A+
a-
Informācija par 2022./2023.m.g. sākumu

Aktuāli

21.07.2022

Informācija par 2022./2023.m.g. sākumu

31.augusts

no plkst. 9:00

izglītojamo uzņemšana tehnikuma dienesta viesnīcā

Nīcgales iela 26, Rīgā

no plkst. 12:00

Preiļos, A. Paulāna ielā 2.a

1.septembris

plkst.10:00

 

Zinību dienas pasākums

Preiļos, Sporta ielā 1.

plkst.11:00

audzinātāja stunda

plkst. 9:00

audzinātāja stunda  1.kursa grupām

Mācību kabineti Nīcgales ielā 26  un A.Deglava ielā 41A, Rīga

plkst.11:00

Svinīgā mācību gada atklāšana 1. – 4. kursa izglītojamiem

Stadions Nīcgales ielā 26,  Rīga

plkst.12:15

audzinātāja stunda  2.-4. kursa grupām

Mācību kabineti Nīcgales ielā 26  un A.Deglava ielā 41A, Rīga

2.septembris

plkst. 10:00

Sporta diena 1.kursa izglītojamiem

Stadions Nīcgales ielā 26,  Rīga

plkst. 8:45

mācību stundas pēc stundu saraksta 2. -4. kursu izglītojamajiem

Mācību kabineti Nīcgales ielā 26  un A.Deglava ielā 41A, Rīga

plkst. 14:00

sapulce 1. kursa izglītojamajiem, kuri dzīvo tehnikuma dienesta viesnīcā

aktu zāle    Nīcgales ielā 26, Rīga