A+
a-

Profesionālā pilnveide

Pieteikšanās BEZMAKSAS profesionālās pilnveides programmām "Jauniešu garantijas ietvaros’’

PIKC VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" izsludina pieteikšanos BEZMAKSAS profesionālās pilnveides programmām projekta ‘’Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana "Jauniešu garantijas ietvaros’’ (vienošanās Nr.7.2.1.2./15/I/001) (turpmāk – Projekts)  160 stundas, jeb aptuveni 2 mēnešu kurss.

 • Uzņēmējdarbības prasmju apguve
 • Digitālo prasmju apguve
 • Profesionālās ievirzes svešvalodu prasmju apguve
  Programmas nosaukums

  Izglītības programmas apjoms
  (stundas)

  Plānotais izglītības programmas
  īstenošanas periods

   Digitālo prasmju apguve160 14.09.2020. – 23.10.2020.
  26.10.2020. – 04.12.2020.
  Uzņēmējdarbības prasmju apguve16007.09.2020. – 16.10.2020.
  02.11.2020. – 14.12.2020.
  Profesionālās ievirzes svešvalodu prasmju apguve16028.09.2020. – 09.11.2020.
  16.11.2020. – 21.12.2020.

   

Piesakies, ja esi:

 • vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot)
 •  nemācies (izņemot vakarskolā, tālmācībā vai Augstskolu likumā minētajās nepilna laika studiju programmās)
 •  nenodarbināts

Vairāk informācijas un pieteikšanās kursi@rtrit.lv 

Tālrunis: 27826438
Mācību sākums jau septembrī!

Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā

Mācību kurss “Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā”,
pamatojoties uz uz Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumiem Nr. 545 „Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā” 

21.10.2020. plkst. 10:00

5 akadēmiskās stundas

Lektore: Iveta Austruma

Maksa: 15.00 eiro (priekšapmaksa, pēc pieteikšanās saņemsiet e-pastu ar maksājumu informāciju)

Pēc kursa noklausīšanās tiek izsniegta apliecība.

HACCP paškontroles sistēma uzņēmumā

Ražošanas procesa kontrole - HACCP paškontroles sistēma uzņēmumā 40 stundas + 12 stundas praktiskās nodarbības,
pabeidzot tiek izsniegts SERTIFIKĀTS,  - 120 eiro

Kontaktinformācija:

Ja rodas jautājumi, rakstiet uz kursi@rtrit.lv vai 27826438