A+
a-
"Mērķi un motivācija" Karjeras atbalsta lekcijas jauniešiem

Aktuāli

07.11.2019

"Mērķi un motivācija" Karjeras atbalsta lekcijas jauniešiem

Šonedēļ VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" notika vairākas lekcijas "Mērķi un motivācija", kas tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Pie mums tehnikumā viesojās Egils Purviņš, Tikumiskās Līderības institūta pasniedzējs, iekšējās izaugsmes un dzīves kvalitātes treneris (sertificēts koučs) un Rihards Krūmiņš, uzņēmējs un biedrības "Jauniešu kustībai" vadītājs.

Viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu nodaļas audzēkņi uzzināja kā noformulēt savus mērķus, ar ko sākt to realizēšanu dzīvē un kā motivēt sevi virzīties uz priekšu, attīstīties un pilnveidot sevi gan fiziski, gan intelektuāli.

Paldies lektoriem par interesantiem stāstiem un jauniešu iedvesmošanu!