A+
a-

Amatpersonu atalgojums

Ziņas par amatpersonu atalgojumu saskaņā ar Valsts pārvaldes likuma 92.pantu

2018.gada novembris

 

Vārds, UzvārdsAmatsIzmaksātā atalgojuma summa, EUR
Silva OzoliņaValdes locekle-direktore1778
Iepirkuma komisijas locekleX
Dana Baltusevičadirektora vietniece praktisko mācību darbā1050
Iepirkuma komisijas locekleX
Inna JurkāneStruktūrvienības vadītāja779
Stipendiju komisijas locekleX
Sarma LeimaneProjektu daļas vadītāja641
Iepirkuma komisijas locekleX
Ilze LočmaneDirektora vietniece stratēģiskā attīstībā .1025
Iepirkuma komisijas locekleX
Ludmila ĻevančukaDirektora vietniece audzināšanas darbā904
Stipendiju komisijas priekšsēdētāja vietnieceX
Anita MendeSekretariāta vadītāja730
Iepirkuma komisijas locekleX
Aija Mētradirektora vietnieks-strukturvienības vadītājs935
Stipendiju komisijas locekleX
Ilze PilāneIepirkumu un Finanšu daļas vadītāja939
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājaX
Ziedonis Siksnadirektora vietnieks-struktūrvienības vadītājs0
Stipendiju komisijas loceklisX
Arnolds SilavsProf. vidējās un arodizglītības daļas vadītājs406
Stipendiju komisijas priekšsēdētājsX
Iepirkuma komisijas loceklisX
Gunta Šmauksteledirektores vietniece mācību un ražošanas darbā902
Iepirkuma komisijas locekleX
Dzintars ŠtālsTehniskās nodaļas vadītājs635
Iepirkuma komisijas loceklisX
Lolita TrēziņaProfesionālās izglītības skolotāja530
Stipendiju komisijas locekleX

 

 

2018.gada decembris

Nr.Vārds, UzvārdsAmatsIzmaksātā atalgojuma summa, EUR
1Silva OzoliņaValdes locekle-direktore904
Iepirkuma komisijas locekleX
2Dana Baltusevičadirektora vietniece praktisko mācību darbā990
Iepirkuma komisijas locekleX
3Inna JurkāneStruktūrvienības vadītāja775
Stipendiju komisijas locekleX
4Sarma LeimaneProjektu daļas vadītāja634
Iepirkuma komisijas locekleX
5Ilze LočmaneDirektora vietniece stratēģiskā attīstībā .980
Iepirkuma komisijas locekleX
6Ludmila ĻevančukaDirektora vietniece audzināšanas darbā897
Stipendiju komisijas priekšsēdētāja vietnieceX
7Anita MendeSekretariāta vadītāja725
Iepirkuma komisijas locekleX
8Aija Mētradirektora vietnieks-strukturvienības vadītājs933
Stipendiju komisijas locekleX
9Ilze PilāneIepirkumu un Finanšu daļas vadītāja924
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājaX
11Ziedonis Siksnadirektora vietnieks-struktūrvienības vadītājs0
Stipendiju komisijas loceklisX
10Arnolds SilavsProf. vidējās un arodizglītības daļas vadītājs405
Stipendiju komisijas priekšsēdētājsX
Iepirkuma komisijas loceklisX
12Gunta Šmauksteledirektores vietniece mācību un ražošanas darbā900
Iepirkuma komisijas locekleX
13Dzintars ŠtālsTehniskās nodaļas vadītājs684
Iepirkuma komisijas loceklisX
14Lolita TrēziņaProfesionālās izglītības skolotāja528
Stipendiju komisijas locekleX

