ESF mērķstipendijas

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas  Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitātes  „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” (Vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001)

ESF mērķstipendijas nolikumi un kārtības


2014.gada statistika

Statistika 2014.pdf835.57 kb

Projekta statistika par 2013./2014.mācību gadu

Projekta statistika 2013 2014 m g.pdf610.31 kb

Pārskats par periodu: 2011.gada septembris - 2012. gada jūnijs

2011-2012 m g stat.pdf376.81 kb

ESF mērķstipendiju izmaksas 2012./2013. mācību gadā.

IZMAKSAS 2012 2013.pdf258.79 kb

2013.gada statistikas rādītāji

PROJ-PVG-2013 statistika.pdf424.93 kb