UNESCO ASP

Radošā darbnīca “Eiropas mozaīka”

10. maijā struktūrvienībā Nīcgales ielā 26 ar krāšņiem tērpiem, aizraujošiem stāstiem, lustīgām dejām un gardiem ēdieniem tika aizvadīts pasākums “Eiropas mozaīka” kas bija veltīts pasaules dienai “Kultūras daudzveidība dialogam un attīstībai”. Pulcējot ap 100 jauniešu un skolotāju, pasākums ļāva iepazīt Somijas, Igaunijas, Lietuvas, Dānijas, Itālijas, Īrijas, Francijas, Polijas, Vācijas un Latvijas materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu.
Paldies RTRIT UNESCO ASP darba grupai par pasākuma organizēšanu.
(Pārējie foto no pasākuma atrodami UNESCO Asociēto skolu projekta LATVIJĀ Facebook lapā: https://www.facebook.com/groups/ASPLatvia/?fref=ts )

Kā arī, fotogrāfijas no 12. maija fotoekskursijas pa Rīgas vēsturisko centru akcijas "Mantojuma stāsts - mans stāsts, tavs stāsts" atrodamas šeit: https://failiem.lv/u/ec2v33v7#/

UNESCO LNK informācija par pasākumiem gada garumā un aktuālajiem pasākumiem 2017. gada marta un aprīļa mēnesī

Informējam, ka šī gada 17. martā LU Sociālo zinātņu fakultātē (Lomonosova ielā 1A, Rīgā) tiek organizēts seminārs-apmācību kurss „Ievads medijpratībā”. Apmācību  mērķis ir veicināt pedagogu izpratni par medijpratību un mediju darbības pamatprincipiem, ļaut apzināties medijpratības vietu sabiedrības izglītošanas procesā, kā arī palīdzēt pedagogiem saprast viņu lomu un iespējas mediju izglītībā.  Tas tiek īstenots kā tālākizglītības programma un paredz 6 auditoriju stundas. Apmācības notiks no plkst. 10:00 – 16:00. Pieteikšanās notiek līdz 10. martam, rakstot uz programmas@unesco.lv<mailto:programmas@unesco.lv>.  Sīkāka informācija un programma tiks izsūtīta marta otrajā nedēļā.

Informācijai

-  Aicinām UNESCO ASP logo izmantot pasākumos, kas saistīti ar UNESCO ASP.

- Latvijas Kara muzejs un Latvijas Centrālās padomes piemiņas fonds aicina Latvijas vecāko klašu skolēnus piedalīties eseju konkursā - Sirdsapziņas bruņinieki - tādējādi godinot Latvijas Centrālās padomes sastādītā memoranda parakstītājus. Par tēmas nozīmīgumu liecina 2009. gadā Latvijas Centrālās padomes sastādītā memoranda oriģināla iekļaušana UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas reģistrā. Plašāk: http://www.karamuzejs.lv/Aktualitates/aktualitatesSaraksts/jaunumi3.aspx

- Slovēnijas ASP skola aicina piedalīties konkursā "Mājas dizains 2017": http://skolas.unesco.lv/lv/jaunumi/slovenijas-asp-skola-aicina-piedalities-konkursa-majas-dizains-2017/

- Lai veicinātu ātrāku saziņu un informācijas apmaiņu starp UNESCO Asociēto skolu projektā iesaistītajām dalībskolām, ir izveidota UNESCO Asociēto skolu projekta Facebook grupa, kurā aicinām Jūs pieteikties ar savu personīgo vai ar skolas profilu. Pārstāvju skaits no vienas skolas nav ierobežots, būtu labi, ja informācijai šajā grupā sekotu līdzi visi UNESCO ASP iesaistītie skolas skolotāji.  Grupa atrodama šeit: https://www.facebook.com/groups/ASPLatvia/

Aktivitātes UNESCO Asociēto skolu projekta Latvijā 2017. gadā

UNESCO ASP aktivitates 2017.pdf

UNESCO Asociēto skolu projekta logotipa lietošanas vadlīnijas

ASP logo lietošanas noteikumi 2016.pdf

UNESCO ASP dalībskolu seminārs

2016. gada 10. novembrī UNESCO Asociēto Skolu projekta dalībskolu pārstāvji, izglītības politikas veidotāji un eksperti pulcējās Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā. Semināra tēma: "Kultūras daudzveidība dialogam un attīstībai".  Semināra diena UNESCO kalendārā ir ierakstīta kā Pasaules Zinātnes diena mieram un attīstībai, un  kultūrkompetence un pētniecība kultūras jomā bija tam atbilstoša tematika.

Mārtiņdienas gaisotnē, pēc RTRIT direktores vietnieces audzināšanas darbā Ludmilas Ļevančukas ievadvārdiem, semināra dalībniekus sveica tautas deju kolektīvs "Laile".

Uzrunājot dalībniekus UNESCO Latvijas Nacionālās Komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika atgādināja par UNESCO globālajiem mērķiem un kultūras jēdziena daudzveidīgās izpausmes. Kultūras dažādības izpratne palīdz īstenot vienu no UNESCO formulētajiem izglītības pīlāriem: "Mācīties dzīvot kopā".

