Tālākizglītība un kursi

Sākusies otrā pieteikšanās ES fondu mācībām pieaugušajiem 12 nozarēs

Profesionālās tālākizglītības programmas

Izglītības programma

Kvalif. līmenis

Mācību ilgums

Iepr. izglītība

Mācību vietas adrese

Grupas lielums

Norises laiki

Kopējā mācību maksa (EUR)

Līdzmaksā-jums 10%** (EUR)

Pavārs*

2.

5 mēn.

Bez priekšzin.

Nīcgales iela 26, Rīga

10-15

P,O,T,C,P 

17:30 – 20:30;   

S  9:00-15:30

856.80

85,68

Konditors*

2.

5 mēn.

Bez priekšzin.

Marijas iela 4, Rīga

10-15

P,O,T,C,P 

17:30 – 20:30;   

S  9:00-15:30

856.80

85,68

Pavārs*

2.

5 mēn.

Bez priekšzin.

Sporta iela 1, Preiļi

10-15

P,O,T,C,P 

17:30 – 20:30;   

S  9:00-15:30

856.80

85,68

Konditors*

2.

5 mēn.

Bez priekšzin.

Sporta iela 1, Preiļi

10-15

P,O,T,C,P 

17:30 – 20:30;   

S  9:00-15:30

856.80

85,68

Apdares darbu strādnieks

2.

5 mēn.

Bez priekšzin.

Sporta iela 1, Preiļi

10-15

P,O,T,C,P 

17:30 – 20:30;   

S  9:00-15:30

914.40

91,44

* Informējam, ka tie nav konditorejas/kulinārijas kursi mājsaimniecēm, tās ir darba vidē balstītas profesionālās izglītības programmas, kuras sagatavo speciālistus darbam konditorejas ražotnēs/ēdināšanasuzņēmumos.
Apmēram trešdaļa teorijas stundu būs konditorejas izstrādājumu ražošana/ēdienu gatavošanas tehnoloģija, ņemot vērā ražošanas specifiku, pārējās stundās apgūsiet visu, kas saistīts ar darbu ēdināšanas uzņēmumā - ražošanas iekārtas, to ekspluatācijas un apkopes noteikumus, darba, uguns un elektrodrošības noteikumus ražošanā, sanitārijas un higiēnas vadlīnijas pārtikas aprites uzņēmumos, ražošanas kvalitātes kritējus, kritiskos punktus ražošanā, tehnoloģiskā procesa un darba organizāciju pārtikas aprites uzņēmumā, izejvielu sagādi, uzglabāšanu, tehnoloģisko karšu un shēmu sastādīšanu, produktu ielikuma normu un zudumu aprēķinus, uzskaiti un atskaiti ražošanā, pārdošanas cenu aprēķinus.
Kvalifikācijas prakse uzņēmumā 30 darba dienas8 stundas katru darba dienu (1,5 mēneši jeb 6 nedēļas). Mācību noslēgumā jākārto profesionālās kvalifikācijas eksāmens teorijā un praktiskajā daļā.
Lūdzu, ļoti rūpīgi izvērtējiet savas iespējas mācības apvienot ar darbu, īpaši prakses laikā, jo tās ir 6 nedēļas!!!


Profesionālās pilnveides izglītības programmas

Izglītības programma

Mācību ilgums

Iepriekšējā izglītība

Mācību vietas adrese

Grupas lielums

 Norises laiki

Kopējā mācību maksa (EUR)

Līdzmaksā-jums 10%** (EUR)

Higiēnas vadlīnijas atklāta tipa ēdināšanas uzņēmumos

1,5 mēn.

Bez priekšzināšanām

Marijas iela 4, Rīga

10-15

P,O,T,C,P 

17:30 – 20:30;   

S  9:00-15:30

428.40

42,84

Higiēnas vadlīnijas atklāta tipa ēdināšanas uzņēmumos

1,5 mēn.

