A+
a-

Bezdarbnieku apmācība

NODARBINĀTĪBAS VALSTS AĢENTŪRAS PROGRAMMAS

Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru tehnikums realizē šādas tālākizglītības programmas:

Nr. p/k

Izglītības programmas nosaukums

Izglītības programmas veids

Stundu skaits

1.

Konditora palīgs

Profesionālā tālākizglītības programma, 1.profesionālās kvalifikācijas līmenis

480

2.

Maiznieks

Profesionālā tālākizglītības programma, 2.profesionālās kvalifikācijas līmenis

640

3.

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

Profesionālā tālākizglītības programma, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis

960

Kuponu reģistrācija – Tālākizglītības un mūžizglītības nodaļa, Nīcgales iela 26, Rīga, 151.kab., tel. 67147578, darbdienās no 9.00 līdz 15.00.

Mācības notiek valsts valodā.