A+
a-

Projekti

PIKC VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" aktīvi iesaistās visdažākajos projektos.

Galvenokārt projekti ir saistīti:

- vides modernizāciju,

- audzēkņu izglītību,

- skolotāju un personāla izglītību,

- skolotāju kvalifikācijas celšanu un profesionālo kompetenču attīstību, 

- priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanu,

- karjeras atbalstu,

- darba vidē balstītām mācībām, 

- klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšan

- inovatīvas prakses attīstību, nodošanu un/vai īstenošanu, kā arī kopīgu iniciatīvu īstenošanu, lai atbalstītu sadarbību, mācīšanos no līdzbiedriem un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī

- labas pieredzes apmaiņas atbalsta projektiem

- Ziemeļvalstu kultūras veicināšanu un valodu apguvi

- mūžizglītības attīstību

- ANO sistēmu, UNESCO un citu ANO aģentūru darbu iepazīšanu

- jauniešu pašaudzināšanas attītību

- u.c.