A+
a-

Tērpu izgatavošanas un stila speciālists 4 g.

Tērpu izgatavošanas un stila speciālists 4 g.

Iegūstāmā kvalifikācija Tērpu izgatavošanas un stila speciālists
Profesionālās izglītības programmas Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija
Mācību ilgums 4 gadi, pēc 9. klases
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Finansējums Valsts budžeta finansēta izglītības programma

 

Tu apgūsi:

 • Stila mācība;
 • Vizuālā koptēla veidošana;
 • Tērpu vēsture;
 • Apģērba dizains;
 • Zīmēšana, kompozīcija;
 • Datordizains;
 • Šūšanas darbu pamati;
 • Apģērbu konstruēšanas, modelēšanas pamati;
 • Apģērbu izgatavošanas tehnoloģija;
 • Materiālmācība;
 • Modes marketings.

Programmas apraksts un darba iespējas

Tērpu izgatavošanas un stila speciālists ir radošs kvalificēts speciālists, kurš sadarbībā ar klientiem izvēlas tērpu modeļus, zīmē to skices, konstruē, modelē, piegriež un izgatavo dazāda stila tērpus, komplektē garderobi un veido personas individuālo imidžu, patstāvīgi plāno un organizē savu darbu, kā arī vada zemāka profesionālā kvalifikācijas līmeņa darbinieku darbu vai arī veic individuālo uzņēmējdarbību.

Iespējas pēc profesionālās izglītības iegūšanas:

Strādāt Latvijas un ārvalstu uzņēmumos (valsts vai privātajā sektorā), darboties kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants; turpināt mācības augstākā izglītības iestādē.

Izglītojamie praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi izvēlas apgūt šādos uzņēmumos.

SIA "LUX - APĢĒRBS"; IND Komersants; IK TĒMA – Mode; SIA ‘’Chiffon’’; SIA "Radošā darbnīca-galerija "Lolitas skapis"; SIA ‘’Embo grupa’’; SIA "EH Design"; SIA "FLASH”; SIA"MOSHMOSH"; IK "Katrīnas Modes Nams"; SIA "Hypnosis Fashion"; SIA I'M Shirts; SIA "More Fashion".

 

Reflektantu iesniedzamie dokumenti

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;

   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);

   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm);

   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Visās izglītības programmās mācību laikā ir iespējas:

•Iegūt bezmaksas izglītību, piedalīties interešu izglītības un sporta pulciņos, saņemt stipendiju, izmantot dienesta viesnīcu;

•Praktizēties uzņēmumos, piedalīties projektos, izstādēs, konkursos Latvijā un ārvalstīs.

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67575580, 67147583, 67286297 vai rakstot uz epastu rtrit@rtrit.lv