2019.gada janvāris

Nr.Vārds, UzvārdsAmatsIzmaksātā atalgojuma summa, EUR
1Silva OzoliņaValdes locekle-direktore0
Iepirkuma komisijas locekleX
2Dana Baltusevičadirektora vietniece praktisko mācību darbā969
Iepirkuma komisijas locekleX
3Inna JurkāneStruktūrvienības vadītāja674
Stipendiju komisijas locekleX
4Sarma LeimaneProjektu daļas vadītāja668
Iepirkuma komisijas locekleX
5Ilze LočmaneDirektora vietniece stratēģiskā attīstībā .898
Iepirkuma komisijas locekleX
6Ludmila ĻevančukaDirektora vietniece audzināšanas darbā900
Stipendiju komisijas priekšsēdētāja vietnieceX
7Anita MendeSekretariāta vadītāja721
Iepirkuma komisijas locekleX
8Aija Mētradirektora vietnieks-struktūrvienības vadītājs863
Stipendiju komisijas locekleX
9Ilze PilāneIepirkumu un Finanšu daļas vadītāja930
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājaX
11Ziedonis Siksnadirektora vietnieks-struktūrvienības vadītājs0
Stipendiju komisijas loceklisX
10Arnolds SilavsProf. vidējās un arodizglītības daļas vadītājs405
Stipendiju komisijas priekšsēdētājsX
Iepirkuma komisijas loceklisX
12Gunta Šmauksteledirektores vietniece mācību un ražošanas darbā895
Iepirkuma komisijas locekleX
13Dzintars ŠtālsTehniskās nodaļas vadītājs919
Iepirkuma komisijas loceklisX
14Lolita TrēziņaProfesionālās izglītības skolotāja121
Stipendiju komisijas locekleX

2019.gada februāris

Nr.Vārds, UzvārdsAmatsIzmaksātā atalgojuma summa, EUR
1Silva OzoliņaValdes locekle-direktore0
Iepirkuma komisijas locekleX
2Dana Baltusevičadirektora vietniece praktisko mācību darbā969
Iepirkuma komisijas locekleX
3Inna JurkāneStruktūrvienības vadītāja740
Stipendiju komisijas locekleX
4Sarma LeimaneProjektu daļas vadītāja644
Iepirkuma komisijas locekleX
5Ilze LočmaneDirektora vietniece stratēģiskā attīstībā .895
Iepirkuma komisijas locekleX
6Ludmila ĻevančukaDirektora vietniece audzināšanas darbā900
Stipendiju komisijas priekšsēdētāja vietnieceX
7Anita MendeSekretariāta vadītāja730
Iepirkuma komisijas locekleX
8Aija Mētradirektora vietnieks-struktūrvienības vadītājs863
Stipendiju komisijas locekleX
9Ilze PilāneIepirkumu un Finanšu daļas vadītāja958
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājaX
11Ziedonis Siksnadirektora vietnieks-struktūrvienības vadītājs670
Stipendiju komisijas loceklisX
10Arnolds SilavsProf. vidējās un arodizglītības daļas vadītājs439
Stipendiju komisijas priekšsēdētājsX
Iepirkuma komisijas loceklisX
12Gunta Šmauksteledirektores vietniece mācību un ražošanas darbā903
Iepirkuma komisijas locekleX
13Dzintars ŠtālsTehniskās nodaļas vadītājs830
Iepirkuma komisijas loceklisX

2019.gada marts

Nr.Vārds, UzvārdsAmatsIzmaksātā atalgojuma summa, EUR
1Silva OzoliņaValdes locekle-direktore0
Iepirkuma komisijas locekleX
2Dana Baltusevičadirektora vietniece praktisko mācību darbā957
Iepirkuma komisijas locekleX
3Inna JurkāneStruktūrvienības vadītāja225
Stipendiju komisijas locekleX
4Sarma LeimaneProjektu daļas vadītāja640
Iepirkuma komisijas locekleX
5Ilze LočmaneDirektora vietniece stratēģiskā attīstībā 0
Iepirkuma komisijas locekleX
6Ludmila ĻevančukaDirektora vietniece audzināšanas darbā900
Stipendiju komisijas priekšsēdētāja vietnieceX
7Anita MendeSekretariāta vadītāja730
Iepirkuma komisijas locekleX
8Aija Mētradirektora vietnieks-strukturvienības vadītājs973
Stipendiju komisijas locekleX
9Ilze PilāneIepirkumu un Finanšu daļas vadītāja886
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājaX
11Ziedonis Siksnadirektora vietnieks-struktūrvienības vadītājs705
Stipendiju komisijas loceklisX
10Arnolds SilavsProf. vidējās un arodizglītības daļas vadītājs227
Stipendiju komisijas priekšsēdētājsX
Iepirkuma komisijas loceklisX
12Gunta Šmauksteledirektores vietniece mācību un ražošanas darbā902
Iepirkuma komisijas locekleX
13Dzintars ŠtālsTehniskās nodaļas vadītājs998
Iepirkuma komisijas loceklisX

2019. gada aprīlis

Nr.

