C.H.A.S.E.

Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” ir nevalstiskās organizācijas C.H.A.S.E- Consortium of Hotel and Accommodation Shools in Europe (Eiropas viesmīlības skolu apvienība) dalībnieks kopš 2001.gada. Organizācija ir dibināta 1989.gadā un uz 2011.gada beigām tā apvieno tūrisma un viesmīlības nozares profesionālās izglītības iestādes Eiropā. Pilnu izglītības iestāžu sarakstu var apskatīt šeit: 
http://www.chaseeducation.eu/pages/detailsofallcolleges.html

C.H.A.S.E. misija ir:

  • Sniegt ieguldījumu profesionālās izglītības attīstībā;
  • Attīstīt mobilitāti un Eiropas pilsonību;
  • Palīdzēt cilvēkiem apgūt prasmes mūža garumā.

C.H.A.S.E. galvenie mērķi ir:

  • Sekmēt pasniedzēju un audzēkņu mobilitāti Eiropā;
  • Veicināt informācijas un labas prakses apmaiņu;
  • Izplatīt labas prakses iemaņas Eiropas līmenī;
  • Padziļināt izpratni  par Eiropas multikulturālo sabiedrību un valodu dažādību un veicināt valodu pielietojumu;
  • Veidot kopējus profesionālo un sociālo prasmju novērtēšanas kritērijus.

Nevalstiskās organizācijas C.H.A.S.E. ietvaros Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” īsteno Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci sektorālās programmas projektus izglītojamo un pedagogu mobilitātei Eiropā.


Skolas delegācija piedalījusies ikgadējā C.H.A.S.E. konferencē

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma valdes locekle – direktore Silva Ozoliņa, direktores vietniece stratēģiskajā attīstībā un administratīvi saimnieciskajā darbā Ilze Ločmane, Leonardo programmu koordinatore un pārstāve, projektu vadītāja Zane Ķikute, kā arī  profesionālo priekšmetu skolotāja Guna Martina piedalījās ikkgadējā C.H.A.S.E konferencē, kuru šogad organizēja Tekirdagas tūrisma un viesmīlības skola (Turcijā). Konferences ietvaros tika apspriesta  līdzšinējā savstarpējā sadarbība, sadarbība ar prakses devējiem, pārrunātas studentu problēmas mobilitāšu laikā un  lietas,  ko nepieciešams uzlabot izglītojamo atlasē un sagatavošanā. 

Vizītes laika Turcijā skolas delegācija viesojās arī  Tekirdagas tūrisma un viesmīlības skolas sadarbības partneru uzņēmumos, kas nodrošina prakses vietas Turcijas un ārvalstu izglītojamajiem, viņu vidū arī mūsu Viktorija Līvmane un Mārtiņš Neimanis, kuri ir praksē vienā no labākajām viesnīcām Kemerā


2011.gada 17.novembrī Rīgā norisinājās starptautiskās organizācijas C.H.A.S.E

 2011.gada 17.novembrī Rīgā norisinājās starptautiskās organizācijas C.H.A.S.E. (Consortium of Hotel and Accommodation Shools in Europe) ikgadējā sanāksme, kurā piedalījās 16 skolu pārstāvji no 14 Eiropas valstīm, tostarp no Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma.

Konferences atklāšan ā mūsu skolas audzēkne Elizabete Andersone informēja C.H.A.S.E. dalībniekus par aktualitātēm Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolā.

 Konferences ietvaros tika apspriesti audzēkņu un pasniedzēju mobilitātes projekti 2012. un 2013.gadā. Vēl šajā mācību gadā, 2012.gada februārī-jūlijā, mūsu skolas audzēkņiem tiek piedāvātas 8 prakses vietas Turcijā, Anglijā, Īslandē, Zviedrijā un Ungārijā. Vienlaicīgi Rīgas Pārtikas ražotāju vidusskola uzņems 7 audzēkņus no divām Turcijas Tūrisma un viesmīlības profesionālajām skolām. Savukārt septembrī 14 audzēkņiem būs iespēja doties uz prakses vietām Francijā, Vācijā, Beļģijā, Zviedrijā, Īslandē, Turcijā, Norvēģijā, Itālijā, Somijā, Anglijā, Spānijā un Ziemeļīrijā un mūsu skolā viesosies 8 audzēkņi no Beļģijas, Itālijas, Ungārijas, Francijas, Vācijas un Anglijas. 
 
Informācija par pieteikšanos praksei ārvalstīs