ESF

Reflektantu vasaras uzņemšana!

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) piedāvā iegūt profesionālo izglītību 1 vai 1,5 gada laikā bez maksas Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās, saņemot stipendiju no 70 līdz 115 EUR mēnesī

Izglītības programma

Kvalifikācija

Māc. val.

Iepriekš. Izgl. (klases)

Mācību ilgums (gadi)

Ēdināšanas pakalpojumi                

Pavārs

L

9, 12 (no 17 gadu vecuma)

1

Ēdināšanas pakalpojumi (Preiļi)         

Pavārs

L

9, 12 (no 17 gadu vecuma)

1

Ēdināšanas pakalpojumi             

Konditors

L

9, 12 (no 17 gadu vecuma)

1

Frizieru pakalpojumi

Frizieris

L

9, 12 (no 17 gadu vecuma)

1

Frizieru pakalpojumi (Preiļi)

Frizieris

L

9, 12 (no 17 gadu vecuma)

1


Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums (tehnikuma veidlapa)
 • aizpildīts apliecinājums par atbilstību mērķa grupai
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu
 • sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu
 • medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u)
 • 4 fotokartītes 3x4 cm
 • pases kopija (uzrādot oriģinālu)

 

Dokumentu pieņemšana no 2017. gada 12. jūnija līdz 2017. gada 11. augustam, darba dienās no 9:00 līdz 17:00

 • Nīcgales ielā 26, Rīgā;
 • Marijas ielā 4, Rīgā;
 • Sporta ielā 1, Preiļos.

Telefons: 67795554; e-pasts uzziņām: rtrit@rtrit.lv


UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI

vai Jauniešu garantija der man?

Jā, ja:

 • esi vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot);
 • esi ieguvis vismaz pamata, vidējo vai profesionālo vidējo izglītību, ko apliecina dokuments;
 • esi bez iepriekš iegūtas profesijas vai ar profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta vismaz 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas. 


Tu vari:

 • būt reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā darba meklētājs vai bezdarbnieks un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu;
 • vienlaikus būt nodarbināts, tajā skaitā pašnodarbinātais, ja vari to savienot ar mācībām Jauniešu garantijā;
 • vienlaikus mācīties vakarskolā, iegūt vidējo izglītību tālmācībā vai studēt nepilna laika studiju programmās.


Ņem vērā, ka:

 • vienlaikus nevari būt finansiālā atbalsta saņēmējs Jauniešu garantijas pasākumos, ko īsteno NVA, izņemot darba meklēšanas atbalsta pasākumus, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus un karjeras konsultācijas;
 • ja iepriekš mācības Jauniešu garantijas izglītības programmā pārtrauci un saņēmi stipendiju, atkārtoti vari mācīties tikai 12 mēnešus pēc stipendijas iegūšanas;
 • vienlaikus nevari būt pilna laika students augstākās izglītības iestādē.

JAUNIEŠU GARANTIJAS PRIEKŠROCĪBAS: kādus labumus var saņemt mācību un prakses laikā?

Mācību laikā:

 • Būsi nodrošināts ar mācību līdzekļiem un nepieciešamo inventāru,
 • Saņemsi stipendiju 70 līdz 115 eiro apmērā, ja nebūs neattaisnotu kavējumu un visos mācību priekšmetos iegūts sekmīgs vērtējums,
 • Tev apmaksās dienesta viesnīcu profesionālās izglītības iestādē,
 • Tev tiks nodrošināti karjeras atbalsta pasākumi,
 • Nepieciešamības gadījumā varēsi papildināt zināšanas eksaktajos mācību priekšmetos, kas saistītas ar inženierzinātnēm, zinātni, tehnoloģijām un matemātiku, ja tas nepieciešams izvēlētajā profesijā,
 • Papildus vari iegūt savai profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

Kvalifikācijas prakses laikā:

 • 15 nedēļas pavadīsi pie darba devēja, kuram būs nepieciešamas Tavas jauniegūtās prasmes,
 • Tev segs ceļa un naktsmītnes izdevumus līdz 71 eiro mēnesī, ja tas būs pamatoti nepieciešams,
 • Tev tiks apmaksāta civiltiesiskā apdrošināšana,
 • Tev tiks nodrošinātas obligātās veselības pārbaudes, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

Sīkāka informācija un citas Jauniešu garantijas profesijas: www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija

 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākums “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001).

Jauniešu garantijas absolvente: katra darba diena ir īpaša

Anželika Matileviča (20 gadi) no Iecavas jau vidusskolā bija izlēmusi, ka turpmāk mācīsies Rīgā un iegūs profesiju. 12. klases laikā viņa devās uz izstādi Skola 2016, kur meiteni visvairāk uzrunāja Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums un tā atraktīvie audzēkņi.

Vēlāk Anželika izpētīja skolas mājaslapu un izvēlējās Jauniešu garantijas programmas restorānu pakalpojumu speciālista profesiju, jo zināja, ka vēlas strādāt ar cilvēkiem tūrisma vai viesnīcu nozarē. Toreiz Anželika vēl nezināja, ka tās būs darba vidē balstītas mācības - jauna pieeja profesijas apgūšanā, kas viņai pavēra daudz straujāku ceļu uz darba tirgu.

 

Darba intervija jau sākumā

Darba vidē balstītas mācības nozīmē, ka lielu daļu mācību procesa jaunieši pavada pie darba devēja, gūstot vērtīgu praktisko rūdījumu. Šāds mācību modelis ir atsevišķās Jauniešu garantijas izglītības programmās, kā arī citās profesijās, ko piedāvā tehnikumi, arodskolas un citas profesionālās izglītības iestādes.

 

Anželika stāsta, ka šādu mācību atšķirību viņa varēja izbaudīt jau pašā sākumā, kad jauniešiem notika darba intervijas ar uzņēmējiem, pie kuriem turpmāk notika mācības. Anželiku izvēlējās viesnīca Radisson Blu Latvija, un turpmāk mācību laikā, kas kopumā ilga pusotru gadu, viņa trīs dienas pavadīja skolā, divas - šajā viesnīcā reālā darba vidē.

