A+
a-

UZŅEMŠANA 2020./2021.

Dokumentu pieņemšana  no 15.06. līdz 14.08.
darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00

Rīgā - Nīcgales ielā 26;
Preiļos - Sporta ielā 1
Elektroniski 

Kontaktinformācija:

uznemsana@rtrit.lv

Tālrunis: 67795554 (Rīga)

preili@rtrit.lv, 65381291 (Preiļi)

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

 

  • Tiešsaistes uzņemšanas forma, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju (forma tiek aizpildīta elektroniski tiešsaistē vai uz vietas);

 

Dokumenti, kuri jāuzrāda un jāiesniedz kopijas līguma parakstīšanas dienā vai iesniedzot dokumentus klātienē:

  • Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija
    (uzrādot dokumenta oriģinālu);
  • Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
  • Medicīnas izziņa (izraksts no stacionārā/ ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);
  • Pases, personas apliecības vai dzimšanas apliecības kopija;
  • Četras fotogrāfijas (3x4 cm).

UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA 2020./2021.

UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA 2020./2021.

Rīkojums par uzņemšanu 2020./2021.