A+
a-
NordPlus „Conserving Energy”

Aktuāli

14.09.2021

NordPlus „Conserving Energy”


NordPlus Junior projekta “Learning from Peers” ietvaros RTRIT uzņem jauniešus no Klaipēdas Tūrisma skolas, lai kopā ar mūsu izglītojamajiem un projekta komandu rastu 10 veidus kā būt videi draudzīgākiem.

Vakar, 14.09., sākās praktiskas klātienes nodarbības, kuru laikā jaunieši tikai iepazīstināti ar projekta saistošajām tēmām un diena tika veltīta „Conserving Energy” tēmai, kuras laikā jaunieši diskutēja un praktiski darbojās, par to ka mēs varam taupīt enerģiju.

Dienas noslēgumā tika organizēta RTU video lekcija, saistībā ar enerģijas taupīšanu, kuru vadīja RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta pētnieki Maksims Feofilovs un Ieva Pakere. RTRIT saka paldies Rīgas Tehnikās universitātes pētniekiem par jauniešu izglītošanu.

Dienas noslēgumā, mūsu, RTRIT Tūrisma programmas jaunieši organizēja izzinošu Rīgas vecpilsētas ekskursi projekta dalībniekiem!

Turpmākajās projekta dienās, jaunieši strādās grupās un apgūs dažādas interesantas lekcijas par projektā tēmām.

NordPlus Junior projekts “Learning from Peers” Nr. NPJR-2020/10294