A+
a-

Iepirkumi

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

IEPIRKUMU PLĀNS 01.01.2019. - 31.12.2019.

Rīgā

Pasūtītājs: Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

reģ.Nr. 40003480798

juridiskā adrese: Nīcgales iela 26, Rīga, LV-1035

Saite uz pasūtītāja profilu:http://www.rtrit.lv

Plānotais iepirkuma priekšmets Plānotā iepirkuma veikšanas kārtība Plānotais CPV kods Iepirkuma līguma veids Plānotais izsludināšanas termiņš 2019.g. Tehn.spec. sagat. 
Pārtikas produktu piegāde Atklāts konkurss 15000000-8  Piegādes līgums 1.cet. I.Čiruhina/L.Brūvere/ 
I.Austruma 
Ceļojumu aģentūru pakalpojumi PIL 5.p 13.p.izņēmums 63510000-7 Pakalpojumu līgums 1.-2.cet. I.Ločmane 
Santehnikas, eletropreču, remontmateriālu, instrumentu un saimniecības preču piegāde 9.pants 44000000-0 Piegādes līgums 1.cet. R.Grīnbergs/ 
44110000-4 Dz.Štāls 
31000000-6  
Mīkstā inventāra piegāde 9.pants 39510000-0 Piegādes līgums I-XII I.Ločmane/I.Tomase/ 
B.Podskočija 
Frizieru izglītības programmas nodrošināšanai nepieciešamo mācību līdzekļu un materiālu piegāde 9.pants 33700000-7 Piegādes līgums 2.-3.cet. A.E.Oliņa 
33711000-7 
39712000-6 
Veļas mazgāšana, ķīmiskā tīrīšana un noma 9.pants 98310000-9 Pakalpojumu līgums 2.-3.cet. I.Tomase 
Poligrāfijas pakalpojumu produktu nodrošināšana 9.pants 79800000-2 Pakalpojumu līgums 2.-3.cet. I.Ločmane/ A.Apine