 

No teorijas Anželikai visvairāk patika viesu apkalpošanas organizācija, ļoti noderēja arī prečzinība par to, kā pareizi uzglabāt produktus. Savukārt finansiāli ļoti palīdzēja iespēja dzīvot bezmaksas kopmītnē, stipendija katru mēnesi, arī e-talons ceļam uz viesnīcu, ko mācību laikā apmaksā no Eiropas Savienības līdzekļiem. Skola organizēja arī mācību ekskursijas uz Dikļu pili, izstādi Rīga Food un citas papildu izglītošanās iespējas.

 

Mācības darba vidē palīdzēja straujākai izaugsmei

“Divas dienas viesnīcā bija lielisks pārbaudījums, jo iemācīja plānot savu laiku un organizēt darbu, kā arī turēt slodzi - 8 stundas uz kājām. Turklāt nonākšana vienā vidē ar profesionāliem kolēģiem palīdzēja man augt, jo redzēju, kā strādā citi, un bija jātiek līdzi. Atzīšos, sākumā nebija viegli, bet ļoti daudz iemācījos un nevēlējos padoties, jo jau no paša sākuma gribēju tur palikt strādāt,” stāsta Anželika. Tas viņai arī izdevās - jau septiņus mēnešus viņa ir pastāvīgās darba attiecībās.

 

Darbs restorānu pakalpojuma speciālista profesijā ļauj strādāt dažādos amatos. Pabeidzot mācības, var strādāt gan kā pavāra palīgs, gan viesmīlis, bārmenis vai zāles administrators. Anželika ikdienā visbiežāk veic viesmīles pienākumus restorānā vai bārā.

 

Starptautiska darba vide

Darbs ir maiņās internacionālā vidē, jo arī kolēģu vidū ir ārzemnieki, piemēram, šefpavārs un viesnīcas vadītājs, kurš, nejauši satikts klātienē, neslēpa, ka Anželika ir īsts ieguvums - vienmēr smaidīga un pozitīva.

 

“Manā darbā katra diena ir īpaša un neparedzama. Nekad nevar zināt, kādi viesi ieradīsies, kādā valodā viņi runās, kāds būs viņu noskaņojums,” stāsta Anželika. “Ir viesi, kas regulāri apmeklē mūsu viesnīcu, un es jau zinu, kāda kafija viņiem garšo un ko viņi pasūtīs.”

 

Anželikai šis ir pirmais nopietnais darbs pēc tam, kad skolas laikā vasarās viņa ir strādājusi siltumnīcās. Meitene neplāno apstāties - darbā var kļūt par vecāko viesmīli vai zāles pārzini, vēlas iegūt arī augstāko izglītību, lai turpinātu attīstīties.

AVOTS: VIAA

 

 

Uzziņai: 
Jauniešu garantijas ziemas uzņemšanas laikā profesionālās izglītības iestādes visā Latvijā piedāvā apgūt kādu no 59 darba tirgū pieprasītas profesijām gada vai pusotra laikā.

 

Šīm mācībām var pieteikties jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem. Profesijas 1,5 gada laikā var pieteikties apgūt pēdējo reizi, tajā skaitā restorānu pakalpojuma speciālista profesiju.

Pieteikties var vēl nepilnu mēnesi - līdz 2017. gada 6. janvārim! Nekavējies!

 

Savukārt uzņemšana gada laikā apgūstamajās profesijās turpināsies vēl līdz 17. februārim. Ar visām profesijām, mācību priekšrocībām, uzņemšanas noteikumiem, pieredzes stāstiem un citu noderīgu informāciju var iepazīties šeit.

 

Pieredzes stāsts: no bērnības sapņa līdz praksei Latvijas modes zīmolā

http://viaa.gov.lv/library/images/title_in_text/26680_suveja_small_2.pngElīna Eihentāle (26), topošā apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciāliste, mācoties Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Jauniešu garantijas programmā, pati atrada prakses vietu un ir gandarīta, ka var smelties pieredzi Latvijas ielu modes zīmolā One Wolf

Atsāk mācības ar darba pieredzi

“Jau bērnībā zināju, ka savu profesiju saistīšu ar modi un apģērbu. Kaut arī mana karjera metusi lokus, vienmēr esmu mērķtiecīgi gājusi uz to, lai atrastu vietu modes pasaulē. Sākotnēji gāju “ar līkumu” skolas solam un sāku ar praktiskās pieredzes iegūšanu, tāpēc pamēģināju strādāt - gan pie individuāliem šuvējiem, gan šūšanas rūpnīcā. Ar laiku sapratu, ka tomēr pietrūkst zināšanu un ir jāmācās. Meklēju internetā iespējas un atradu programmu Jauniešu garantija, kura piedāvāja apgūt apģērbu modelēšanas un konstruēšanas specialitāti pusotra gada laikā. Tas bija tieši tas, kas man vajadzīgs, jo vēlējos īsā laikā apgūt apģērbu konstruēšanu. Iesaku šo programmu ikvienam, kuram interesē mode un apģērbu darināšana!

Salīdzinājumā ar darba vidi, mācības šķita vieglas. Ļoti patika, ka pasniedzēji bija pieredzējuši speciālisti savā jomā, piemēram, apģērbu konstruēšanu pasniedza pedagoģe ar ilgstošu darba pieredzi Rīgas modēs.

Kursa biedru vidū bija gan jaunieši, kuriem vienkārši interesē mode, gan tādi, kam svarīga praktiska darbošanās un šūšana. Mūsu vidū bija arī puiši - šī nav tikai meiteņu profesija.

Mācību laikā piedalījos arī dažādās aktivitātēs ārpus ierastā mācību ritma. Ar kursa biedreni startējām Baltijas līmeņa konkursā “Vējš mežģīnēs”, kurā ieguvām 1. vietu.

 

Stipendija, apmaksāta kopmītne, ceļa izdevumi

Tā kā mācību laikā nestrādāju, man ļoti svarīga bija stipendija, kuru saņēmu katru mēnesi - arī prakses laikā. Esmu no Dobeles, tāpēc dzīvoju kopmītnēs Rīgā, par ko nebija jāmaksā. Piemēram, prakses laikā apmaksā arī ceļa izdevumus, kas nozīmē apmaksātu e-talonu. Šādas praktiskas priekšrocības ļoti atvieglo ikdienu un ļauj koncentrēties uz mācībām. 