Vārds, Uzvārds

Amats

Bruto mēnešalga, EUR

1

Silva Ozoliņa

Valdes locekle-direktore

0

Iepirkuma komisijas locekle

X

2

Dana Baltuseviča

direktora vietniece praktisko mācību darbā

1298,00

Iepirkuma komisijas locekle

X

3

Inna Jurkāne

Struktūrvienības vadītāja

1045,00

Stipendiju komisijas locekle

X

4

Sarma Leimane

Projektu daļas vadītāja

900,00

Iepirkuma komisijas locekle

X

5

Ilze Ločmane

Direktora vietniece stratēģiskā attīstībā 

1300,00

Iepirkuma komisijas locekle

X

6

Ludmila Ļevančuka

Direktora vietniece audzināšanas darbā

1298,00

Stipendiju komisijas priekšsēdētāja vietniece

X

7

Anita Mende

Sekretariāta vadītāja

1025,00

Iepirkuma komisijas locekle

X

8

Aija Mētra

direktora vietnieks-struktūrvienības vadītājs

1229,00

Stipendiju komisijas locekle

X

9

Ilze Pilāne

Iepirkumu un Finanšu daļas vadītāja

1300,00

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

X

11

Ziedonis Siksna

direktora vietnieks-struktūrvienības vadītājs

990,00

Stipendiju komisijas loceklis

X

10

Arnolds Silavs

Prof. vidējās un arodizglītības daļas vadītājs

561,00

Stipendiju komisijas priekšsēdētājs

X

Iepirkuma komisijas loceklis

X

12

Gunta Šmaukstele

direktores vietniece mācību un ražošanas darbā

1298,00

Iepirkuma komisijas locekle

X

13

Dzintars Štāls

Tehniskās nodaļas vadītājs

1090,00

Iepirkuma komisijas loceklis

X

2019. gada maijs

Nr.

Vārds, Uzvārds

Amats

Bruto mēnešalga, EUR

1

Silva Ozoliņa

Valdes locekle-direktore

0

Iepirkuma komisijas locekle

X

2

Dana Baltuseviča

direktora vietniece praktisko mācību darbā

1298,00

Iepirkuma komisijas locekle

X

3

Inna Jurkāne

Struktūrvienības vadītāja

1045,00

Stipendiju komisijas locekle

X

4

Sarma Leimane

Projektu daļas vadītāja

900,00

Iepirkuma komisijas locekle

X

5

Ilze Ločmane

Direktora vietniece stratēģiskā attīstībā 

1300,00

Iepirkuma komisijas locekle

X

6

Ludmila Ļevančuka

Direktora vietniece audzināšanas darbā

1298,00

Stipendiju komisijas priekšsēdētāja vietniece

X

7

Anita Mende

Sekretariāta vadītāja

1025,00

Iepirkuma komisijas locekle

X

8

Aija Mētra

direktora vietnieks-struktūrvienības vadītājs

1229,00

Stipendiju komisijas locekle

X

9

Ilze Pilāne

Iepirkumu un Finanšu daļas vadītāja

1300,00

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

X

11

Ziedonis Siksna

direktora vietnieks-struktūrvienības vadītājs

990,00

Stipendiju komisijas loceklis

X

10

Arnolds Silavs

Prof. vidējās un arodizglītības daļas vadītājs

561,00

Stipendiju komisijas priekšsēdētājs

X

Iepirkuma komisijas loceklis

X

12

Gunta Šmaukstele

direktores vietniece mācību un ražošanas darbā

1298,00

Iepirkuma komisijas locekle

X

13

Dzintars Štāls

Tehniskās nodaļas vadītājs

1090,00

Iepirkuma komisijas loceklis

X

2019. gada jūnijs

Nr.

