A+
a-

Eksaminācija


CENTRALIZĒTO PROFESIONĀLĀS  KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENU  PROGRAMMAS (ievietosim, tiklīdz VISC saskaņos)

Valsts pārbaudes darbu uzdevumi