A+
a-
Ko sagaidīt turpmāk?

Aktuāli

26.07.2021

Ko sagaidīt turpmāk?


Ko sagaidīt turpmāk?
1. Informatīvais ziņojums valsts valodās
2. Mīksto prasmju vadlīnijas profesionālās izglītības pedagogiem
3. Mīksto prasmju mācību materiāli profesionālās izglītības pedagogiem
4. Visu pieejamo materiālu izmantošana

Projekta “21st century soft skills for teachers in VET” jeb 21. gadsimta mīkstās prasmes profesionālās izglītības skolotājiem mērķis ir apmācīt un izglītot skolotājus profesionālās izglītības un praktisko apmācību iestādēs, sagatavot personālu tā, lai viņi būtu gatavi darbam ar tagad nepieciešamajām 21. gadsimta mīkstajām prasmēm nodarbībās kopā ar skolēniem.

Projektā iesaistītie partneri veiks darbu pie apmācības kursu izstrādes profesionālās izglītības skolotājiem, pamatojoties uz pētījumiem, kas veikti skolotāju, skolēnu un darba devēju vidū par galvenajām apgūstamajām mūsdienu prasmēm.

Projekta aktivitātes ietvers profesionālo izglītības iestāžu pedagogu profesionālo pilnveidii, tādejādi veicinot efektīvu 21. gadsimta maigo prasmju jeb cilvēcisko iemaņu apguvi.

Projekta nosaukums: 21. gadsimta mīkstās prasmes profesionālās izglītības skolotājiem
Projekta numurs: 2020-1-LV01-KA202-077561
Projekta koordinators: PIKC Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”
Partneri: FU International Academy Tenerife
ROC van Amsterdam, MBO Airport College
Projekta Ilgums: 01/09/2020 – 31/08/2022

Vairāk informācijas par projektu meklē ŠEIT