Tuvojoties kvalifikācijas praksei, sāku pārskatīt darba sludinājumus. Man bija svarīga arī izaugsme, jo biju jau iepriekš strādājusi. Mērķtiecīgi meklēju praksi Latvijā dibinātā uzņēmumā. Uzskatu, ka man ļoti paveicās, jo izdevies satikties ar Latvijas modes dizaineri Agnesi Narņicku un sarunāt prakses vietu viņas izveidotajā zīmolā One Wolf. Man šeit ļoti patīk - darbā valda ļoti radoša vide, ir brīnišķīgs kolektīvs un labvēlīga, pretimnākoša attieksme no vadības puses. Kopumā varu teikt, ka darbs One Wolf ir jauniešiem draudzīgs – ne tikai tāpēc, ka šeit top brīnišķīgs apģērbs jauniešiem, bet arī tāpēc, ka šeit tiek veidota labvēlīga vide turpmākai attīstībai. Prakse noslēgsies oktobrī, un ar lielām cerībām raugos uz savu tālāko karjeru šajā jomā.”

Uzziņai:

Par apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālistu var kļūt 1,5 gada laikā PIKC Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā un Jelgavas amatu vidusskolā, mācoties Jauniešu garantijas izglītības programmā.

Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists modelē un konstruē tērpus, izstrādā dizainparaugus un rūpnieciskos etalonus, kā arī pārzina modeļa izgatavošanas tehnoloģisko secību, izvēlas nepieciešamos palīgmateriālus un furnitūru. Mācību laikā tiek apgūti tādi profesionālie priekšmeti kā stilu mācība, zīmēšana, kompozīcija, izstrādājumu dizains, materiālmācība, šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija un iekārtas, tērpu vēsture, datortehnoloģija un citi.


AVOTS: VIAA

Pamatojoties uz ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001), 5. posma (2011. gada septembris – decembris) pedagogu profesionālās kvalitātes novērtēšanas komisijas 2011. gada 21. decembra noslēguma sēdes lēmumu (protokols nr.5), piešķirt:

1. kvalitātes pakāpi sekojošiem pedagogiem:

 • Agitai Baranovskai

2. kvalitātes pakāpi sekojošiem pedagogiem:

 • Katrīnai Vītolai
 • Žannai Moskovkinai

3. kvalitātes pakāpi sekojošiem pedagogiem: 

 • Jeļenai Atroščenkovai 
 • Marinai Troškovai 
 • Irinai Duvanovai 
 • Gunai Martinai 
 • Tijai Puškundzai 
 • Ļubovai Vinogradovai 
 • Solvitai Jermakai

Eiropas Sociālā fonda projekta "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”
INFORMATĪVAIS E-IZDEVUMS OKTOBRIS, 2011. - IZM-okt_2011.pdf

Eiropas Sociālā fonda projekta "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”
INFORMATĪVAIS E-IZDEVUMS: SPIPV_e-izdevums_sept.pdf

2010/0112/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/061

 Ar 2011.gada 1.septembri VSIA „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola”  ir pārņēmusi projekta ”Tūrisma un viesmīlības profesionālo vidējo izglītības programmu īstenošanas uzlabošana Rīgas Purvciema amatu skolā” īstenošanu.

Projektā ir iesaistīti vairāk kā 800 izglītojamie šādās profesijās:

Izglītības programma Kvalifikācija Izglītojamo skaits
Viesnīcu pakalpojumi Viesmīlības pakalpojumu speciālists 464
Tūrisma un atpūtas organizācija Tūrisma informācijas konsultants 125
Komerczinības Viesnīcu pakalpojumu komercdarbinieks 55
  Restorāna apakalpojumu komercdarbinieks 40
  Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks 176
    860

Projekta ietvaros ir izstrādāta daudzlīmeņu profesionālās izglītības programma, ir izveidota e-vide – 1 vide un mācību testi; notiek konsultācijas matemātikā, informātikā, angļu valodā un  latviešu valodā, kā arī notiek izglītojamo praktiskās  mācības un kvalifikācijas prakse ārpus izglītības iestādes.

Konference
„Profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšana, tuvinot darba videi”

2012.gada 25.maijā Valsts SIA „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola” notika Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.3. apakšaktivitātes projekta „Tūrisma un viesmīlības profesionālo vidējo izglītības programmu īstenošanas uzlabošana Rīgas Purvciema amatu skolā”  (vienošanās Nr. 010/0112/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/061) noslēguma  konference „Profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšana, tuvinot darba videi”. 

Konferences laiks nav izvēlēts nejauši - ir noslēdzies Eiropas Sociālā fonda projekts, kura laikā ir uzlabota Tūrisma un viesmīlības profesionālo vidējo izglītības programmu saturs, izveidojot modernas moduļprogrammas, izstrādāti mācību un zināšanu kontroles materiāli, sniegts atbalsts praktisko mācību ārpus izglītības iestādes un prakses organizēšanā, īpašu popularitāti projekta noslēgumā guva mācību ekskursijas un praktiskās mācības ārpus izglītības iestādēm, kuru laikā audzēkņi guva  viesmīlības un tūrisma profesijām tik nepieciešamās zināšanas tūrisma maršrutu izstrādē, viesmīlības darba organizācijā un tūrisma produkta veidošanā. Aktuāla ir arī projekta piedāvātā iespēja iegādāties mācību grāmatas un praktiskajām mācībām nepieciešamos materiālus. Kā vissvarīgāko varam atzīmēt tūrisma un viesmīlības industrijas uzņēmumu speciālistu iesaisti gan mācību programmu, gan mācību materiālu un pasākumu satura izstrādē.

Konferences laikā Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolas direktore Silva Ozoliņa, kā arī direktores vietnieces Gunta Šmaukstele un Ilze Ločmane, stāstīja par skolas veikumu projektā, mācību daba organizāciju šī mācību gada laikā, izglītības satura aktualizāciju un modernizāciju, projektu īstenošanu, kā arī Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolas nākotnes iecerēm. Konferencē uzstājās Tūrisma un skaistumkopšanas nozares ekspertu padomes konsultante darba devēju jautājumos un Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas izpilddirektore Santa Graikste, iepazīstinot dalībniekus ar aktualitātēm Tūrisma un skaistumkopšanas nozares izglītības attīstībā.Jaunas sadarbības sākums!

