A+
a-

Pavāra palīgs 1g.

Pavāra palīgs 1g.

Iegūstāmā kvalifikācija Pavāra palīgs
Profesionālās izglītības programmas Ēdināšanas pakalpojumi
Mācību ilgums 1 gads, pēc 9. klases vai  12. klases
Iegūstamais izglītības dokuments Kvalifikācijas apliecība
Finansējums Valsts budžeta finansēta izglītības programma

 

Tu apgūsi:

  • Darbu organizēšana virtuvē;
  • Dārzeņu, augļu un sēņu ēdienu starpproduktu un piedevu gatavošana;
  • Piena produktu un olu ēdienu starpproduktu gatavošana;
  • Miltu un putraimu ēdienu starpproduktu gatavošana;
  • Zivju un jūras produktu ēdienu starpproduktu gatavošana;
  • Gaļas un gaļas produktu ēdienu starpproduktu gatavošana;
  • Veselīga uztura (veģetāro ēdienu) un starpproduktu gatavošana;
  • Saldo ēdienu starpproduktu gatavošana;
  • Auksto un karsto dzērienu starpproduktu gatavošana;
  • Latviešu virtuves tradīcijas un tradicionālo ēdienu starpproduktu gatavošana.

Programmas apraksts un darba iespējas

Pavāra palīga kvalifikācijas turpmāk pavāra izglītība tiek pielīdzināta 2.profesionālās kvalifikācijas līmenim

Pavāra palīgs veic izejvielu un produktu pirmapstrādi, gatavo starpproduktus, ēdienus un piedevas, ievērojot ēdienu gatavošanas tehnoloģiju, pavāra norādījumus un uzņēmuma paškontroles sistēmas prasības. Sagatavo ražošanai tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojumu

Iespējas pēc profesionālās izglītības iegūšanas:

Strādāt Latvijas un ārvalstu ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumos, un/vai turpināt mācības.

Izglītojamie praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi izvēlas apgūt šādos uzņēmumos.

SIA "Entresol"; SIA''Ērgļi Divi''; Monika Centrum Hotels; SIA ''Lido''; SIA'' RTU-BT1''; SIA''Hotel Grand Palace''; SIA ''GASTRONOME''; SIA "Olimps Rīga"; SIA "Cup & Cino"; SIA"Ciambella" restorāns Kaļķu vārti; SIA "Albert Management"; Alberthotel; Viesnīca Latvija AS; Viesnīca Rīdzene SIA; SIA "Elizabetes centrs" SIA AUDĒJU STEIKI; SIA "Polar BEK Daugava"; Viesnīca Radisson Daugava; Biblioteka Nr1; Restorāns''MUUSU''; “Restorāns 3” Restorāns; Restorāns "Pētergailis"; u.c. – kopā vairāk nekā 300 uzņēmumi.

Reflektantu iesniedzamie dokumenti

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;

   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);

   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm);

   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Visās izglītības programmās mācību laikā ir iespējas:

•Iegūt bezmaksas izglītību, piedalīties interešu izglītības un sporta pulciņos, saņemt stipendiju, izmantot dienesta viesnīcu;

•Praktizēties uzņēmumos, piedalīties projektos, izstādēs, konkursos Latvijā un ārvalstīs.

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67575580, 67147583, 67286297 vai rakstot uz epastu rtrit@rtrit.lv