KPFI

Veiksmīgi noslēdzies KPFI projekts

„Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolas dienesta viesnīcas un mācību korpusa ēku energoefektivitātes uzlabošana’’ (līgums Nr.KPFI-5/33)

Lasīt vairāk >> 08.03.2014
KPFI projekta „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolas dienesta viesnīcas un mācību korpusa ēku energoefektivitātes uzlabošana’’ (līgums Nr.KPFI-5/33)

28.09.2012. tiek parakstīts darbu pieņemšanas – nodošanas akts. Sagatavots ziņojums Būvvaldei (Fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes III daļa). Līguma par projekta „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolas dienesta viesnīcas un mācību korpusa ēku energoefektivitātes uzlabošana’’ īstenošanu Nr.KPFI-5/33 beigu termiņš ir 01.12.2012.

Lasīt vairāk >> 08.03.2014
Dienesta viesnīcas ēkas energoefektivitātes uzlabošana

Ir pilnībā pabeigta gaismas ķermeņu nomaiņa pret energoefektīvām spuldzēm un armatūru, pabeigta pagraba griestu siltināšana, maģistrālo karstā ūdens un apkures cirkulācijas cauruļvadu siltumizolācijas maiņa. KPFI programmas būvdarbi ir veikti kalendārā grafika ietvaros. Saskaņā ar noslēgtā būvniecības līguma nosacījumiem  28.09.2012. tiek...

Lasīt vairāk >> 08.03.2014
KPFI projekta „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolas dienesta viesnīcas un mācību korpusa ēku energoefektivitātes uzlabošana’’ (līgums Nr.KPFI-5/33) realizācija

Dienesta viesnīcā sakarā ar paralēli notiekošajiem ERAF programmas būvdarbiem, KPFI programmas būvdarbi tiek veikti kalendārā grafika ietvaros. KPFI programmas būvdarbu pabeigšanas termiņš saskaņā ar līguma nosacījumiem ir 28.09.2012.

Lasīt vairāk >> 08.03.2014
Valsts SIA „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola” uzsākusi īstenot KPFI finansēto projektu

Valsts SIA „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola” uzsākusi īstenot KPFI finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās’’ apstiprināto projektu „Energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas Purvciema amatu skolas dienesta viesnīcas ēkā,...

Lasīt vairāk >> 08.03.2014
KPFI finansētā projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana" Rīgas Purvciema amatu skolas dienesta viesnīcas ēkā. Mērķis.

Deglava ielā 41a, Rīgā, atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus’’ (līgums Nr.KPFI-5/19) mērķis:

Lasīt vairāk >> 08.03.2014
KPFI finansētā projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana" Rīgas Purvciema amatu skolas dienesta viesnīcas ēkā

Deglava ielā 41a, Rīgā, atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus’’ (līgums Nr.KPFI-5/19) norise:

Lasīt vairāk >> 08.03.2014
KPFI projekta „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolas dienesta viesnīcas un mācību korpusa ēku energoefektivitātes uzlabošana’’ (līgums Nr.KPFI-5/33)

Valsts SIA „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola” īsteno KPFI finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās’’ apstiprināto projektu „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolas dienesta viesnīcas un mācību korpusa ēku energoefektivitātes...

Lasīt vairāk >> 08.03.2014
Ir noslēgts būvniecības līgums ar SIA „Abora” KPFI

Ir noslēgts būvniecības līgums ar SIA „Abora” KPFI finansētā un apstiprinātā projekta „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolas dienesta viesnīcas un mācību korpusa ēku energoefektivitātes uzlabošana’’ (līgums Nr.KPFI-5/33) ietvaros un darbi sekmīgi noris atbilstoši līguma laika grafikam.

Lasīt vairāk >> 08.03.2014