepazīšanos ar mūsu floras un faunas daudzveidību.

Īpašu paldies RTRIT saka Siguldas novada tūrisma informācijas centram par izzinošu un informatīvu tūri Siguldas novadā. Ekskursijas laikā jaunieši iepazinās ar enerģijas taupīšanu un ekoloģiju Siguldā. Turpmākajās projekta dienās, jaunieši strādās grupās un apgūs dažādas interesantas lekcijas par projektā tēmām.

NordPlus Junior projekts “Learning from Peers” Nr. NPJR-2020/10294