Pirmajā daļā uzstājās Latvijas Universitātes docente, pētniece Dr.paed Austra Avotiņa ar priekšlasījumu "Kultūras kapitāls kā kultūrkompetences resurss informācijas sabiedrībā"  un Žaņa Lipkes memoriāla direktore Lolita Tomsone.

Seminārā piedalījās ne vien skolotāji, bet arī jaunieši no UNESCO ASP skolām piedalījās pētniecisko darbu konkursā "Kultūru dažādība dialogam un attīstībai".

Konkursa uzvarētājas Anna Marija Vilcāne un Elīna Cakule no Riebiņu vidusskolas prezentēja savu pētījumu rezultātus.  kuri  iepazīstinot klātesošos ar kultūras daudzveidības tēmai veltīto zinātnisko darbu nozīmīgākajām atziņām. Visiem jauniešiem, kuri piedalījās konkursā, bija iespēja apmeklēt Tehnoannas pagrabus.

Semināra otrajā daļā tika prezentēta Rīgas Tūrisma un radošās industrijas pieredze kultūras daudzveidības iepazīšanā, saistībā ar profesionālo izglītību un tehnikuma starptautiskās sadarbības aktivitātēm.

Pēc tam sekoja aktīva diskusija un ideju apmaiņa par UNESCO ASP dalībskolu plānotajiem pasākumiem nākotnē, ieteikumi, kā veicināt sadarbību, informācijas apmaiņu par organizētajiem pasākumiem.

Noslēgumā, atzīmējot 25, gadadienu, kopš Latvija uzņemta UNESCO, tika pasniegts jubilejas kliņģeris.

Paldies visiem Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma pedagogiem un audzēkņiem, kuri palīdzēja semināra organizēšanā: viesmīlības pakalpojumu nodaļas skolotājām Zandai Frīdenbergai, Silvijai Danielsonei, Sarmītei Mūrniecei, Edītei Bolai, Sarmītei Kudiņai un viņu audzēkņiem; tautas deju kolektīvam "Laile" un vadītājai Sarmītei Kadiķei; datorsistēmu administratoram Raivim Steķim; izglītojamo pašpārvaldei un Normundam Vilcem; tehnikuma sabiedrisko attiecību speciālistam Kristapam Kukainim!

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma metodiķe Anita Zaļaiskalne.

Spied uz bildēm, lai redzētu tās pilnā izmērā!

UNESCO ASP dalībskolu seminārs

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā 10. novembrī notiks seminārs UNESCO ASP dalībskolu skolotājiem “Kultūras daudzveidība – dialogam un attīstībai”.  Tajā  tiks akcentēta kultūras izpratne kā vienu no 21. gadsimta izglītības kompetencēm un kultūras dažādības pētniecības nozīme šodienas sabiedrības veidošanā. 
Seminārā uzstāsies  Latvijas Universitātes docente, pētniece Dr.paed Austra Avotiņa un Žaņa Lipkes memoriāla direktore Lolita Tomsone,kā arī jaunieši no UNESCO ASP skolām, iepazīstinot klātesošos ar kultūras daudzveidības tēmai veltīto zinātnisko darbu nozīmīgākajām atziņām.

Semināra dalībniekiem būs iespēja iepazīt tehnikuma pieredzi,kā profesionālā izglītība var bagātināt zināšanas par citām kultūrām, veicināt to iepazīšanu un sadarbību.

UNESCO ASP skolas koordinatore Anita Zaļaiskalne.

Pasaules lielākā mācību stunda

 

Pasaules lielākā mācību stunda ir starptautiska izglītības akcija, kas vienlaikus norisināsies gandrīz simts pasaules valstīs. Tās mērķis ir iepazīstināt sabiedrību un veicināt katra bērna, jaunieša, pieaugušā izpratni par 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ko ANO valstis ir apņēmušās sasniegt līdz 2030. gadam, un iesaistīt ikvienu šo mērķu sasniegšanā.
Pasaules lielāko mācību stundu Latvijā organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK), un to atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija. Akcija ir daļa no sabiedrības un īpaši izglītības jomas pārstāvju izpratnes pilnveides kampaņas „Solis pasaulē”, ko rīkojam sadarbībā ar LAPAS – Latvijas platformu attīstības sadarbībai, LAPSA – Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociāciju, Vides izglītības fonda Ekoskolu programmu u.c. institūcijām un organizācijām. Sīkāka informācija šeit

Informācija UNESCO ASP skolas koordinatoriem šeit

UNESCO "Pasaules lielākās mācību stundas nodarbības apraksta veidlapas paraugs šeit.

 

UNESCO aicina piedalīties Valodas talkā.

Aicinām iesaistīties
Starptautiskās dzimtās valodas dienas akcijā 2016!

Katru gadu 21. februārī pēc UNESCO iniciatīvas pasaulē atzīmē Starptautisko dzimtās valodas dienu. Tās mērķis ir uzsvērt valodu un kultūru daudzveidību, veicināt sabiedrības saliedētību, toleranci un starpkultūru dialogu.

Dzimtā valoda ir katra cilvēka un ikvienas kultūras pamats. Tā saglabā un iedzīvina unikālo, savdabīgo, kas piemīt katrai tautai un kopienai. Arī Latvija ir bagāta ar daudzām latviešu valodas izloksnēm un dažādām citu tautu koptām valodām.

