A+
a-

Mācību procesa grafiki

Mācību procesa grafiki 2019./2020. m. g.

Viesmīlības pakalpojumu nodaļas mācību procesa grafiks

Viesmīlības pakalpojumu nodala 2019-2020

Ēdināšanas paklapojumu nodaļas mācību procesa grafiks

Edinasanas pakalpojumu nodala 2019-2020

Pārtikas un miltu izstrādājumu ražošanas nodaļas mācību procesa grafiks

Pārtikas razosanas nodala 2019-2020

Komerczinību un tūrisma nodaļas mācību procesa grafiks

Komerczinibu un turisma nodala 2019-2020

Skaistumkopšanas, diziana un stila nodaļas mācību procesa grafiks

Skaistumkopsanas un dizaina nodala 2019-2020

Preiļu struktūrvienības mācību procesa grafiks

Preilu strukturvienibas macibu procesa grafiks 2019-2020

ESF grupu mācību procesa grafiks

ESF grupu macibu procesa grafiks 2019-2020