A+
a-

Viesmīlis 4 g.

Viesmīlis 4 g.

Iegūstāmā kvalifikācija Viesmīlīs
Profesionālās izglītības programmas Restorānu pakalpojumi
Mācību ilgums 4 gadi, pēc 9. klases
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Finansējums Valsts budžeta finansēta izglītības programma

Tu apgūsi:

  • Viesmīlības pamatprincipus tūrismā un viesmīlības uzņēmumā,
  • Telpu un vides sagatavošana viesu uzņemšanai,
  • Viesu apkalpošanas tehnika
  • Ēdienu gatavošanas pamatiemaņas,
  • Restorāna ēdienkartes un tehnoloģiskās kartes sastādīšanu,
  • Banketu apkalpošanu, konferenču un semināru apkalpošana,
  • Viesu apkalpošanu bārā,
  • Nacionālās galda kultūtas tradīcijas
  • Prakse un kvalifikācijas prakse u.t.t.

Programmas apraksts un darba iespējas

Viesmīlis sagaida un apkalpo viesus, ievērojot to vēlmes un apkalpošanas procesus, informē viesus par uzņēmuma pakalpojuma veidiem, klāj viesību galdus, veic produkcijas pasūtījumu noliktavā, piedāvā un pasniedz bezalkoholiskos, alkoholiskos, karstos un citus dzērienus, strādā ar profesionālajām iekārtām, inventāru un aprīkojumu, seko līdzi viesu apmierinātībai un labsajūtaiveic skaidras un bezskaidras naudas norēķinus, veic uzskaiti un atskaiti, ievēro vispārējās un profesionālās ētikas principus un lietišķo etiķeti saskarsmē ar viesiem un kolēģiem, seko līdzi  aktuālajām tendencēm viesu apkalpošanā.

Iespējas pēc profesionālās izglītības iegūšanas:

Strādāt Latvijas un ārvalstu viesmīlības un tūrisma industrijas uzņēmumos, un/vai turpināt mācības augstākā izglītības iestādē.

Izglītojamie praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi izvēlas apgūt šādos uzņēmumos.

Restorāns “Vincents”, restorāns”Kaļķu vārti”, restorāns “Apšerons”, restorāns”36 līnija”, restorāns “Vīna bars Garāža”(Berga bazārā) ,SIA Baltics PUB”(Stargorod), restorāns “Biblioteka1”, restorāns “SIA GS 7”(Rosīnī un Amorone), Hotel Bergs, Zivju restorāns, Gallery Park Hotel utt.

Reflektantu iesniedzamie dokumenti

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;

   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);

   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm);

   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Visās izglītības programmās mācību laikā ir iespējas:

•Iegūt bezmaksas izglītību, piedalīties interešu izglītības un sporta pulciņos, saņemt stipendiju, izmantot dienesta viesnīcu;

•Praktizēties uzņēmumos, piedalīties projektos, izstādēs, konkursos Latvijā un ārvalstīs.

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67575580, 67147583, 67286297 vai rakstot uz epastu rtrit@rtrit.lv