Lai izprastu priekšteču atstāto valodas mantojumu, ir svarīgi pētīt un izzināt savas saknes, to unikālo un atšķirīgo, kas stiprina mūsu saikni ar dzimto vietu un piederību tai. Liela daļa liecību, kas raksturo krāšņo latviešu tautas valodas un kultūras bagātību, glabājas Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuvē (LFK).

Atzīmējot Starptautisko dzimtās valodas dienu, aicinām visas Latvijas izglītības iestādes no 2016. gada 19. februāra līdz 30. aprīlim iesaistīties akcijā „Valodas talka", lai kopīgiem spēkiem palīdzētu folkloristiem atšifrēt senos rokrakstus un piezīmes, starp kurām, iespējams, ir atrodams arī ģimenes, radu vai draugu lokā pierakstītais.

Čaklākajiem un rūpīgākajiem atšifrētājiem dāvanā piemiņas balvas no LFK un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas. Savukārt čaklākā un rūpīgākā atšifrētāju klase dosies ekskursijā uz Gaismas pili, lai piedzīvotu aizraujošu ekskursiju un iepazītu oriģinālo Krišjāņa Barona Dainu skapi.
Akcijas laikā ikviens skolēns ir aicināts doties uz īpaši radīto interneta vietni talka.garamantas.lv, reģistrēties un piedalīties virtuālajā talkā – tradicionālās kultūras materiālu pārrakstīšanā. Aktivitāte ir pieejama desmit dažādās valodās, un katrs var izvēlēties savām spējām un interesēm atbilstošus materiālus. Darboties iespējams gan klasē, gan mājās, kā arī, izmantojot mobilās ierīces.
Akciju rīko Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuve sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju.

Vairāk informācijas: talka.garamantas.lv
Tālrunis: 67228632
E-pasts: garamantas@lulfmi.lv

Atzīmēsim Lāčplēša dienu un valsts svētkus!

Aicinām piedalīties tehnikuma pasākumos, ko organizē UNESCO ASP darba grupa sadarbībā ar vēstures skolotājiem! Tehnikuma pasākumu programma redzama attēlā.

Grupu audzinātājiem:  Lāčplēša dienai veltītie pasākumi Rīgā. Sīkāka informācija: http://www.kultura.riga.lv/public/70969.html

UNESCO LNK ziņas - oktobris.

Pateicība par piedalīšanos par piedalīšanos UNESCO nedēļā šeit.

UNESCO LNK rakstu krājums "Radošā kultūras mantojuma komunikācija" šeit.

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma stāsts atrodams 143.lpp.

UNESCO nedēļa 2015

12.–18. oktobrī UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) jau piekto reizi rīkos UNESCO nedēļu, lai atzīmētu Latvijas pievienošanos pasaules lielākajai izglītības, zinātnes un kultūras organizācijai UNESCO, kas šogad atzīmē 70. gadadienu.

Latvijas skolas aicinātas rīkot izglītojošus pasākumus kopā ar vietējiem muzejiem, bibliotēkām, kultūras centriem, kā arī nevalstiskajām organizācijām (NVO) vai personām, kas darbojas ar UNESCO saistītiem jautājumiem un tēmām:

- Bibliotēkas un muzeji aicināti savstarpēji sadarboties, rīkojot kopīgas diskusijas vai atmiņu vakarus vietējās vēstures izzināšanai, kā arī apvienoties pasākumos, kas paredzēti jauniešiem un bērniem ar mērķi vairot viņu zināšanas par vietējo kultūras mantojumu caur novadpētniecību;

- Pašvaldības aicinātas rīkot sarunu pēcpusdienas, diskusijas vai radošas darba grupas ar sava novada NVO un vietējiem aktīvistiem ar mērķi plānot jaunas iniciatīvas vietējā kultūras mantojuma izcelšanai, izzināšanai un popularizēšanai.

 Interaktīvā karte „UNESCO Latvijas dārgumi”

UNESCO nedēļas aktivitātēm un pasākumiem aicinām izmantot interaktīvo karti „UNESCO Latvijas dārgumi”, kurā ikviens var iepazīties ar jomām, kas saistītas ar UNESCO programmu īstenošanu Latvijas pilsētās un novados, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kas iekļautas kādā no UNESCO mantojuma starptautiskajiem vai nacionālajiem sarakstiem, kā arī UNESCO LNK sadarbības partneru tīklus un to dalībniekus.

Arī šogad UNESCO nedēļā ikviens aicināts apmeklēt un iepazīt kādu no 14 UNESCO mantojuma vietām Latvijā vai ar šo mantojumu saistītas institūcijas, atzīmēties un pastāstīt par aktualitātēm šajās vietās, izmantojot sociālos tīklus un lietojot mirkļabirku #unesconedela.

Plašāka informācija par UNESCO nedēļas pasākumiem http://www.unesco.lv/lv/unesco-nedela-2015-1/unesco-nedela-2015/

Aicinām Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma jauniešus piedalīties UNESCO nedēļai veltītajā fotokonkursā  "Tā daļa Rīgas".

Reglamentu publicēt šeit.

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma komanda piedalījusies Starptautiskajā koka skulptūru plenērā Kuldīgā.

