“Radoša izglītība dzīvei” 2017-1-LV01-KA101-035399

RTRIT pirmo reizi startēja Erasmus+ skolu sektora mobilitātes projektu konkursā ar projektu “Radoša izglītība dzīvei”, gūstot iespēju nākamajā mācību gadā 3 vispārizglītojošo priekšmetu pedagogiem pilnveidot savas prasmes un uzlabot zināšanas partneru skolās Francijā, Kiprā un Spānijā. Mobilitāte ir iespēja apgūt dažādas mācību metodes un pieejas, kuras iekļaut savās metodiskajās izstrādnēs un realizēt reālajā mācību vidē. Tā ir iespēja salīdzināt izglītojamo  mācību rezultātus izvēlētajā mācību virzienā, vispārizglītojošo priekšmetu mācību satura dinamiska iekļaušana vispārējās izglītības līmenī profesionālajā izglītībā veikt mācību rezultātu atzīšanu. Pilnveidojot savas zināšanas citās ES valstīs, pedagogos pieaug motivācija uzlabot savas angļu valodas zināšanas. Pilnveidojot savas prasmes darbā ar audzēkņiem stimulējot izglītojamo sasniegto mācību rezultātu uzlabošanu, pedagogi iegūst plašāku izpratni par mūsdienu jauniešu vajadzībā, kuras rodas mainoties sabiedrības domāšanai un vajadzībām. pedagogu pilnveide darbam ar mūsdienīgiem mācību un metodiskajiem līdzekļiem, kas veicinātu- pedagogu savstarpēju starptautisko sadarbību, produktīvu IKT izmantošanas spējas un veidotu IKT kā daļu no ikdienas dzīves mācību telpā.