Vārds, Uzvārds

Amats

Bruto mēnešalga, EUR

1

Silva Ozoliņa

Valdes locekle-direktore

1358,40

Iepirkuma komisijas locekle

X

2

Dana Baltuseviča

direktora vietniece praktisko mācību darbā

1298,00

Iepirkuma komisijas locekle

X

3

Inna Jurkāne

Struktūrvienības vadītāja

1045,00

Stipendiju komisijas locekle

X

4

Sarma Leimane

Projektu daļas vadītāja

900,00

Iepirkuma komisijas locekle

X

5

Ilze Ločmane

Direktora vietniece stratēģiskā attīstībā 

1300,00

Iepirkuma komisijas locekle

X

6

Ludmila Ļevančuka

Direktora vietniece audzināšanas darbā

1298,00

Stipendiju komisijas priekšsēdētāja vietniece

X

7

Anita Mende

Sekretariāta vadītāja

1025,00

Iepirkuma komisijas locekle

X

8

Aija Mētra

direktora vietnieks-struktūrvienības vadītājs

1229,00

Stipendiju komisijas locekle

X

9

Ilze Pilāne

Iepirkumu un Finanšu daļas vadītāja

1300,00

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

X

11

Ziedonis Siksna

direktora vietnieks-struktūrvienības vadītājs

990,00

Stipendiju komisijas loceklis

X

10

Arnolds Silavs

Prof. vidējās un arodizglītības daļas vadītājs

561,00

Stipendiju komisijas priekšsēdētājs

X

Iepirkuma komisijas loceklis

X

12

Gunta Šmaukstele

direktores vietniece mācību un ražošanas darbā

1298,00

Iepirkuma komisijas locekle

X

13

Dzintars Štāls

Tehniskās nodaļas vadītājs

1090,00

Iepirkuma komisijas loceklis

X

2019. gada jūlijs

Nr.

Vārds, Uzvārds

Amats

Bruto mēnešalga, EUR

1

Silva Ozoliņa

Valdes locekle-direktore

2603,60

Iepirkuma komisijas locekle

X

2

Dana Baltuseviča

direktora vietniece praktisko mācību darbā

1298,00

Iepirkuma komisijas locekle

X

3

Inna Jurkāne

Struktūrvienības vadītāja

1045,00

Stipendiju komisijas locekle

X

4

Sarma Leimane

Projektu daļas vadītāja

900,00

Iepirkuma komisijas locekle

X

5

Ilze Ločmane

Direktora vietniece stratēģiskā attīstībā 

1300,00

Iepirkuma komisijas locekle

X

6

Ludmila Ļevančuka

Direktora vietniece audzināšanas darbā

1298,00

Stipendiju komisijas priekšsēdētāja vietniece

X

7

Anita Mende

Sekretariāta vadītāja

1025,00

Iepirkuma komisijas locekle

X

8

Aija Mētra

direktora vietnieks-struktūrvienības vadītājs

1229,00

Stipendiju komisijas locekle

X

9

Ilze Pilāne

Iepirkumu un Finanšu daļas vadītāja

1300,00

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

X

11

Ziedonis Siksna

direktora vietnieks-struktūrvienības vadītājs

990,00

Stipendiju komisijas loceklis

X

10

Arnolds Silavs

Prof. vidējās un arodizglītības daļas vadītājs

561,00

Stipendiju komisijas priekšsēdētājs

X

Iepirkuma komisijas loceklis

X

12

Gunta Šmaukstele

direktores vietniece mācību un ražošanas darbā

1298,00

Iepirkuma komisijas locekle

X

13

Dzintars Štāls

Tehniskās nodaļas vadītājs

1090,00

Iepirkuma komisijas loceklis

X

2019. gada augusts

Nr.

