A+
a-

Eksaminācija

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises grafiki 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises grafiks 2021./ 2022. m. g. decembris

Valsts pārbaudījumi vispārējā izglītībā

  • Eksāmens latviešu valodā -17.05. 2022 (3.kurss)

Izglītojamo saraksts (sadalījums-mācību kabineti)_Latviešu valoda

  • Eksāmens matemātikā -20.05. 2022 (3.kurss)

Izglītojamo saraksts (sadalījums-mācību kabineti)_Matemātika_3.kurss.

  • Eksāmens-Centralizētais eksāmens matemātikā vispārīgajā līmenī (2. kurss)-24.05.2022

Izglītojamo saraksts (sadalījums-mācību kabineti)_Matemātika_2.kurss

2021./2022. mācību gada valsts pārbaudījumu grafiks [PDF]
2021./2022.m.g. valsts pārbaudes darbu norises laikus tām izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas,  nosaka Ministru kabineta 2021.gada 11.marta noteikumi Nr. 158 "Noteikumi par valsts pārbaudes norises laiku 2021./2022. mācību gadā".

CENTRALIZĒTO PROFESIONĀLĀS  KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENU  PROGRAMMAS (ievietosim, tiklīdz VISC saskaņos)

Valsts pārbaudes darbu uzdevumi

Ministru kabineta noteikumi