A+
a-
Izlaidumu grafiks 2022./2023. m.g.

Aktuāli

25.04.2023

Izlaidumu grafiks 2022./2023. m.g.

Datums un laiks 

Norises vieta 

Grupas numurs 

Absolventu 

skaits 

Grupas audzinātājs 

21.06.2023. plkst.12:00 

 

 

 

 

Tehnikuma aktu zāle 

Deglava iela 41 A, Rīga 

 

EK 19 – 1/2 

RV19 – 1/2 

TK19 – 3/4 

SV19 –1/2 

SV19 – 3/4 

17 

10 

24 

28 

25 

 

Kopā: 104 

I. Sobakina 

E. Bola 

K. Veinberga 

V. Kelpa 

V. Kelpa 

 

22.06.2023. plkst.14:00 

Aktu zāle 

Sporta iela 1, Preiļi 

 

P-F22 

P-E19 

P-1EK22 

P- SV19 

11 

 

Kopā: 31 

A. Rubine  

L.Skutele 

I.Beča 

L.Skutele 

27.06.2023. plkst.12:00 

Tehnikuma aktu zāle 

Deglava iela 41 A, Rīga 

 

E19 –3/4 

E19 – 5/6 

E19 – 7/8 

E19 – 9/10 

 

20 

22 

21 

26 

 

Kopā: 89 

I.Duvanova 

I.Kurša 

M.Rjahovska 

S.Degaine 

27.06.2023. plkst.15:00 

Tehnikuma aktu zāle 

Deglava iela 41 A, Rīga 

 

KM19 – 1/2 

 

KR19 – 1/2 

V19 – 1/2 

V19 – 3/4 

TA19  

IS19 – 1 

IS19 - 2 

15 

 

19 

19 

20 

14 

12 

 

Kopā: 106 

A.Krūziņa – Liepa 

L.Trēziņa 

Z. Meldere 

G. Šostaka 

I.Gorkina 

S.Jermaka 

D.Timule 

29.06.2023. plkst.12:00 

Tehnikuma aktu zāle 

Deglava iela 41 A, Rīga 

1G22 

1EP  

EP20 –1/2 

 

11 

Kopā: 24 

L.Broža  

L.Broža 

D.Glāzniece 

 

 

 

 

Kopā:354