A+
a-

Tērpu modelēšanas un konstruēšanas speciālists 1.5 g.(ESF)

Tērpu modelēšanas un konstruēšanas speciālists 1.5 g.(ESF)

Iegūstāmā kvalifikācija Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists
Profesionālās izglītības programmas Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija
Mācību ilgums 1.5 gadi, pēc 12. klases
Iegūstamais izglītības dokuments Kvalifikācijas apliecība
Finansējums ESF finansēta izglītības programma

 

Galvenie mācību priekšmeti:

  • Stila mācība, speciālā zīmēšana, kompozīcija;
  • Izstrādājumu dizains, materiālmācība, krāsu mācība, šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija, šūšanas iekārtas un instrumenti;
  • Tērpu vēsture, apģērbu konstruēšana, apģērbu modelēšana, rasēšana, datortehnoloģija, uzņēmējdarbības pamati, lietišķā saskarsme.

Programmas apraksts un darba iespējas

Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists modelē tērpus, izgatavo rūpnieciskos lekālus, izstrādā dizainparaugus, pārzina modeļa izgatavošanas tehnoloģisko secību, izvēlas palīgmateriālus un furnitūru.

Iespējas pēc profesionālās izglītības iegūšanas:

Strādāt Latvijas un ārvalstu uzņēmumos (valsts vai privātajā sektorā), darboties kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants; turpināt mācības augstākā izglītības iestādē.

Izglītojamie praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi izvēlas apgūt šādos uzņēmumos.

SIA "LUX - APĢĒRBS"; IND Komersants; IK TĒMA – Mode; SIA ‘’Chiffon’’; SIA "Radošā darbnīca-galerija "Lolitas skapis"; SIA ‘’Embo grupa’’; SIA "EH Design"; SIA "FLASH”; SIA"MOSHMOSH"; IK "Katrīnas Modes Nams"; SIA "Hypnosis Fashion"; SIA I'M Shirts; SIA "More Fashion".

 

Reflektantu iesniedzamie dokumenti (K)

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;
   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm) ;
   * pases vai dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Stājoties Interjera dizaina izglītības programmā tiek noteikts iestājpārbaudījums (krāsu mācībā un kompozīcijā).

Visās izglītības programmās mācību laikā ir iespējas:

•Iegūt bezmaksas izglītību, piedalīties interešu izglītības un sporta pulciņos, saņemt stipendiju, izmantot dienesta viesnīcu;
•Praktizēties uzņēmumos, piedalīties projektos, izstādēs, konkursos Latvijā un ārvalstīs.

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67575580, 67147583, 67286297 vai rakstot uz epastu rtrit@rtrit.lv