ESF projekta

„Mācību satura aktualizācija un modernizācija profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un izglītojamo sekmīgu mācību veicināšanai”

Nr.2010/0038/1DP/1.2.1.1.3./09/APIA/VIAA/059
īstenošana

Karstais vasaras ievads Valsts SIA „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolai” atnācis ar ļoti vērtīgu un interesantu sadarbības sākumu. 2011.gada 13.janvārī ESF projekta „Mācību satura aktualizācija un modernizācija profesionālās izglītības programmu īstenošanas uzlabošanai un izglītojamo sekmīgu mācību veicināšanai”Nr.2010/0038/1DP/1.2.1.1.3./09/APIA/VIAA/059
 ietvaros notika pirmais seminārs-praktiskā nodarbība „Sezonu aktualitātes ēdienkartē” sadarbībā ar „Pavāru klubu” un „Viesistabu Kazarmās”. Semināru- praktisko nodarbību vadīja šefpavāri Ēriks Dreibants un Kaspars Jansons, kuru vārdi īstiem pavārmākslas cienītājiem komentārus neprasa.

Un tā vienā virtuvē satikās topošie pavāri, viņu skolotāji un šefpavāri – šāda mirkļa nozīme ir jānovērtē, it īpaši laikā kad daudzi jaunie speciālisti pamet Latviju. „Pavāru kluba” pārstāve Dana Gritāne atzina, ka līdzīgi pasākumi ir nepieciešami ne tikai skolām, kur tiek gatavoti jaunie pavāri, bet tie vienlīdz svarīgi ir arī esošajiem Latvijas pavāriem, jo tikai caur šo mācību procesu, pieredzes apmaiņu, kopējiem spēkiem mēs varam izskolot izcilus pavārus.

Seminārā- praktiskajā nodarbībā piedalījās pirmo, otro un trešo kursu izglītojamo pārstāvji, vairums no viņiem pirmo reizi redzēja kādas prasības un disciplīna ir augstas klases šefpavāram ikdienā.

Valsts SIA „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolas” direktores vietniece audzināšanas darbā Ludmila Ļevančuka pēc pasākuma teica: „Liels prieks, ka ESF projekti paver tādas iespējas jauniešiem, kas bija tikai kluss mūsu skolotāju sapnis. Tagad mācību process kopā ar vadošajiem Latvijas šefpavāriem ir kļuvis par realitāti. Tas neapšaubāmi motivē jauniešus mācīties, un ļauj papildināt arī skolotāju zināšanas.”

Šobrīd tiek plānots vesels semināru – praktisko nodarbību cikls, kas tiks īstenots sadarbībā ar „Pavāru klubu”.
Valsts SIA „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola” saka lielu paldies personīgi  Danai Gritānei, Agatei Lūsei, Ērikam Dreibantam un Kasparam Jansonam par sirsnīgo uzņemšanu, profesionālo darbu un atsaucību.

Projekta īstenošanas gaita un sasniegtie rezultāti:


ESF projekts
„Atbalsts izglītojamajiem, sociālās atstumtības riska mazināšanai, mācīšanās uzlabošanai un izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrācijai profesionālajā izglītībā”

2010/0129/1DP/1.2.2.4.2./09/APIA/VIAA/120

ESF mērķstipendiju izmaksa latos  pa grupām  par septembra un oktobra mācību sasniegumiem - ESF merkstipendijas (PDF formāts)

Darba un sporta nometne 11.07.2011 - 22.07.2011

ESF PROJEKTS
Atbalsts izglītojamajiem sociālās atstumtības riska mazināšanai, mācīšanās uzlabošanai un izglītojamo arspeciālām vajadzībām integrācijai profesionālajā izglītībā

AKTIVITĀTE
Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrācijai izglītībā 

Buklets: BukletsESF120.pdf


Valsts SIA „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola” piedalās 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes īstenotajā projektā -
 „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kvalifikācijas celšana LLU" 
Līguma Nr. 2009/0283/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/006

Projekta mērķis ir profesionālās izglītības pedagogu prasmju atjaunošana, izmantojot e-vidi apmācību procesā, kā arī sniegt iespēju praktizēties ražojošos uzņēmumos.
Mērķa auditorija: profesionālā izglītībā iesaistītie pedagogi. Projekta ietvaros atbalsts tiks sniegts 130 pedagogiem. 
Aktivitātes: 
1.  E-vides izveide 
2.  Kvalitātes kritēriju izstrāde e-materiāliem 
Projekta ietvaros LLU izstrādās tālākizglītības kursus profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kvalifikācijas celšanai profesionālās pilnveides jomā un vispārizglītojošo priekšmetu blokā, nodrošinot trīs moduļu apmācību: 
3. Tālākizglītības kursu izstrāde un īstenošana vispārizglītojošo priekšmetu blokā
1.modulisVispārizglītojošo priekšmetu bloks 
Moduļa apjoms 36 stundas, tai skaitā: 
6 stundas - IKT (informāciju komunikāciju tehnoloģiju) prasmju uzlabošana, 
10 stundas - novitātes pedagoģijā, 
10 stundas - psiholoģijas aspekti mācību procesā, 
10 stundas - didaktika, audzināšanas darbs. 
4. Tālākizglītības kursu izstrāde un īstenošana profesionālās pilnveides jomā. 
            2.modulis Profesionālā apmācība sekojošiem nozaru pedagogiem: 
Nozares profesionālās apmācības moduļa apjoms ir 42 stundas, tai skaitā: 
6 stundas - e-vides iepazīšana, 
5. stundas - profesionālās svešvalodas terminoloģijas apguve (angļu un vācu valoda)

 • pakalpojuma serviss: ēdināšanas un viesmīlības,
 • pārtikas industrijas,
 • veterinārmedicīnas,
 • mežsaimniecības un kokapstrādes,
 • lauksaimniecības (lopkopība un agronomija),
 • lauksaimniecības tehnikas.

