e-MOTIVE 2017-1-PL01-KA202-038850

Šajā un nākamajā mācību gadā (2017./2018.; 2018./2019. m.g.) mūsu skola ir iesaistījusies Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektā e-MOTIVE. Projekta ideja ir sniegt atbalstu profesionālās izglītības skolotājiem elektronisko mācību materiālu izstrādē. Šo divu mācību gadu laikā tiks veikts pētījums par profesionālās izglītības skolotāju IT zināšanām un vēlmēm saistībā ar IT izmantošanu mācību procesā, kā arī apkopota informācija par izglītojamo prasmēm un vajadzībām. Projekta laikā tiks izstrādāti dažādi elektroniskie mācību materiāli un veiktas skolotāju apmācības.

 

Projekta partneri:

  • Kalnrūpniecības tehnoloģiju institūts KOMAG (Institute of Mininig Technology KOMAG) - projekta koordinatori, Polija;
  • TTS Darba efektivitātes institūts (TTS Work Efficiency Institute), Somija;
  • Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums.

 

Vairāk informācijas: http://www.e-motiveproject.eu/