Набор!

Uzņemšana 2019./2020. mācību gadā

IESTĀJEKSĀMENI 2019./2020. m.g.

Interjera noformētājs
(pēc 9. klases)

Iestājeksāmeni:

2. jūlijā plkst. 10:00 - Nīcgales ielā 26, 1. darbnīcā, Pirms iestājeksāmena konsultācija 1. jūlijā plkst.10:00

un

1. augustā plkst. 12:00 – Nīcgales ielā 26, 1. darbnīcā. Pirms iestājeksāmena konsultācija 31. jūlijā plkst.10:00

 • Kompozīcijā - Melnbalta abstrakta kompozīcija (līniju ritmi, laukumu vai joslu kompozīcija).

Līdzi jāņem - A4 lapas, tušas pildspalva vai rapidogrāfs, lineāls, zīmulis, dzēšgumija, līme, maketnazis.

 • Krāsu kompozīcija – Dotā attēla krāsu gammas atveidošana.

Guaša krāsas, otas, ūdens trauks, lineāls, zīmulis, līme, A4 lapas

Iestājeksāmenus nekārto jaunieši, kasir pabeiguši mākslas skolas.

Interjera noformētājs (ar vidusskolas izglītību, ESF grupa) 

 Dokumentu pieņemšana uzņemšanas komisijā, bez iestājeksāmeniem.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

 

 • iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju (iesniegums tiek aizpildīts uz vietas, to izsniedz uzņemšanas komisija);
 • pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu);
 • sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
 • medicīnas izziņa (izraksts no stacionārā/ ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);
 • pases, personas apliecības vai dzimšanas apliecības kopija;
 • četras fotogrāfijas (3x4 cm).

Dokumentus pieņemam no 14.06.2019. līdz 15.08.2019.
darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00

 • Rīgā - Nīcgales ielā 26;
 • Preiļos - Sporta ielā 1

 

Tālrunis un e-pasts uzziņām:

 • rtrit@rtrit.lv, 67795554 (Rīga)
 • preili@rtrit.lv, 65381291, 65381293, 26782991 (Preiļi)

http://www.rtrit.lv/programmas/

*MĀCĪBĀM ESF finansētajās budžeta vietās uzņemam tikai jauniešus no 17 līdz 29 gadu vecumam!

Uzņemšanas nolikums 2019