5. Pedagogu stažēšanās uzņēmumos 
      3.modulis: Pedagogu stažēšanās uzņēmumos (prakse) 
Moduļa kopējais apjoms 36 stundas. 
Aktivitāte tiks ieviesta sadarbībā ar Latvijas Darba Devēju konfederāciju, izvēloties pedagogu stažēšanās potenciālās vietas (uzņēmumus). 
6. Kontaktbiržas 
Projekta īstenošanas laiks: 2010.gada 1. janvāris līdz 2012. gada 29. februārim 

Projektā aktivitātēs piedalās sekojoši mūsu skolas pedagogi:

 • Ilze Buka
 • Inta Janson

ESF projekta ietvaros pedagogi un audzēkņi piedalījās semināru ciklā „Par invaliditāti bez barjerām”

Valsts SIA „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolā” jaunais gads sācies ar semināru ciklu skolotājiem un audzēkņiem „Par invaliditāti bez barjerām”. Seminārs tika organizēts sadarbībā ar „Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizāciju SUSTENTO”, to vadīja Gunta Anča, Iveta Neimane, Laimdota Svikliņa. Šis bija kārtējais pasākums, kas īstenots pateicoties ESF projektam „Atbalsts izglītojamajiem, sociālās atstumtības riska mazināšanai, mācīšanās uzlabošanai un izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrācijai profesionālajā izglītībā”.   

Semināru cikls notika no 2011.gada 24.janvāra līdz 27.janvārim, bija lekcijas gan audzēkņiem, gan pedagogiem.

Semināru  darba atmosfēra bija brīva, veidojot diskusiju, kurā katrs semināra dalībnieks varēja izteikt savu viedokli, dalīties pieredzē un piedalīties interaktīvajās spēlēs, kuras ļāva izjust pasauli, kā to izjūt cilvēki ar īpašām vajadzībām. Neskatoties uz semināra neformālo atmosfēru, pārrunātās un jauniegūtās informācijas apjoms bija liels. Tika runāts par jautājumiem, kas skar sapratni par invaliditāti no senatnes līdz mūsdienām, invaliditātes jēdzienu un tā attīstību, invaliditātes veidiem, barjerām, komunikāciju, invaliditātes medicīniskos un sociālos modeļus un citus ar invaliditāti saistītos jautājumus.

„Ilgus gadus esam dzīvojuši pasaulē, kurā cilvēku ar invaliditāti „it kā” nebija, tādus cilvēkus varēja uz ielas redzēt ļoti reti. Šodien situācija ir mainījusies uz labo pusi, cilvēki ar invaliditāti ir kļuvuši aktīvāki un redzamāki,” stāsta viena no semināru cikla organizatoriem Faina Lomanova.

Semināru cikls bija vērtīgs mācību procesa papildinājums, par to pilnīgi pārliecināta ir  viesmīlības skolotāja Sarmīte Kudiņa. „Mūsu audzēkņiem un pedagogiem šādus seminārus vajadzētu apmeklēt biežāk, seminārā pārrunātās tēmas iekļaujot mācību programmās. Mūsu skolā tiek realizētas izglītības programmas ēdināšanas un viesnīcu pakalpojumi, kuru speciālistiem būtu jāpārzina ar  invaliditātes veidiem, barjerām un komunikāciju saistītie jautājumi un jāprot apkalpot cilvēki ar īpašām vajadzībām.”

Skola jau vairāku gadu garumā veiksmīgi sadarbojas ar „Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizāciju SUSTENTO”, bet tik nopietns un vērienīgs semināru cikls notika pirmo reizi. Iegūtā labā pieredze liek cerēt, ka šāda veida semināri tiks organizēti arī turpmāk. Šāda veida semināri mazinātu cilvēku stereotipus par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī veicinātu cilvēku ar invaliditāti integrāciju  sabiedrībā un vidē.

Semināru cikls  „Par invaliditāti bez barjerām” notika ESF projekta „Atbalsts izglītojamajiem, sociālās atstumtības riska mazināšanai, mācīšanās uzlabošanai un izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrācijai profesionālajā izglītībā”  (Nr.2010/0129/1DP/1.2.2.4.2./09/APIA/VIAA/120) ietvaros.

Valsts SIA „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolas”
direkoters vietniece audzināšanas darbā L.Ļevančuka


Sveicam visus jauno mācību gadu uzsākot!  Kā jau katru gadu pēc labas atpūts jāķeras klāt jauniem darbiem. 

Otro gadu Valsts SIA „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolas” izglītojamo mācību darbs tiek novērtēts skolai piedaloties Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4. apakšaktivitātes „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” (Vienošanās Nr.2009/0001/1DP/1.2.1.1.4./08/IPIA/VIAA/001) īstenošanā, kas dod iespēju izglītojamajiem ik mēnesi iegūt stipendiju. Galvenie nosacījumu stipendiju iegūšanai nav mainījušies – jābūt sekmīgiem sekmju vērtējumiem visos mācību priekšmetos konkrētajā mēnesī un neattaisnoti kavēto stundu skaits nedrīkst pārsnieg 8 (ne vairāk kā 2 kavētas mācību stundas nedēļā).

Domājot par jauno mācību gadu, bez ievērības nav palicis arī aizgājušais. Esam apkopojuši stipendiju izmaksu apjomu par 2009./2010.mācību gadu un skaitļi rāda, ka ESF mērķstipendijas patiesi  ir kļuvušas par papildus motivējošu instrumentu izglītojamo mācību procesā. 


ESF projekta ietvaros noticis seminārs - 
„Kā kļūt par profesionāli?”

2010.gada 24. novembrī Valsts SIA „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola” notika seminārs „Kā kļūt par profesionāli?”. Seminārā uzstājās Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji, vairāku Latvijas viesnīcu un restorānu vadītāji un profesionāli pavāri, restorāna direktors, restorāna menedžeris, kā arī pazīstamā etiķetes speciāliste Aija Strautmane. Seminārs notika ESF projekta „Mācību satura aktualizācija un modernizācija profesionālās izglītības programmu īstenošanas uzlabošanai un izglītojamo sekmīgu mācību veicināšanai” ietvaros un tajā piedalījās gan izglītojamie, gan skolotāji.