No 12. līdz 15.maijam Kuldīgā notiek starptautiskais koka skulptūru plenērs. Tērpu stila, vizuālā tēla stila,  apģērbu dizaina un interjera dizaina specialitāšu audzēknes 13.maijā piedalījās UNSECO gaismas gadam veltītajā pasākumā „Gaismas pieskāriens”, kas notika Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā šī plēnēra ietvaros. 16 audzēknes skolotājas Dagnijas Timules un nodaļas vadītājas Vivitas Kelpas vadībā demonstrēja divas tērpu kolekcijas – „Ŗokabilli” un „Gaismas pieskāriens” kā arī interjera objektu kolekciju „Raksti gaismai”.

Paldies viesiem, kuri piedalījās un palīdzēja noorganizēt tehnikuma dalību pasākumā!

Reportāža par vēsturisko zināšanu konferenci Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā.

2015. gada 4. maijā apritēja 25 gadi kopš toreizējās Latvijas PSR Augstākās Padomes sēdē tika balsots par Deklarāciju „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”. Atzīmējot šo gadadienu, RTRIT UNESCO ASP skolas darba grupa sadarbībā ar vēstures skolotājiem 6. maijā organizēja konferenci „1990. gada 4. maijs: pagrieziena punkts Latvijas vēsturē”. Konference sākās ar vēstures skolotāja Daiņa Kazāka uzrunu. Tālāk sekoja izglītojamo sagatavotās prezentācijas un uzstāšanās. Par politisko situāciju 1990. gadā uzstājās Artūrs Žogla. Gerda Laima Ozoliņa stāstīja par Deklarāciju, tās saturu un izstrādes procesu. Konferences dalībniekiem bija iespēja iejusties 1990. gada 4. maija AP sēdes atmosfērā. Izglītojamie Jekaterina Trofimova, Vladlens Makis , Artūrs Salenieks un Sandra Tajarova sniedza ieskatu sēdes norisē un debatēs. Tika nolasīti vēsturiskā balsojuma rezultāti. Noslēgumā Evelīna Laškova un Evita Kārkliņa savā prezentācijā rezumēja Trešās Atmodas laika notikumus, Latvijas ceļu līdz faktiskajai neatkarības atgūšanai.

Paldies visiem izglītojamajiem un vēstures skolotājiem Zentai Gūtmanei, Dainim Kazākam un Mārītei Zintai Višņevskai par ieguldīto darbu!

UNESCO ASP skolas koordinatore Anita Zaļaiskalne.

Sakopjam Augusta Deglava kapa vietu.

28.aprīlī Lielās talkas ietvaros Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma audzēkņu pašpārvaldes pārstāvji kopā ar skolotāju Daci Glāznieci sakopa rakstnieka un sabiedriskā darbinieka Augusta Deglava kapa vietu 2.Meža kapos.

Paldies, par darbu audzēkņiem un skolotājai!

Aicinājums uz vēstures konferenci.

Atzīmējot 25. gadadienu kopš Latvijas PSR Augstākās Padomes Deklarācijas „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu"  pieņemšanas 1990. gada 4. maijā, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma UNESCO ASP darba grupa sadarbībā ar vēstures skolotājiem rīko vēsturisko zināšanu konferenci „1990. gada 4. maijs: pagrieziena punkts Latvijas vēsturē". Konference notiks 2015. gada 6. maijā Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma aktu zālē Nīcgales ielā 26. Norises laiks: no  pulkst.13.00 līdz pulkst. 14.00. Dalībnieku reģistrācija no pulkst. 12.45. Aicinām piedalīties grupu pārstāvjus!

Grupu audzinātājiem lūgums līdz 05.05. 2015. darba diena beigām elektroniski iesniegt direktores vietniecei L. Ļevančukai paredzamo dalībnieku skaitu, norādot grupu.                       

RTRIT metodiķe, UNESCO ASP skolas kordinatore Anita Zaļaiskalne

Aizvadīts Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma un AEHT organizētais seminārs „Kultūras tūrisma piedāvājums Latvijā” .

17. un 18.aprīlī Latvijā norisinājās Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma un AEHT (Eiropas Tūrisma un viesmīlības skolu asociācija) organizētais seminārs „Kultūras tūrisma piedāvājums Latvijā”, kurā dalību bija pieteikuši  19 dažādu valstu pārstāvji  - no Armēnijas, Beļģijas, Igaunijas, Vācijas, Īrijas, Nīderlandes, Portugāles, Slovēnijas, Šveices, Somijas un Lietuvas, kā arī seminārā bija aicināti piedalīties vietējie nozares pārstāvji no nodibinājuma "Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs", Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas u.c.

Seminārs pirmās dienas darba kārtībā ir Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” tūrisma un komerczinību nodaļas vadītājas Andas Rezgales uzstāšanās, kura iepazīstināja ar tūrisma izglītības attīstību Latvijā, izglītojamo prezentācijas par kultūras tūrisma dažādajiem aspektiem. Tūrisma attīstības valsts aģentūras produktu attīstības vecākā eksperte Inese Šīrava iepazīstināja ar tūrisma attīstības politiku Latvijā un nozares ieguldījumu Latvijas ekonomikā. Semināra programmu ar savu uzstāšanos papildināja arī nodibinājuma Rīga 2014 starptautisko komunikāciju un mārketinga projektu vadītāja Anna Mukha, runājot par Rīgu – Eiropas kultūras galvaspilsētu 2014.gadā.

