A+
a-

Profesionālā pilnveide

Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā

Mācību kurss “Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā”,
pamatojoties uz uz Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumiem Nr. 545 „Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā” 

27.08.2020. 

5 akadēmiskās stundas

Lektore: Iveta Austruma

Maksa: 8.00 eiro (priekšapmaksa, pēc pieteikšanās saņemsiet e-pastu ar maksājumu informāciju)

Pēc kursa noklausīšanās tiek izsniegta apliecība.

HACCP paškontroles sistēma uzņēmumā

Ražošanas procesa kontrole - HACCP paškontroles sistēma uzņēmumā 40 stundas + 12 stundas praktiskās nodarbības,
pabeidzot tiek izsniegts SERTIFIKĀTS,  - 120 eiro