Pirmais šāda veida seminārs izpelnījās atzinību gan no dalībnieku, gan lektoru puses. Organizatoriem bija krietni jānopūlas, lai atlasītu 85 semināra dalībniekus. Lielā interese nenoliedzami mudina semināra rīkotājus arī turpmāk organizēt līdzīgus pasākumus. Pasākumu atraktīvu padarīja fakts, ka semināra lektori ne tikai stāstīja un rādīja savas spējas un zināšanas, bet piedāvāja arī pašiem semināra dalībniekiem izmēģināt  spēkus ēdienu gatavošanā.

Semināra programma bija ļoti daudzveidīga, jo tika pieaicināti dažādu nozaru speciālisti. Pasākuma dalībniekus uzrunāja arī Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības departamenta Profesionālās izglītības nodaļas vadītāja Gunta Šmaukstele. 
  
Viena no semināra zvaigznēm bija Latvijā vadošā eksperte etiķetes jautājumos Aija Strautmane, kuras virtuozais un aizraujošais stāstījums bija baudījums gan izglītojamajiem, gan skolotājiem. A.Strautmane visiem saprotamā veidā prata pasniegt sarežģītos un reizēm piņķerīgos etiķetes jautājums, smalki un profesionāli liekot atcerēties svarīgāko.

Seminārā piedalījās viesnīcas „Albert Hotel” restorāna menedžeris Vladimirs Žiļinskis. V.Žiļinskis bija sagatavojis strukturētu prezentāciju, kurā skaidri bija attēlojis viesnīcas restorāna darbības shēmu, darbinieku pakļautības un pienākumu aprakstus, ļaujot klātesošajiem uz brīdi iejusties viņa vietā. Par darbu „Albert Hotel” viesnīcā stāstīja arī pavāre Vita Bokovaja, kura savulaik pati absolvējis Valsts SIA „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola”.

Bez ievērības semināra nepalika viesnīcas „Islande Hotel” restorānu un bāru direktora Elmāra Kovaļevska stāstītais par darba specifiku viesmīlības jomā, uzsvaru liekot uz galda klājuma dizaina un mākslas jautājumiem.
 
Semināra noslēgums izvērtās par īstu meistarklasi, jo restorāna „Kaļķu vārti” pavārs Juris Dukaļskis (Valsts SIA „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolas” absolvents 2007. gadā) bija sagatavojis topošajiem kolēģiem uzdevumu – sagatavot un noformēt atbilstoši ēdienu dizaina prasībām uzkodas no visdažādākajiem produktiem. Uzkodas J.Dukaļska virsvadībā tika gatavotas no laša, ikriem, zuša filejas un citām tikpat interesantām sastāvdaļām, veidojot kompozīcijas, par kurām ikdienā mēs neiedomātos. Gatavās uzkodas kļuva par īstu apbrīnas objektu sava noformējuma dēļ. To izskats un garša nebūt neatpalika no kādā augstas klases restorānā pasniegta ēdiena.

Valsts SIA „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolas” semināra organizatori pauž gandarījumu par sekmīgo semināra norisi un arī nākotnē ar ESF projektu atbalstu plāno rīkot līdzīgus pasākumus.

Seminārs „Kā kļūt par profesionāli?” notika ESF projekta „Mācību satura aktualizācija un modernizācija profesionālās izglītības programmu īstenošanas uzlabošanai un izglītojamo sekmīgu mācību veicināšanai” (Nr.2010/0038/1DP/1.2.1.1.3./09/APIA/VIAA/059) ietvaros.

Valsts SIA „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolas”
direkoters vietniece audzināšanas darbā L.Ļevančuka


„Atbalsts izglītojamajiem, sociālās atstumtības riska mazināšanai, mācīšanās uzlabošanai un izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrācijai profesionālajā izglītībā”

Mainoties politiskajai un ekonomiskajai situācijai Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolas daudzu izglītojamo ģimenes ir nonākušas grūtā situācijā, kad samērā liels ģimeņu skaits nespēj nodrošināt saviem bērniem pilnvērtīgu profesionālo izglītību, audzināšanu un atbalstu. Zemie ienākumi ģimenē samazina tās iespējas veiksmīgi pildīt savas funkcijas, kā rezultātā veidojas nelabvēlīga atmosfēra ģimenē, kas izpaužas arī izglītības iestādē.

Līdz ar to projekta ietvaros tiks organizēti un īstenoti ilgtermiņa atbalsta pasākumi sociālās atstumtības riska mazināšanai, inovatīvu pieeju un risinājumu ieviešanai, izglītojamo darba un sadzīves prasmju apguves veicināšanai, atbalsta pasākumi izglītojamajiem no nabadzīgām ģimenēm, ar mācīšanas problēmām, ka arī pasākumi izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrēšanai profesionālajā izglītībā.

Projekta „Atbalsts izglītojamajiem, sociālās atstumtības riska mazināšanai, mācīšanās uzlabošanai un izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrācijai profesionālajā izglītībā” īstenošanā tiks iesaistīti Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolas pedagogi un sadarbības partneri: Valsts speciālās izglītības centrs, Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departaments, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO, nodibinājums „Centrs Dardedze”, kā arī speciālās skolas, darba devēju, psihologu, sociālie pedagogi, tiesībsargājošo iestāžu pārstāvji, konsultanti un citi pārstāvji. 

Projekta mērķi:

 1. Nodrošināt mācību atbalstu izglītojamajiem ar mācīšanās problēmām, īstenot atbalsta pasākumus izglītojamo sociālās atstumtības riska mazināšanai. 
 2. Veicināt izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrāciju profesionālajā izglītībā un darba tirgū, nodrošinot praktiskās nodarbības, pedagoģisko un psiholoģisko atbalstu


Projekta tiešās mērķa grupas

Projekta tiešās mērķa grupas ir 245 izglītojamie, tajā skaitā 90 speciālo skolu izglītojamie. Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolas 155 izglītojamie (25% no izglītojamo kopskaitā) un speciālo skolu 90 izglītojamie, kuriem ir vajadzīga 

materiālā, psiholoģiskā, sociālā un pedagoģiskā palīdzība un atbalsts: no nabadzīgām un maznodrošinātām ģimenēm, daudzbērnu ģimenēm, kurās ir 3 un vairāk bērnu, no nabadzīgām ģimenēm, kurām vispār nav ienākumu, izglītojamie, kuru vecāki atrodas ārzemēs, bāreņi, izglītojamie ar speciālām vajadzībām un izglītojamie ar problēmām mācīšanās.

