A+
a-

Profesionālās kompetences novērtēšana

Novērtēšanas kārtība un piedāvājums

novertesanas_kartiba.pdf

Iesniegums

iesniegums.pdf

Statistika

statistika.pdf