Tālākizglītība un kursi

Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā

Mācību kurss "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā" (sanitārais minimums)
atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 29. septembra noteikumiem Nr. 545 “Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā”.

Pēc mācību kursa noklausīšanās tiek izsniegta apliecība, kas derīga 3 gadus.

Kursu ilgums 5 akadēmiskās stundas.

Maksa par mācību kursu 15 EUR.

Kursi notiek ceturtdienas, atbilstoši saņemtajiem pieteikumiem.

Pietikties pa tālruni: 28243254.

Maksa ar pārskaitījumu, uz kursiem ierasties ar maksājumu apliecinošu dokumentu.

Norēķinu rekvizīti:
VSIA „Rīgas Tūrisma un radošās industijas tehnikums”, reģistrācijas numurs Reģ. Nr.: 40003480798
Valsts kase, kods TRELLV22
Konts LV98TREL9153970000000