A+
a-
Publicēta RTRIT mācību procesa un darba organizācijas kārtība jaunajā mācību gadā

Aktuāli

25.08.2020

Publicēta RTRIT mācību procesa un darba organizācijas kārtība jaunajā mācību gadā

Aicinām iepazīties ar Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma iekšējās kārtības noteikumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kas reglamentē tehnikuma darbinieku, izglītojamo, trešo personu tiesības un pienākumus, uzvedības normas un atbildību atrodoties izglītības iestādē, tostarp ēkās un piegulošās teritorijās.

Izglītības iestādē tiks ievēroti šādi pamatprincipi:

Informēšana, distancēšanās, higiēna un personības veselības stāvokļa uzraudzība.

Macibu_procesa_un_darba_organizacijas_kartiba.pdf

Macibu_procesa_un_darba_organizacijas_kartiba.pdf