Pieaugušo izglītība

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”piedalās projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Projekta īstenotājs

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:
* Latvijas pašvaldībām,
* izglītības iestādēm,
* Nodarbinātības valsts aģentūru.

Projekta īstenošanas pamats

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē 15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

Projekta mērķis

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenošanas laiks

2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

Projekta finansējuma avots

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Nodarbinātajiem pieejamie izglītošanās veidi

* profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve
* ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana

Izglītības iestādes aktivitātes projektā

* neformālās izglītības programmu īstenošana
* profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana
* profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana

Valsts SIA “ Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU PIEDĀVĀJUMS

Profesionālās tālākizglītības programmas

Izglītības programma

Kvalif. līmenis

Mācību ilgums

Iepr. izglītība

Mācību vietas adrese

Grupas lielums

 Norises laiki

Kopējā mācību maksa (EUR)

Līdzmaksā-jums 10%** (EUR)

Pavārs*

2.

5 mēn.

Bez priekšzin.

Nīcgales iela 26, Rīga

10-15

P,O,T,C,P

17:30 – 20:30;       

S

9:00-15:30

856.80

85,68

Konditors*

2.

5 mēn.

Bez priekšzin.

Marijas iela 4, Rīga

10-15

P,O,T,C,P

17:30 – 20:30;       

S

9:00-15:30

856.80

85,68

Pavārs*

2.

5 mēn.

Bez priekšzin.

Sporta iela 1, Preiļi

10-15

P,O,T,C,P

17:30 – 20:30;       

S

9:00-15:30

856.80

85,68

Konditors*

2.

5 mēn.

Bez priekšzin.

Sporta iela 1, Preiļi

10-15

P,O,T,C,P

17:30 – 20:30;       

S

9:00-15:30

856.80

85,68

Apdares darbu strādnieks

2.

5 mēn.

Bez priekšzin.

Sporta iela 1, Preiļi

10-15

P,O,T,C,P

17:30 – 20:30;       

S

9:00-15:30

914.40

91,44

* Informējam, ka tie nav konditorejas/kulinārijas kursi mājsaimniecēm, tās ir darba vidē balstītas profesionālās izglītības programmas, kuras sagatavo speciālistus darbam konditorejas ražotnēs/ēdināšanasuzņēmumos.
Apmēram trešdaļa teorijas stundu būs konditorejas izstrādājumu ražošana/ēdienu gatavošanas tehnoloģija, ņemot vērā ražošanas specifiku, pārējās stundās apgūsiet visu, kas saistīts ar darbu ēdināšanas uzņēmumā - ražošanas iekārtas, to ekspluatācijas un apkopes noteikumus, darba, uguns un elektrodrošības noteikumus ražošanā, sanitārijas un higiēnas vadlīnijas pārtikas aprites uzņēmumos, ražošanas kvalitātes kritējus, kritiskos punktus ražošanā, tehnoloģiskā procesa un darba organizāciju pārtikas aprites uzņēmumā, izejvielu sagādi, uzglabāšanu, tehnoloģisko karšu un shēmu sastādīšanu, produktu ielikuma normu un zudumu aprēķinus, uzskaiti un atskaiti ražošanā, pārdošanas cenu aprēķinus.
Kvalifikācijas prakse uzņēmumā 30 darba dienas8 stundas katru darba dienu (1,5 mēneši jeb 6 nedēļas). Mācību noslēgumā jākārto profesionālās kvalifikācijas eksāmens teorijā un praktiskajā daļā.
Lūdzu, ļoti rūpīgi izvērtējiet savas iespējas mācības apvienot ar darbu, īpaši prakses laikā, jo tās ir 6 nedēļas!!!


Profesionālās pilnveides izglītības programmas

Izglītības programma

Mācību ilgums

Iepriekšējā izglītība

Mācību vietas adrese

Grupas lielums

 Norises laiki

Kopējā mācību maksa (EUR)

Līdzmaksā-jums 10%** (EUR)

Higiēnas vadlīnijas atklāta tipa ēdināšanas uzņēmumos

1,5 mēn.

Bez priekšzināšanām

Marijas iela 4, Rīga

10-15

P,O,T,C,P

17:30 – 20:30;       

S

9:00-15:30

428.40

42,84

Higiēnas vadlīnijas atklāta tipa ēdināšanas uzņēmumos

1,5 mēn.

Bez priekšzināšanām

Sporta iela 1, Preiļi

10-15

P,O,T,C,P

17:30 – 20:30;       

S

9:00-15:30

428.40

42,84

Neformālās izglītības programmas

Izglītības programma

Mācību ilgums

Mācību programmas saturs

Mācību vietas adrese

Grupas lielums

 Norises laiki

Kopējā mācību maksa (EUR)

Līdzmaksā-jums 10%** (EUR)

Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā

3 ned.

 vajadzīgas priekšzināšanas un prasmes attiecīgajā jomā

Nīcgales iela 26, Rīga

10-15

Piektdiena 17:30-20:30

Sestdiena 9:00-15:30

162.00

16,20

Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā

3 ned.

 vajadzīgas priekšzināšanas un prasmes attiecīgajā jomā

Sporta iela 1, Preiļi

10-15

Piektdiena 17:30-20:30

Sestdiena 9:00-15:30

162.00

16,20

Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā

2 mēn.

 vajadzīgas priekšzināšanas un prasmes attiecīgajā jomā

Nīcgales iela 26, Rīga

10-15

Piektdiena 17:30-20:30

Sestdiena 9:00-15:30

360.00

36,00

Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā

2 mēn.

 vajadzīgas priekšzināšanas un prasmes attiecīgajā jomā

Sporta iela 1, Preiļi

10-15

Piektdiena 17:30-20:30

Sestdiena 9:00-15:30

360.00

36,00

Jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā

3 ned.

 vajadzīgas priekšzināšanas un prasmes attiecīgajā jomā

Nīcgales iela 26, Rīga

10-15

Piektdiena 17:30-20:30

Sestdiena 9:00-15:30

162.00

16,20

Jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā

3 ned.

 vajadzīgas priekšzināšanas un prasmes attiecīgajā jomā

Sporta iela 1, Preiļi

10-15

Piektdiena 17:30-20:30

Sestdiena 9:00-15:30

162.00

16,20

Jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā

2 mēn.

 vajadzīgas priekšzināšanas un prasmes attiecīgajā jomā

Nīcgales iela 26, Rīga

10-15

Piektdiena 17:30-20:30

Sestdiena 9:00-15:30

360.00

36,00

Jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā

2 mēn.

 vajadzīgas priekšzināšanas un prasmes attiecīgajā jomā

Sporta iela 1, Preiļi

10-15

Piektdiena 17:30-20:30

Sestdiena 9:00-15:30

360.00

36,00


** mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

 Pieteikšanās no 12. marta līdz 16. aprīlim!

Iesniedzamie dokumenti:

  • aizpildīta pieteikuma veidlapa[ZB1]
  • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (profesionālās tālākizglītības programmās)
  • izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)

Dokumentu iesniegšana:

Valsts SIA “ Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” filiālēs:

  •  Marijas ielā 4, Rīgā, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 15.00. Uzziņas: T. 67283365; 29822831; e-pasts: ilze.buka@rtrit.lv
  • Sporta iela 1, Preiļi, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00. Uzziņas: T. 65381291, e-pasts skaidrite.grigale@rtrit.lv

KAS VAR PIETEIKTIES

strādājošie:

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
  • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:

PIEEJAMAIS ATBALSTS