Semināra otrā diena semināra dalībniekus veda uz Rundāles pili, kur notika ekskursija pa pils telpām, kā arī tikšanās ar muzeja darbiniekiem. Vēlāk semināra dalībnieki devās uz biznesa augstskolu „Turība”, kur tika runāts par augstākās izglītības piedāvājumu tūrisma sektorā.

Šāda mēroga semināru Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums sadarbībā ar AEHT  rīkoja pirmo reizi.

Paldies komandai, kas rīkoja semināru un nodrošināja sekmīgu tā norisi!

RTRIT pieteikums UNESCO Asociēto skolu projekta trešajam posmam

Atsaucoties uz UNESCO LNK aicinājumu, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums ir iesniedzis pieteikumu turpināt darboties UNESCO ASP trešajā posmā 2015. – 2018. gadā.

Mūsu izvēlētais darbības virziens - Kultūrizglītība un vērtībizglītība: radošas, atvērtas mācīšanas un mācīšanās vides veidošana, starpkultūru un starppaaudžu dialoga veicināšana, kopienas iesaiste izglītībā.

Pateicamies UNESCO LNK par augsto novērtējumu  iepriekšējā posma paveiktajam darbam!

UNESCO ASP skolas koordinatore Anita Zaļaiskalne.

Noskaidroti konkursa "Ko es gribu pastāstīt Aspazijai vai Rainim" uzvarētāji.

Vieniem no izcilākajiem dzejniekiem latviešu literatūrā- Aspazijai  un Rainim  - šogad atzīmē 150 gadu jubileju!  Unesco, novērtējot abu dzejnieku devumu  pasaules  literatūrā,  izsludinājis  2015. par Aspazijas un Raiņa gadu.

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā godinot abus izcilos literātus tika organizēts  literārais konkurss "Ko es gribu pastāstīt Aspazijai vai Rainim" , kura ietvaros jauniešiem bija iespēja rakstīt vēstules Rainim vai Aspazijai. Konkursa noslēgums norisinājās 2015.gada14.aprīlī pulkst.12:30 A.Deglava ielas 41A aktu zālē, kurā labāko vēstuļu autori lasīja savu darbus un tika apbalvoti.

Konkursa kopvērtējums:

Evelīna Laškova    KM/KR 13-3 (32punkti),

Kristiāna Hoha  KT 12-3/4 (32punkti),

Līva Tuļķe V 14 -5/6 (31 punkts),

Līga Kaigorodova KV 12 - 1/2 (31 punkts),

Līva Alise Raudiņa SV 14 - 3/4   (31 punkts),

Dana Stepanova KM/KR 13 -3 (30 punkti),

Evelīna Andersone  KM/KR 13 -3 (30 punkti),

Eva Strogonova E 13 -2 (30 punkti),

Līga Īzaka AK 14 - 1/2 (30 punkti)

Sintija Zīle V 14 - 1/2  (30 punkti).

Paldies, jauniešiem par dalību konkursā un paldies, skolotājiem, kas organizēja konkursu!

UNESCO ASP ziņu lapa

UNESCO ASP ziņu lapa šeit.

Latvijas skolas aicinātas iesaistīties UNESCO Asociēto skolu projektā

Latvijas vispārējās, profesionālās, speciālās un interešu izglītības iestādes aicinātas iesaistīties starptautiskajā UNESCO Asociēto skolu projektā un pieteikties vai turpināt dalību jaunajā 2015.–2018. gada sasaukumā.

UNESCO ASP aicinātas pieteikties Latvijas skolas, kas gatavas integrēt mācīšanas un mācīšanās procesos četrus 21. gadsimta izglītības balstus – mācīties zināt, mācīties darīt, mācīties būt, mācīties dzīvot kopā –, atbalstot izglītību, kas rosina personības attīstību, radošu un inovatīvu domāšanu, veiksmīgu socializāciju, ilgtspējīgu dzīvesveidu un zināšanu un prasmju tālāknodošanu.

Lai pieteiktos UNESCO ASP, skolām jāaizpilda pieteikuma anketa un kopā ar UNESCO LNK ģenerālsekretāres p.i. Baibai Moļņikai adresētu skolas motivācijas vēstuli līdz šī gada 31. maijam jānosūta UNESCO LNK.

UNESCO Asociēto skolu projekts (ASP) ir UNESCO izveidots starptautisks skolu sadarbības tīkls ar mērķi bagātināt mācību saturu, ieviest modernas mācību metodes un pilnveidot mācību vidi, kas veicina radošumu un piederības sajūtu savai valstij un pasaulei. Tajā šobrīd iesaistījušās 10 000 izglītības iestādes no 181 valsts. Latvijā ASP līdz šim iesaistījušās 20 aktīvas un radošas mācību iestādes no visiem reģioniem.

