8.3.5. Karjeras atbalsts izglītojamajiem

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekta īstenošanas laiks - 2017. gads 20. decembris  – 2020. gads 31. decembris

Projekta mērķi

- palīdzēt izglītojamajiem iepazīt sevi, izpētīt savas spējas un prasmes, veicināt saskarsmi un pārvarēt psiholoģiskās grūtības veiksmīgai karjeras attīstībai

- padziļināt izglītojamo izpratni par izvēlēto profesiju

- palīdzēt pārliecināties par savu prasmju un spēju atbilstību darba devēja un darba tirgus prasībām

- iepazīstināt izglītojamos ar svarīgākajiem nosacījumiem, veidojot karjeras ceļu no izglītības iestādes līdz darba

vietai

Projekta finansējums - 17450 EUR , piešķirti karjeras atbalsta pasākumiem, kas norisināsies no 2018.gada  janvāra līdz 2018.gada septembrim                                                                                                                                                                               

Projekta mērķa grupa - tehnikuma valsts budžeta grupu 1745 1.,2.,3.,4. kursa izglītojamie

Projekta īstenotāji: pedagogi karjeras konsultanti, psihologi, nozaru darba devēji – profesionāļi, tehnikuma nodaļu vadītāji, pedagogi

4  karjeras atbalsta pasākumi 2017./2018. mācību gadam

  • Psihologu lekcijas – semināri  „Gribu labāk izprast sevi” – 20 nodarbības, plānotsiesaistīt 395 1.,2.kursaizglītojamos
  • Darba devēju - nozares profesionāļu meistarklases “Gūsti pieredzi  19 meistarklases, plānots iesaistīt 650  2.,3.,4. kursa  izglītojamos
  • Darba devēju - nozares profesionāļu lekcijas „Mans veiksmes ceļš” - 19 lekcijas,plānots iesaistīt 550  1.,2.,3.,4. kursa  izglītojamos.
  • Mācību ekskursijas uz uzņēmumiem un valsts iestādēm „Iepazīsti darba ikdienu”, plānots iesaistīt 150  1.,2.,3. kursa  izglītojamos

Kopā- 65 karjeras atbalsta pasākumi

Projekta norises vietas: tehnikuma filiāles Rīgā un  Preiļos, kā arī Uzņēmumos Rīgā un Preiļos