A+
a-

Viesmīlības pakalpojumu speciālists 4 g.

Viesmīlības pakalpojumu speciālists 4 g.

Iegūstāmā kvalifikācija Viesmīlības pakalpojumu speciālists
Profesionālās izglītības programmas Viesnīcu pakalpojumi
Mācību ilgums 4 gadi, pēc 9. klases
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Finansējums Valsts budžeta finansēta izglītības programma

Programma tiek īstenota arī Preiļu struktūrvienībā

Galvenie mācību priekšmeti:

 • Tūrisma un viesmīlības uzņēmuma darbības pamatprocess,
 • Viesmīlības pamatprincipi tūrismā un viesmīlības uzņēmumā,
 • Telpu un vides sagatavošana viesu uzņemšanai,
 • Tūrisma un viesmīlības pakalpojumu un papildpakalpojumu pārdošana,
 • Banketu apkalpošana,
 • Restorāna ēdienkartes  un tehnoloģiskās kartes sastādīšana,
 • Konferenču un semināru apkalpošana,
 • Viesu uzņemšanas dienesta pakalpojumu nodrošināšana,
 • Ēdienu gatavošanas pamatiemaņas,
 • Viesu apkalpošanu bārā,
 • Prakses un kvalifikācijas prakses utt.

Programmas apraksts un darba iespējas

Viesmīlības pakalpojumu speciālists sagatavo viesnīcas telpas viesu uzņemšanai, uzņem viesus viesnīcā, uztur kārtībā viesnīcas apkārtni un telpas,  klāj viesību galdus, veic viesu apkalpošanu, piedāvā un pasniedz bezalkoholiskos, alkoholiskos, karstos un citus dzērienus, pārzina ēdienu gatavošanas tehnoloģiju, patstāvīgi spēj sagatavot augstākās sarežģītības pakāpes ēdienus, strādā ar profesionālajām iekārtām, inventāru un aprīkojumu, sniedz informāciju par tūrisma iespējam dotajā reģionā un valstī, veic uzskaiti un atskaiti, aizpilda dažādus ienākošos un izejošos dokumentus

Iespējas pēc profesionālās izglītības iegūšanas:

Strādāt Latvijas un ārvalstu viesmīlības un tūrisma industrijas uzņēmumos, un/vai turpināt mācības augstākā izglītības iestādē.

Izglītojamie praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi izvēlas apgūt šādos uzņēmumos.

Radisson BLU  Latvija, Radisson BLU Rīdzene, Radisson BLU Elizabete, Tallink Hotel Rīga, Centrum Monika Hotel, viesnīca „Neiburgs”, ”Old Palace Riga Hotel”, ”Avalon Hotel”, ”Opera SPA Hotel”, Semarah Hotel Lielupe, Semarah Hotel Metrople, Grand Poet Semarah Hotel, Pullman Riga Old Town Hotel, Grand Hotel Kempinski Riga Hotel, Hotel Bergs, restorāns Vincents, u.tt.

Reflektantu iesniedzamie dokumenti (K)

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;
   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm) ;
   * pases vai dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Stājoties Interjera dizaina izglītības programmā tiek noteikts iestājpārbaudījums (krāsu mācībā un kompozīcijā).

Visās izglītības programmās mācību laikā ir iespējas:

•Iegūt bezmaksas izglītību, piedalīties interešu izglītības un sporta pulciņos, saņemt stipendiju, izmantot dienesta viesnīcu;
•Praktizēties uzņēmumos, piedalīties projektos, izstādēs, konkursos Latvijā un ārvalstīs.

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67575580, 67147583, 67286297 vai rakstot uz epastu rtrit@rtrit.lv