No 2012. līdz 2015. gadam UNESCO Asociēto skolu projektā Latvijā mantojuma izglītības virzienā darbojās septiņas izglītības iestādes: privātā vidusskola Ādažu Brīvā Valdorfa skola, Daugavpils Valsts ģimnāzija, Jaunsilavas pamatskola, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs, Riebiņu vidusskola, Rīgas Klasiskā ģimnāzija un Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums. Cilvēktiesību un vērtībizglītības virzienā aktivitātes īstenoja sešas izglītības iestādes: Brocēnu vidusskola, Daugavpils Vienības pamatskola, Jēkabpils pamatskola, Rīgas 74. vidusskola, Sabiles vidusskola un Valmieras sākumskola. Izglītība ilgtspējīgai attīstībai bija tematiskais pamats projektiem septiņās izglītības iestādēs: Rīgas Dabaszinību skolā, Daugavpils 20. pirmsskolas izglītības iestādē, Jelgavas Amatu vidusskolā, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā, Priekuļu novada Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē, Talsu Valsts ģimnāzijā un Valmieras Valsts ģimnāzijā.

UNESCO ASP skolas Latvijā organizē radošus un izglītojošus pasākumus ANO un UNESCO noteiktajās starptautiskajās dienās, iesaistās vietējos un starptautiskos sadarbības projektos, kā arī pašas organizē un piedāvā aktivitātes – konferences, konkursus, tematiskas nodarbības – skolām Latvijā un pasaulē. Savukārt UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK), kas koordinē ASP skolu darbību Latvijā, organizē iedvesmojošus seminārus skolotājiem un skolu direktoriem, koordinē starptautiskus sadarbības projektus un nodrošina informāciju par metodiskajiem materiāliem, digitālām izglītības platformām un citiem UNESCO izglītības un kultūras resursiem. Ieskatu UNESCO ASP aktivitātēs Latvijā var gūt mājas lapā www.skolas.unesco.lv.

Papildu informācijai:

Ilze Dalbiņa,

UNESCO ASP nacionālā koordinatore Latvijā

Tālr.: 67325109

E-pasts: i.dalbina@unesco.lv

Noskaidroti radošo darbu konkursa „Apdzejotās profesijas” uzvarētāji.

Šodien, 24.martā, tika noskaidroti radošo darbu konkursa „Apdzejotās profesijas” uzvarētāji.  Konkurss tika organizēts, lai UNESCO Asociēto skolu projekta ietvaros atzīmētu Pasaules Dzejas dienu.Kopumā konkursā piedalījās 6 drosmīgi jaunieši, kuri bija sagatavojuši uzstāšanās latviešu, angļu un krievu valodās. Jaunieši konkursa ietvaros rādīja sagatavotās prezentācijas, papildinot stāstījumu ar dzejas lasījumiem.

RTRIT radošo darbu konkursa “ Apdzejotās profesijas”  rezultāti

Dalībnieks(i)

Grupa

Punktu kopsumma

VIETA

Elīna Jansone, Linda Šteinberga

TA/ST-13

98

I

Gabriela Rigolte

IS 14

86

II

Renāte Nozdračeva

IS 14

85

III

Jānis Mūrnieks, Andrejs Kļučņikovs

E 14 – 1/ 2

77

IV

Paldies visiem konkursantiem un skolotājiem par ieguldīto darbu!

Kino vakari bibliotēkā

Īstenojot mantojuma izglītības virziena pasākumu programmu UNESCO ASP dalībskolās, RTRIT izglītojamie un skolotāji aicināti apmeklēt izglītojošu un izzinošu lektoriju ciklu „Kino vakari bibliotēkā". Kino vakari notiek A. Deglava ielā 41a, bibliotēkas telpā, divas reizes mēnesī otrdienās no plkst. 16.00 – 18.00.

Pasākuma laikā skatītājiem būs iespēja noskatīties visas TV seriāla „Likteņa līdumnieki" sērijas (DVD). Ievaddaļā – īss ieskaits Latvijas vēsturiskajos notikumos.

 «Likteņa līdumnieki» ir stāsts par Nārbuļu ģimeni laikposmā no 19 gadsimta beigām, cauri visiem liktenīgajiem 20. gadsimta notikumiem. notikumiem līdz 1995. gadam. 

PIRMĀ TIKŠANĀS – 2014. GADA 9. DECEMBRĪ!

INTERESENTUS LŪDZAM PIETEIKTIES LĪDZ 8. DECEMBRIM.

Pieteikumus sūtīt UNESCO ASP skolas koordinatorei Anitai Zaļaiskalnei,

E - pasts: Anita.Zalaiskalne@rtrit.lv

Bibliotēkā vietu skaits ir ierobežots, līdz 30 vietām.

Kino vakari bibliotēkā

Īstenojot mantojuma izglītības virziena pasākumu programmu UNESCO ASP dalībskolās, RTRIT izglītojamie un skolotāji aicināti apmeklēt izglītojošu un izzinošu lektoriju ciklu „Kino vakari bibliotēkā". Kino vakari notiek A. Deglava ielā 41a, bibliotēkas telpā, divas reizes mēnesī otrdienās no plkst. 16.00 – 18.00.

Pasākuma laikā skatītājiem būs iespēja noskatīties visas TV seriāla „Likteņa līdumnieki" sērijas (DVD). Ievaddaļā – īss ieskaits Latvijas vēsturiskajos notikumos.

 «Likteņa līdumnieki» ir stāsts par Nārbuļu ģimeni laikposmā no 19 gadsimta beigām, cauri visiem liktenīgajiem 20. gadsimta notikumiem. notikumiem līdz 1995. gadam. 

PIRMĀ TIKŠANĀS – 2014. GADA 9. DECEMBRĪ!

