A+
a-

Kursi un semināri

N.p.k.

Kursu nosaukums

 

Stundu skaits

Kursu maksa

EUR

1.

 

Ražošanas procesa kontrole –HACCP paškontroles sistēmas uzņēmumā

52 stundas

120.00

2.

 

Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā

5 stundas

15.00

3.

 

Pārvaldes dokumentu tehniskā sagatavošana

40 stundas

150.00

4.

 

Jaunākās prezentāciju sagatavošanas metodes

80 stundas

360.00- HACCP paškontroles sistēma uzņēmumā

Ražošanas procesa kontrole - HACCP paškontroles sistēma uzņēmumā 

Kursa ilgums: 40 stundas + 12 stundas praktiskās nodarbības,
Pabeidzot tiek izsniegts SERTIFIKĀTS.

Kursa apguves cena - 120 EUR


- Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā

Mācību kurss “Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā”

Pamatojoties uz uz Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumiem Nr. 545 „Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā” 

Lektore: Iveta Austruma

Maksa: 15.00 eiro (priekšapmaksa, pēc pieteikšanās saņemsiet e-pastu ar maksājumu informāciju)

Pieņemam arī izbraukumus uz uzņēmumiem (kolektīviem pieejamas atlaides)

Pēc kursa noklausīšanās tiek izsniegta apliecība.


- Pārvaldes dokumentu tehniskā sagatavošana

Neformālās izglītības programma

Programmas apraksts:

Īsā laikā apgūsiet dokumentu noformēšanas pamatprasmes.

 

Pārzināsiet :

 

1.aktuālāko Latvijas Republikas likumdošanā saistībā ar dokumentu tehnisko sagatavošanu;

 

2. nepieciešamo informāciju, lai sagatavotu uzņēmuma/organizācijas pārvaldības dokumentus;

 

3. rekvizītus atbilstoši prasībām, nodrošinot dokumenta juridisko spēku;

 

4. uzņēmuma lietvedības reglamentējošos normatīvos aktus,  dokumenta atvasinājumus un veic nepieciešamās dienesta atzīmes;

 

5.  precīzu dokumentu un informācijas apriti uzņēmumā, komunikāciju ar uzņēmumu/ organizāciju, klientiem izmantojot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku.

 

Kurss sniedz iespēju īsā laikā apgūt pamatzināšanas un prasmes darbā ar dokumentiem, izskatīt dažādu dokumentu grupu rekvizītu noformēšanas īpatnības, kā arī uzzināt par aktuālajām tendencēm dokumentu pārvaldības jomā.

 

Stundu skaits:

40 stundas

Izglītības prasības:

Nav prasību

Mērķa auditorija:

Cilvēki, kuri vēlas apgūt pamata prasmes dokumentu noformēšanā un uzzināt par aktuālām tendencēm dokumentu pārvaldības jomā.

Programmas saturs:

Dokuments un dokumentēšana. Pārvaldes dokumenta tehniskā noformēšana. Elektorniskā saziņa ar uzņēmumiem un klientiem.

Nodarbību veids:

Grupās no 5 līdz 10 cilvēkiem

Nodarbību grafiks:

Vakars (3 reizes nedēļā, pa 4 akad. stundām), mācību ilgums – 4 nedēļas.

Izglītības dokuments:

Izglītības iestādes sertifikāts par programmas apguvi

 

Ko jūs iemācīsieties apmācības procesā?

 

 • Pamatiemaņas dokumentu noformēšanā un aprites kārtību
 • Zināšanas un praktiskās iemaņas dokumentu apgrozībā
 • Pamatzināšanas darbā ar dažādiem komunikācijas kanālu rīkiem

 

Ko jūs iegūsiet apmācības rezultātā?

 

Pabeidzot šo kursu, jūs saņemsiet izglītības iestādes izdotu sertifikātu par programmas apguvi. Jūs apgūsiet zināšanas un praktiskās iemaņas darbā ar dokumentiem, kas ļaus jums būt par unikālu un vispusīgu speciālistu savā darbā. Daudzi darba devēji pozitīvi novērtē dokumentu pārvaldības zināšanas, pat ja jūs strādājat citā amatā.

 

Kursu apguves cena: 150.00 EUR


- Jaunākās prezentāciju sagatavošanas metodes

Neformālās izglītības programma

Programmas apraksts:

Īsā laikā apgūsiet  veidot un prezentēt prezentācijas, pielietojot dažādās modernas prezentāciju veidošanas tehnikas  un prezentēšanas iespējas tiešsaistes programmatūrās.

 

Pārzināsiet :

 

 1. Pārzināsiet  pielietot dinamiskas dažādas modernas prezentācijas veidošanas programmatūras.
 2. Izpratīsiet vizuālā noformējuma nozīmīgumu pārliecināšanas procesā.
 3. Izvēlēsieties nepieciešamo informāciju, un sagatavo prezentācijas ar attēliem, animāciju, skaņu.
 4. Pielietosiet animācijas efektu kompleksu, objektu kustības trajektorijas, piemēro kustīgo efektu detalizētus uzstatījumus un 3D objektus u.c. prezentāciju sagatavošanā un prezentēšanā.
 5. Veidosiet prezentācijas lietotnēs strādājot vienatnē un komandā vienlaicīgi kopā ar citiem kolēģiem
 6. Pārzināsiet un pielietosiet tiešsaistes prezentāciju lietotnes.
 7. Demonstrēsiet prezentācijas MS Teams, Zoom un citās videokonferenču platformās.
 8. Pielietosiet viedtālruņa aplikācijas un e-pasta  izmantošana iespējas prezentēšanā.

 

Programmas apraksts:

 

Kurss sniedz iespēju īsā laikā apgūt pamatzināšanas un prasmes darbā ar datoru ,prezentāciju sagatavošanu.

 

Stundu skaits:

80 stundas

Izglītības prasības:

Nav prasību

Mērķa auditorija:

Cilvēki, kuri vēlas apgūt pamata prasmes prezentāciju sagatavošanā pielietojot dažādas metodes.

Programmas saturs:

Sagatavot un demonstrēt PowerPoint ,  Prezi.com ,  Google prezentācijas lietotnēs.

Nodarbību veids:

Grupās 8- 10 cilvēkiem

Nodarbību grafiks:

Vakars (3 reizes nedēļā, pa 4 akad. stundām), mācību ilgums – 7 nedēļas.

Izglītības dokuments:

Izglītības iestādes sertifikāts par programmas apguvi

 

Ko jūs iemācīsieties apmācības procesā?

 

 • Pārzināt dažādas prezentāciju veidus
 • Pareizi izvēlēsieties informāciju un to pareizi ievietosiet prezentācijās
 • Sagatavot prezentācijas ar attēliem, animācijām un skaņu
 • Pamatzināšanas darbā ar dažādiem komunikācijas kanālu rīkiem

 

Ko jūs iegūsiet apmācības rezultātā?

 

Pabeidzot šo kursu, jūs saņemsiet izglītības iestādes izdotu sertifikātu par programmas apguvi. Jūs apgūsiet teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas dažādu prezentāciju veidošanā.

Kursu apguves cena: 360.00 EURKontaktinformācija:

Ja rodas jautājumi, rakstiet uz kursi@rtrit.lv vai 27826438