Projekta ietvaros ir plānots:

 1. Izstrādāt un īstenot Sociālā atbalsta programmu, kuras ietvaros nodrošināt izglītojošus, kultūrizglītojošus un inovatīvus pasākumus, sporta nodarbības, interešu izglītības pasākumus, ārpusskolas nodarbības, ekskursijas, pieredzes apmaiņas ar sadarbības partneriem, praktiskās nodarbības, teātru, kino, muzeju, izstāžu apmeklējums un citus pasākumus sociālās atstumtības riska faktoru mazināšanai. Izstrādāt un aprobēt metodisko materiālu „Inovatīva pieeja sociālā riska faktoru mazināšanai”, ka arī organizēt citus pasākumus.
 2. Izstrādāt un īstenot programmas „Izglītojamo mācību atbalsta programma” un „Mācību motivācijas programma”, kuru ietvaros sniegt atbalstu izglītojamajiem ar mācīšanās problēmām, nodrošināt papildu apmācību šādos priekšmetos: latviešu valoda, svešvaloda, matemātika, profesionālie priekšmeti un informātika, organizēt pasākumus, lai paaugstinātu mācību motivāciju. 
 3. Nodrošināt pedagoģiskā un atbalsta personāla (psihologa un sociālā pedagoga) iesaistīšanu projekta īstenošanā. Izstrādāt un īstenot Pedagoģiski psiholoģiska atbalsta programmu, lai palīdzētu izglītojamajiem sevi labāk saprast, pilnveidot saskarsmes iemaņas, psiholoģiski sagatavoties patstāvīgai dzīvei, saglabāt pašcieņu un cerību grūtos personīgās dzīves brīžos, maksimāli sasniegt izglītības mērķus un attīstītu par sabiedrībā dzīvot spējīgu cilvēku.
 4. Izstrādāt un īstenot atbalsta programmu „Izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrācija izglītībā un darba tirgū”, kuras ietvaros sadarbībā ar Valsts speciālās izglītības centru, Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamentu, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizāciju SUSTENTO un nodibinājumu „Centrs Dardedze”, kā arī ar speciālām skolām, organizēt pasākumus, lai veicinātu izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrēšanu profesionālajā izglītībā, darba tirgū un sabiedrībā.
 5. Veikt pasākumus izglītojamo darba un sadzīves prasmju apguvei un attīstībai, lai uzlabotu izglītojamo komunikācijas prasmes, prasmes strādāt komandā, sadarboties ar darba devēju, uzņemties atbildību, radoši mācīties un strādāt, plānot un organizēt mācības, darba un atpūtas procesus, mazināt pastāvošo stereotipu par dzimuma ietekmi profesijas izvēlē, personiskā budžeta plānošanai, veidotu pieredzi par multikultūrālo sabiedrību, jauno tehnoloģiju un iekārtu apguvi. Nodrošināt darba un sporta nometnes izveidi un darbību.
 6. Apzināt izglītojamo no nabadzīgām ģimenēm sociālas problēmas un sniegt nepieciešamo palīdzību un atbalstu, nodrošināt izglītojošus, kultūrizglītojošus pasākumus, sporta nodarbības, interešu izglītības pasākumus, ārpusskolas nodarbības, ekskursijas, praktiskas nodarbības, datoru prasmju uzlabošanai, kā ari citus pasākumus.
 7. Nodrošināt projekta veiksmīgu vadību, koordinēšanu un uzraudzību. Izstrādāt projekta ieviešanas un īstenošanas laika grafiku un aktivitāšu īstenošanas plānu; izveidot darba grupas, vadības grupas un aktivitāšu grupas; veikt projektā iesaistīta personāla pienākumu un atbildības sadalīšanu un līgumu slēgšanu; ikmēneša atskaišu par paveikto izvērtēšanu; finanšu izlietojuma izvērtēšanu un kontroli; pārskatu par paveikto sagatavošanu, sadarbības partneru un darba devēju iesaistīšanu projekta īstenošanā.

Projekta ietvaros īstenots atbalsta pasākumu komplekss ir orientēts uz ilgtermiņa rezultātiem, lai: 

 • uzlabotu izglītojamo zināšanas un prasmes mācību priekšmetu apguvē; 
 • veicinātu izglītojamo mācību motivāciju; palīdzētu izglītojamajiem radoši pieejiet mācībām un darbam; 
 • sniegtu atbalstu izglītojamo sociālās atstumtības riska mazināšanai 
 • uzlabotu izglītojamo psiholoģisko labsajūtu un pašcieņu;
 • stimulēs izglītojamo intelekta attīstību;
 • uzlabotu izglītojamo profesionālās, sociālās, darba un komunikatīvās prasmes; 
 • veicinātu izglītojamo spēju sadarboties ar darba devēju un klientu;
 • uzlabotu izglītojamo informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmes;
 • uzlabotu prasmes karjeras veidošanai u.c. 
 • sniegtu palīdzību izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām apgūt profesionālās zināšanas un prasmes, kuras izmantos gan izglītības laikā, gan turpmākajā dzīvē, izvēloties profesiju. Organizētie pasākumi veicinās izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrēšanu profesionālajā izglītībā, darba tirgū un sabiedrībā. 

Projekta norises vieta ir Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola, Rīga, Nīcgales iela 26, projekta īstenošanas ilgums kopā: 24 mēneši.


Projekts

Līgums par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu Nr.2010/0038/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/059

„Mācību satura aktualizācija un modernizācija profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un izglītojamo sekmīgu mācību veicināšanai”

Projekta nolikums

Projekta mērķi

 • Uzlabot sākotnējas profesionālās izglītības programmu saturu, izmantojot un attīstot kultūras, mākslas un dizaina modeli, izstrādāt un ieviest jaunu mācību priekšmetu programmas un moduļu sistēmu un nodrošināt programmu īstenošanas kvalitāti.

 

 • Veicināt izglītojamo mācību motivāciju, sekmīgas mācības mācību priekšmetu apguvē un nodrošināt sabalansētu kompetenču un prasmju apguvi profesionālai darbībai un izglītības turpināšanai.

