A+
a-
Paldies par piedalīšanos Karjeras nedēļā

Aktuāli

19.10.2021

Paldies par piedalīšanos Karjeras nedēļā

No 11. oktobra līdz 15. oktobrim visā Latvijā norisinājās Karjeras nedēļa, kuru organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām un profesionālās izglītības kompetences centriem. Karjeras nedēļas ietvaros arī Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notika vairākas radošas aktivitātes, kurās piedalījās audzēkņi, gan attālināti, gan klātienē.

Šogad Karjeras nedēļa ar saukli “IKT Tavai karjerai” veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai, apzinoties to aktualitāti un pielietojumu sadzīvē, izzinot plašo IKT profesiju spektru, atklājot tām nepieciešamās prasmes un uzklausot iedvesmojošu nozares pārstāvju stāstus.

Paldies visiem pedagogiem un atbalsta personālam par iesaistīšanos, paldies audzēkņiem un viņu vecākiem par aktīvu piedalīšanos. Īpašs paldies lektorēm no Drossinternets.lv - Sandrai Magrinai par ļoti vērtīgām, saistošām un interesantām lekcijām, par drošu interneta lietošanu, kā nepieļaut kļūdas, kā atpazīt emocionālo pazemošanu, par to , kur vērsties pēc palīdzības; Anitai Priedei par izglītojošu – medijpratības lekciju, objektīvas informācijas atšķiršanai un analīzei. Paldies Šarlotei Hāznerei - sabiedrības veselības analītiķe no Veselības inspekcijas par pētījuma “Moderno tehnoloģiju nozīme un ietekme uz veselību” rezultātu atspoguļošanu un izklāstu. Paldies Ivetai Purmalei.

Paldies profesionālo priekšmetu pedagogiem par meistarklasēm – Sandrai Degainei, Inesei Bedeicei, Lolitai Sīmanei, Zandai Frīdenbergai un milzīgs paldies grupu audzinātājiem par audzēkņu pieslēgšanu tiešsaistes lekcijām, paldies visiem par atbalstu!

RTRIT pedagogi karjeras konsultanti