A+
a-

Pavārs 4g.

Pavārs 4g.

Iegūstāmā kvalifikācija Pavārs
Profesionālās izglītības programmas Ēdināšanas pakalpojumi
Mācību ilgums 4 gadi, pēc 9. klases
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par  profesionālo vidējo izglītību
Finansējums Valsts budžeta finansēta izglītības programma

Programma tiek īstenota arī Preiļu struktūrvienībā

 

Tu apgūsi:

 • Darbu organizēšana virtuvē;
 • Dārzeņu, augļu un sēņu ēdienu gatavošana;
 • Piena produktu un olu ēdienu gatavošana;
 • Miltu un putraimu ēdienu gatavošana;
 • Zivju un jūras produktu ēdienu gatavošana;
 • Gaļas un gaļas produktu ēdienu gatavošana;
 • Veselīga uztura (veģetāro ēdienu) gatavošana;
 • Saldo ēdienu gatavošana;
 • Auksto un karsto dzērienu gatavošana;
 • Latviešu virtuves tradīcijas un tradicionālo ēdienu gatavošana;
 • Viesu apkalpošana;
 • Kvalifikācijas prakse.

Programmas apraksts un darba iespējas

Pavāra kvalifikācijas prestižs tiek paaugstināts un turpmāk pavāra izglītība tiek pielīdzināta 3.profesionālās kvalifikācijas līmenim un Amatu zeļļa līmenim. Apgūstot pavāra profesiju vienlaikus tiek iegūta arī vidējā izglītība.

Pavārs gatavo un noformē dažādas sarežģītības ēdienus, ievērojot ēdienu gatavošanas tehnoloģiju, uzņēmuma paškontroles sistēmas prasības un racionālu visu resursu apriti, nodrošina ražošanas tehnoloģiskā aprīkojuma sagatavošanu un lietošanu darbā, izvērtē izejvielu, starpproduktu un gatavo ēdienu kvalitāti. Pavārs savas profesionālās kompetences ietvaros plāno un organizē darbu virtuvē, pārzin izejvielu kvalitāti, nodrošina to uzglabāšanu un veic to racionālu izmantošanu atbilstīgi uzņēmuma ēdienkartes sortimentam, pielietojot dažādus ēdienu gatavošanas tehnoloģiskos paņēmienus, pārzina un veido tehnoloģisko dokumentāciju, prasmīgi to pielieto ikdienas darbā nodrošinot galaprodukta nekaitīgumu, pieņem viesu pasūtījumus, organizē galdu klāšanu un koordinē pasūtījumu izpildi.

Iespējas pēc profesionālās izglītības iegūšanas:

Strādāt Latvijas un ārvalstu ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumos, un/vai turpināt mācības augstākā izglītības iestādē.

Izglītojamie praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi izvēlas apgūt šādos uzņēmumos.

SIA "Entresol"; SIA''Ērgļi Divi''; Monika Centrum Hotels; SIA ''Lido''; SIA'' RTU-BT1''; SIA''Hotel Grand Palace''; SIA ''GASTRONOME''; SIA "Olimps Rīga"; SIA "Cup & Cino"; SIA"Ciambella" restorāns Kaļķu vārti; SIA "Albert Management"; Alberthotel; Viesnīca Latvija AS; Viesnīca Rīdzene SIA; SIA "Elizabetes centrs" SIA AUDĒJU STEIKI; SIA "Polar BEK Daugava"; Viesnīca Radisson Daugava; Biblioteka Nr1; Restorāns''MUUSU''; “Restorāns 3” Restorāns; Restorāns "Pētergailis"; u.c. – kopā vairāk nekā 300 uzņēmumi.

Reflektantu iesniedzamie dokumenti

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;

   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);

   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm);

   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Visās izglītības programmās mācību laikā ir iespējas:

•Iegūt bezmaksas izglītību, piedalīties interešu izglītības un sporta pulciņos, saņemt stipendiju, izmantot dienesta viesnīcu;

•Praktizēties uzņēmumos, piedalīties projektos, izstādēs, konkursos Latvijā un ārvalstīs.

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67575580, 67147583, 67286297 vai rakstot uz epastu rtrit@rtrit.lv