INTERESENTUS LŪDZAM PIETEIKTIES LĪDZ 8. DECEMBRIM.

Pieteikumus sūtīt UNESCO ASP skolas koordinatorei Anitai Zaļaiskalnei,

E - pasts: Anita.Zalaiskalne@rtrit.lv

Bibliotēkā vietu skaits ir ierobežots, līdz 30 vietām.

Ieskats Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadienas pasākumos.

Aizvadītā nedēļa Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā pagāja Patriotu nedēļas noskaņās. Kā ik katru gadu šajā svētku laikā, tika organizēta izstāde "Valsts svētki mūsmājās" un svētku koncerts, kurā piedalījās tehnikuma jauktais koris, vokālais ansamblis, vokāli instrumentālais ansamblis un deju kolektīvs "Laile", kā arī teātra studijas jaunieši.  Koncerta izskaņā visi tā apmeklētāji un dalībnieki tika cienāti ar svētku kliņģeri. Savukārt izglītojamo pašpārvalde bija sarūpējusi konkursu "RTRIT Lāčplēsis", kurā spēkiem un veiklībā mērojās tehnikuma brašie puiši un izveicīgās meitenes.

Paldies, visiem, kuri  organizēja Patriotu nedēļas pasākumus un paldies, visiem, kuri piedalījās tajos!

Noskaidroti vēsturisko zināšanu konkursa uzvarētāji!

2014.gada 12.novembrī Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notika tradicionālais vēsturisko zināšanu konkurss "Latvija: tauta, teritorija, vara". Finālā par uzvaru sacentās 10 komandas. Sīvā konkurencē uzvaru ar 64 punktiem izcīnīja grupas E14-7/8 komanda. Sveicam uzvarētājus!

Labo darbu nedēļas ietvaros tika sakopta Augusta Deglava kapa vieta.

Akcijas "Labo darbu nedēļa" ietvaros 13.oktobrī ar tehnikuma audzēkņu pašpārvaldes atbalstu, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma audzēkņi un skolotāja Dace Glāzniece piedalījās talkā 2.Meža kapos, sakopjot rakstnieka un sabiedriskā darbinieka Augusta Deglava kapa vietu. Paldies, tehnikuma jauniešiem un skolotājai par paveikto darbu!

Konference „Baltijas ceļam – 25".

Vakar, 24. septembrī no plkst. 12:30 līdz plkst.14:00 tehnikuma administrācija un grupu pārstāvji tika aicināti uz konferenci „Baltijas ceļam – 25".  Vairāk, kā 70 konferences dalībnieki noklausījās emocionālajos Baltijas ceļa dalībnieku stāstus, iepazinās ar vēstures notikumiem, kas sekmēja šāda vēriena projekta realizāciju, kā arī iepazinās ar UNESCO LNK projektu „Baltijas ceļa stāsti".

Pateicība akcijas „Mēs – Baltijas ceļa mantinieki” dalībniekiem!

Šodien no plkst. 11:00 līdz plkst.11:30 notika akcija „Mēs – Baltijas ceļa mantinieki". Mēs kopā izveidojām cilvēku ķēdi, simboliski savienojot Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma struktūrvienību ēkas no Nīcgales ielas 26 līdz Marijas ielai 4. Paldies, visiem par dalību akcijā -  MUMS TAS IZDEVĀS!  Paldies, organizatoriem un audzēkņu pašpārvaldes dalībniekiem par atbalstu akcijas norises koordinēšanā! Paldies, arī Evijai Maļkevičai, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas pārstāvei, par līdzdalību akcijā.

Baltijas ceļa stunda Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā.

1989. gada 23. augustā Igaunijas, Latvijas un Lietuvas iedzīvotāji apvienojās Baltijas ceļā, lai demonstrētu vienotību un centienus atjaunot Baltijas valstu neatkarību. Toreiz notiekošais vienoja akcijas dalībniekus un pārsteidza pasauli. „Baltijas ceļš" iekļauts UNESCO programmas „Pasaules atmiņa" Starptautiskajā reģistrā.

2014. gadā, atzīmējam šī nozīmīgā notikuma 25. gadadienu. UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicinājusi izglītības iestādes septembrī organizēt Baltijas ceļa gadadienai veltītus pasākumus.

ARĪ MŪSU TEHNIKUMĀ IECERĒTI DIVI NOZĪMĪGI PASĀKUMI

Akcija „Mēs – Baltijas ceļa mantinieki"

Otrdien, 23. septembrī, no plkst. 11:00 līdz plkst.11:30 notiks akcija „Mēs – Baltijas ceļa mantinieki". Tās laikā izglītojamie, mācību grupu audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji un administrācija, darbinieki, izveidos cilvēku ķēdi, simboliski savienojot Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma struktūrvienību ēkas no Nīcgales ielas 26 līdz Marijas ielai 4.

Mūsu ir daudz!!! Un mēs to varam!

Konference „Baltijas ceļam – 25"

Bet 24. septembrī no plkst. 12:30 līdz plkst.14:00 grupu pārstāvjus aicinām uz konferenci „Baltijas ceļam – 25".

Informācija par pasākumiem – tehnikuma ārpusstundu pasākumu plānā un pie UNESCO ASP darba grupas.