Bez priekšzināšanām

Sporta iela 1, Preiļi

10-15

P,O,T,C,P 

17:30 – 20:30;   

S  9:00-15:30

428.40

42,84

Neformālās izglītības programmas

Izgl. programma

Mācību ilgums

Mācību progr. saturs

Mācību vietas adr.

Grupas lielums

 Norises laiki

Kop. māc. maksa (EUR)

Līdzmaksā-jums 10%** (EUR)

Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā

3 ned.

vajadzīgas priekšzin. un prasmes attiec. jomā

Nīcgales iela 26,

Rīga

10-15

Piektdiena 17:30–20:30                  Sestdiena         9:00-15:30

162.00

16,20

Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā

3 ned.

vajadzīgas priekšzin. un prasmes attiec. jomā

Sporta iela 1,

Preiļi

10-15

Piektdiena 17:30–20:30                  Sestdiena         9:00-15:30

162.00

16,20

Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā

2 mēn.

vajadzīgas priekšzin. un prasmes attiec. jomā

Nīcgales iela 26,

Rīga

10-15

Piektdiena 17:30–20:30                  Sestdiena         9:00-15:30

360.00

36,00

Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā

2 mēn.

vajadzīgas priekšzin. un prasmes attiec. jomā

Sporta iela 1,

Preiļi

10-15

Piektdiena 17:30–20:30                  Sestdiena         9:00-15:30

360.00

36,00

Jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā

3 ned.

vajadzīgas priekšzin. un prasmes attiec. jomā

Nīcgales iela 26,

Rīga

10-15

Piektdiena 17:30–20:30                  Sestdiena         9:00-15:30

162.00

16,20

Jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā

3 ned.

vajadzīgas priekšzin. un prasmes attiec. jomā

Sporta iela 1,

Preiļi

10-15

Piektdiena 17:30–20:30                  Sestdiena         9:00-15:30

162.00

16,20

Jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā

2 mēn.

vajadzīgas priekšzin. un prasmes attiec. jomā

Nīcgales iela 26,

Rīga

10-15

Piektdiena 17:30–20:30                  Sestdiena         9:00-15:30

360.00

36,00

Jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā

2 mēn.

vajadzīgas priekšzin. un prasmes attiec. jomā

Sporta iela 1,

Preiļi

10-15

Piektdiena 17:30–20:30                  Sestdiena         9:00-15:30

360.00

36,00


** mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

 Pieteikšanās no 12. marta līdz 16. aprīlim!

Iesniedzamie dokumenti:

  • aizpildīta pieteikuma veidlapa[ZB1]
  • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (profesionālās tālākizglītības programmās)
  • izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)

Dokumentu iesniegšana:

Valsts SIA “ Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” filiālēs:

  •  Marijas ielā 4, Rīgā, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 15.00. Uzziņas: T. 67283365; 29822831; e-pasts: ilze.buka@rtrit.lv
  • Sporta iela 1, Preiļi, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00. Uzziņas: T. 65381291, e-pasts skaidrite.grigale@rtrit.lv

KAS VAR PIETEIKTIES

strādājošie:

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
  • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:

PIEEJAMAIS ATBALSTS

Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā

Mācību kurss "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā" (sanitārais minimums)
atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 29. septembra noteikumiem Nr. 545 “Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā”.

Pēc mācību kursa noklausīšanās tiek izsniegta apliecība, kas derīga 3 gadus.

Kursu ilgums 5 akadēmiskās stundas.

Maksa par mācību kursu 15 EUR.

Kursi notiek ceturtdienas, atbilstoši saņemtajiem pieteikumiem.

Pietikties pa tālruni: 28243254.

Maksa ar pārskaitījumu, uz kursiem ierasties ar maksājumu apliecinošu dokumentu.

Norēķinu rekvizīti:
VSIA „Rīgas Tūrisma un radošās industijas tehnikums”, reģistrācijas numurs Reģ. Nr.: 40003480798
Valsts kase, kods TRELLV22
Konts LV98TREL9153970000000