Projekta mērķa grupa:
Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolas pirmā, otrā un trešā kursa 410 izglītojamie, kas apgūst vidējās profesionālas izglītības programmas: Ēdināšanas pakalpojumi (ēdināšanas pakalpojumu speciālists), Viesnīcu pakalpojumi (viesmīlības pakalpojumu speciālists), Miltu izstrādājumu ražošana (maizes un miltu izstrādājuma speciālists), Pārtikas produktu tehnoloģija (pārtikas produktu ražošanas tehniķis) 3. kvalifikācijas līmenis un arodizglītības programmu - Ēdināšanas pakalpojumi (pavārs), 2. kvalifikācijas līmenis. 

Projekta ietvaros ir plānots: 

 • Izstrādāt un īstenot jaunu mācību priekšmetu programmas, aktualizējot un modernizējot esošo profesionālās izglītības programmu: Viesnīcu pakalpojumi, Ēdināšanas pakalpojumi, Miltu izstrādājumu ražošana, Pārtikas produktu tehnoloģija, (3 kvalifikācijas līmenis) un arodizglītības programmas - Ēdināšanas pakalpojumi, (2 kvalifikācijas līmenis) saturu un ieviest moduļu sistēmu, paredzot esošajām programmām papildus ievest jaunus mācību priekšmetus - ēdienu dizains, pakalpojumu kultūra un estētika, pārtikas dizains, galda un interjera floristika, miltu izstrādājumu dizains, un dodot iespēju izglītojamajiem apgūt papildus zināšanas, prasmes un profesionālās kompetences.
 • Veicināt starppriekšmetu saiknes attīstību mācību priekšmetu programmu efektīvai īstenošanai un izglītojamo profesionālo zināšanu un prasmju uzlabošanai profesionālo priekšmetu, kā arī svešvalodu priekšmetu  un valsts valodas apguvē.
 • Izstrādāt un īstenot programmas „Konsultatīvā atbalsta programma” un „Izglītojamo profesionālo, sociālo un komunikatīvo prasmju attīstības programma”, „Izglītojamo mācību motivācijas programma”, kuru ietvaros organizēt pasākumus, lai paaugstinātu izglītojamo mācību motivāciju, veicinātu izglītojamo sekmīgas mācības, sniegtu papildus konsultatīvu mācību atbalstu izglītojamajiem mācību priekšmetu apguvē, attīstītu izglītojamo komunikatīvas, sociālās un profesionālās prasmes, veicinātu sadarbību ar darba devēju un klientu, paplašināt zināšanas dzimumu līdztiesību un invalīdu tiesību jomā.
 • Nodrošināt mācību prakses īstenošanu ārpus izglītības iestādes, lai pilnveidotu un attīstītu izglītojamo praktiskās iemaņas apgūstamajā specialitātē ēdienu dizainā, kultūras un floristikas jomā, attīstītu sadarbību ar nozaru darba devējiem, nodrošinātu sabalansētu izglītojamo kompetenču un prasmju apguvi profesionālai darbībai un izglītības turpināšanai.
 • Nodrošināt e-resursu un e-mācību ieviešanu, tajā skaitā, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu izglītības procesā sekmīgai priekšmetu apguvei un iegūto zināšanu nostiprināšanai, prasmju uzlabošanai strādāt ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, kā arī veiktu pedagogu apmācību darbam ar projekta laikā iegādātajiem un izstrādātājiem intelektuālajiem resursiem. 
 • Izstrādāt mācību materiālus: Web lapas, foto un video materiāli, elektroniskie testi, pārbaudes darbi, mācību prezentācijas, datu-bāzes floristikas un dizaina jomā, kā arī veikt mācību grāmatu iegādi un citu mācību intelektuālo resursu: periodikas, mācību metodisko un uzskaites materiālu, datoru, programmatūras, licenču bezvadu interaktīvās tāfeles (interwrite Mobi), interaktīvās tāfeles īri uz projekta īstenošanas laiku, lai uzlabotu mācību procesa kvalitāti, izglītojamo zināšanas, prasmes un profesionālās kompetences, mācību motivāciju, kā arī papildinātu bibliotēkas krājumu ar grāmatām.
 • Organizēt pieredzes apmaiņu ar radniecīgas nozares sadarbības partneriem - Bulduru dārzkopības vidusskolu un Ērgļu vidusskolu, lai izglītojamie varētu pilnīgāk apgūt iemaņas un prasmes floristikā un apmainīties ar pieredzi ēdināšanas pakalpojumu jomā, organizējot prasmju konkursus, diskusijas, seminārus, pieaicinot darba devējus, vietējos un ārvalstu speciālistus. 
 • Nodrošināt projekta īstenošanu, vadību, koordinēšanu un uzraudzību. Izstrādāt projekta ieviešanas un īstenošanas laika grafikus un aktivitāšu īstenošanas plānu, nodrošināt darba grupas un vadības grupu izveidi, aktivitāšu grupu izveidi, atbildīgu personu iecelšanu aktivitāšu īstenošanai, plānoto aktivitāšu analīzi, projektā iesaistīta personāla pienākumu un atbildības sadalīšanu, līgumu slēgšanu, sanāksmju organizēšanu un vadīšanu, ikmēneša atskaišu par paveikto saņemšanu un izvērtēšanu, finanšu izlietojuma izvērtēšanu un kontroli, pārskatu par paveikto sagatavošanu. Sadarbības partneru un darba devēju iesaistīšanu projektā īstenošanā.

Projekta īstenošanā iesaistītās puses: iesniedzējs - Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola, sadarbības partneri - Bulduru dārzkopības vidusskola un Ērgļu arodvidusskola, kas nodrošinās izglītojamo iespējas papildus apgūt iemaņas un prasmes floristikā un pieredzi ēdināšanas pakalpojumu jomā.

Projekta īstenošanas ilgums - 24 mēneši,  projekta norises vieta Rīga, Nīcgales iela 26, prakses īstenošana notiks dažādos uzņēmumos visā Latvijā, atbilstoši profesionālās izglītības programmas mācību procesa grafikam, izglītojamo prakses vietām un dzīves vietām.