 

Informācija par pasākumiem un aktivitātēm 
UNESCO nedēļas ietvaros

VSIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” UNESCO nedēļas ietvaros

(14.10.2013. – 18.10.2013.) organizē radošo darbnīcu nedēļu „Rādām, stāstām, dziedam, dejojam”.

Katru dienu plānotajā laikā un vietā katras nodaļas pedagogi un izglītojamie prezentē informāciju par latvisko kultūras mantojumu, atbilstoši savas nodaļas specifikai. Audzēkņi, piedaloties kādā no programmas aktivitātēm, saņem atzīmi par piedalīšanos darbnīcu apmeklējuma lapās. 
Pasākumu norises laiks: no 14.10 – 18.10. katru dienu no plkst. 11.50 – 12 25.  Vieta: A.Deglava 41a – vestibils, Marijas iela 4 – 3. stāva gaitenis.
 Grupa, kura būs aktīvāk iesaistījusies visos nedēļas pasākumos (visvairāk grupas audzēkņu, kuri ieguvuši atzīmes par visu pasākumu apmeklējumu), saņem pārsteiguma balvu

Pasākuma programma

Datums Aktivitātes nosaukums Organizatori
14.10. Radošā darbnīca „Mantojums – raksti un krāsas” rakstiem, krāsu simboliku, utt.) Modes un stila nodaļa, interjera dizaina nodaļa
15.10. Radošā darbnīca „Mantojums – tradicionālie ēdieni” Ēdināšanas pakalpojumu nodaļa, pārtikas ražošanas nodaļa
16.10. Radošā darbnīca „Mantojums – dejas un dziesmas” Tautisko deju kolektīvs, vokālais ansamblis
17.10. Radošā darbnīca „Mantojums, ar ko lepojamies” Tūrisma un komerczinību nodaļa, viesmīlības pakalpojumu nodaļa
18.10. Radošā darbnīca „Mantojums – mūsu valoda” Vispārizglītojošo priekšmetu nodaļa/UNESCO ASP skolas darba grupa

Sagatavoja: UNESCO ASP skolas koordinatore Anita Zaļaiskalne


UNESCO Asociēto skolu projekta tīkls

Sīkāk skatīt ŠEIT: http://www.unesco.lv/lv/izglitiba/asocieto-skolu-projekts/unesco-asocieto-skolu-projekta-tikls/

13-10-2013skolu komandu orientēšanās sacensības "Izjūti un atklāj Rīgu!"


26. aprīļa rīts Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolā sākās rosīgi. Par spīti ne visai patīkamajiem laika apstākļiem, divpadsmit 8. un 9. klašu skolēnu  komandas no sešām UNESCO ASP dalībskolām pulcējās, lai piedalītos komandu orientēšanās sacensībās "Izjūti un atklāj Rīgu!"  Pēc dalībnieku reģistrācijas un sacensību uzdevumu paziņošanas komandas sparīgi devās Vecrīgas virzienā, lai pēc kartes un aprakstiem atrastu 10 kontrolpunktus -  Rīgas vēsturiskā centra objektus. Komandas šajā īsajā ekskursijā pavadīja tiesneši -RPRV audzēkņi,  topošie tūrisma komercdarbinieki. Šo uzdevumu visas komandas veica ātrāk par noteikto laiku (iespējams, laika apstākļu ietekmēti). 
Pēc atgriešanās skolā dalībniekus gaidīja tests "Rīgas ritmi -no senatnes līdz mūsdienām" , šī uzdevuma rezultāti arī noteica sacensību uzvarētājus, jo kontrolpunktu atrašanā visām komandām veicās vienlīdz labi.
Pēc testa izpildīšanas dalībnieki tika iepazīstināti ar Rīgas Pārtikas ražotāju vidusskolu. Tālāk sekoja uzkodu pauze - tēja un RPRV konditoru sarūpētās maizītes. Tad -  sacensību uzvarētāju apbalvošana. Lai gan ieguvēji ir visi dalībnieki, tomēr sportiska principa uzturēšanai, noskaidrots, ka:

  • I vietu sacensībās ieguva Ādažu Brīvās Valdorfa skolas 9. klases komanda (skolotāja Marika Šadrina);
  • II vietu ieguva Rīgas 74. vidusskolas komanda (skolotāja Anita Japiņa);
  • III vietu ieguva Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 9. klases komanda (skolotāja Kristīne Buharinska).

 

Uzvarētāji tika apbalvoti ar diplomiem , UNESCO LNK balvām.
Visi sacensību dalībnieki saņēma UNESCO LNK piemiņas balvas, 


Paldies:
Ādažu Brīvajai Valdorfa skolai Brocēnu vidusskolai, Jaunsilavas pamatskolai, Riebiņu vidusskolai, Rīgas Klasiskajai ģimnāzijai un  Rīgas 74. vidusskolai par atsaucību un aktīvu piealīšanos šajā pasākumā!
Paldies arī Rīgas PRV skolotājām Dagnijai Jaunozolai, Solvitai Tiesnesei un KT 11 grupas audzēkņiem par palīdzību pasākuma organizēšanā!
Anita Zaļaiskalne,
UNESCO ASP skolas koordinatore.


Eiropas dienu koncerts


 Koku stādīšanas akcija "100 miljoni koku"

 


 Rūdolfa Blaumaņa literāro uzvedumu konkursa  „Meteņi un Silmaču pankūkas” - REGLAMENTS