Vārds, Uzvārds

Amats

Bruto mēnešalga, EUR

1

Silva Ozoliņa

Valdes locekle-direktore

2490,40

Iepirkuma komisijas locekle

X

2

Dana Baltuseviča

direktora vietniece praktisko mācību darbā

1298,00

Iepirkuma komisijas locekle

X

3

Inna Jurkāne

Struktūrvienības vadītāja

1045,00

Stipendiju komisijas locekle

X

4

Sarma Leimane

Projektu daļas vadītāja

900,00

Iepirkuma komisijas locekle

X

5

Ilze Ločmane

Direktora vietniece stratēģiskā attīstībā 

1300,00

Iepirkuma komisijas locekle

X

6

Ludmila Ļevančuka

Direktora vietniece audzināšanas darbā

1298,00

Stipendiju komisijas priekšsēdētāja vietniece

X

7

Anita Mende

Sekretariāta vadītāja

1025,00

Iepirkuma komisijas locekle

X

8

Aija Mētra

direktora vietnieks-struktūrvienības vadītājs

1229,00

Stipendiju komisijas locekle

X

9

Ilze Pilāne

Iepirkumu un Finanšu daļas vadītāja

1300,00

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

X

11

Ziedonis Siksna

direktora vietnieks-struktūrvienības vadītājs

990,00

Stipendiju komisijas loceklis

X

10

Arnolds Silavs

Prof. vidējās un arodizglītības daļas vadītājs

561,00

Stipendiju komisijas priekšsēdētājs

X

Iepirkuma komisijas loceklis

X

12

Gunta Šmaukstele

direktores vietniece mācību un ražošanas darbā

1298,00

Iepirkuma komisijas locekle

X

13

Dzintars Štāls

Tehniskās nodaļas vadītājs

1090,00

Iepirkuma komisijas loceklis

X

2019. gada septembris

Nr.

Vārds, Uzvārds

Amats

Bruto mēnešalga, EUR

1

Silva Ozoliņa

Valdes locekle-direktore

2373,73

Iepirkuma komisijas locekle

X

2

Dana Baltuseviča

direktora vietniece praktisko mācību darbā

1298,00

Iepirkuma komisijas locekle

X

3

Inna Jurkāne

Struktūrvienības vadītāja

895,71

Stipendiju komisijas locekle

X

4

Sarma Leimane

Projektu daļas vadītāja

900,00

Iepirkuma komisijas locekle

X

5

Ilze Ločmane

Direktora vietniece stratēģiskā attīstībā 

1300,00

Iepirkuma komisijas locekle

X

6

Ludmila Ļevančuka

Direktora vietniece audzināšanas darbā

1298,00

Stipendiju komisijas priekšsēdētāja vietniece

X

7

Anita Mende

Sekretariāta vadītāja

1025,00

Iepirkuma komisijas locekle

X

8

Aija Mētra

direktora vietnieks-struktūrvienības vadītājs

1229,00

Stipendiju komisijas locekle

X

9

Ilze Pilāne

Iepirkumu un Finanšu daļas vadītāja

1300,00

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

X

11

Ziedonis Siksna

direktora vietnieks-struktūrvienības vadītājs

990,00

Stipendiju komisijas loceklis

X

10

Arnolds Silavs

Prof. vidējās un arodizglītības daļas vadītājs

561,00

Stipendiju komisijas priekšsēdētājs

X

Iepirkuma komisijas loceklis

X

12

Gunta Šmaukstele

direktores vietniece mācību un ražošanas darbā

1298,00

Iepirkuma komisijas locekle

X

13

Dzintars Štāls

Tehniskās nodaļas vadītājs

1090,00

Iepirkuma komisijas loceklis

X

 

2019. gada oktobris

Nr.

Vārds, Uzvārds

Amats

Bruto mēnešalga, EUR

 

1

Ilze Ločmane

Valdes locekle - direktore

2340,80

 

Iepirkuma komisijas locekle

X

 

2

Dana Baltuseviča

direktora vietniece praktisko mācību darbā

1298,00

 

Iepirkuma komisijas locekle

X

 

3

Inna Jurkāne

Struktūrvienības vadītāja

1045,00

 

Stipendiju komisijas locekle

X

 

4

Sarma Leimane

Projektu daļas vadītāja

900,00

 

Iepirkuma komisijas locekle

X

 

5

Ludmila Ļevančuka

Direktora vietniece audzināšanas darbā

1298,00

 

Stipendiju komisijas priekšsēdētāja vietniece

X

 

6

Anita Mende

Sekretariāta vadītāja

1025,00

 

Iepirkuma komisijas locekle

X

 

7

Aija Mētra

direktora vietnieks-struktūrvienības vadītājs

1110,20

 

Stipendiju komisijas locekle

X

 

8

Ilze Pilāne

Iepirkumu un Finanšu daļas vadītāja

925,06

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

X

 

9

Ziedonis Siksna

direktora vietnieks-struktūrvienības vadītājs

990,00

 

Stipendiju komisijas loceklis

X

 

10

Arnolds Silavs

Prof. vidējās un arodizglītības daļas vadītājs

561,00

 

Stipendiju komisijas priekšsēdētājs

X

 

Iepirkuma komisijas loceklis

X

 
 

11

Gunta Šmaukstele

Direktores vietniece mācību un ražošanas darbā

1226,40

 

Iepirkuma komisijas locekle

X

 

12

Dzintars Štāls

Tehniskās nodaļas vadītājs

1090,00

 

Iepirkuma komisijas loceklis

X