ERASMUS +

IZSLUDINĀTA ATKĀRTOTA PIETEIKŠANĀS ERASMUS+ MOBILITĀTEI ĀRVALSTĪS

Tiek izsludināta atkārtota pieteikšanās mobilitātei ārvalstīs Erasmus+ projekta ietvaros 2017./2018. mācību gadā.  Izvirzīt savu kandidatūru dalībai projektā var visi PIKC Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" izglītojamie.

Pieteikšanās norit uz sekojošām valstīm:

Valsts

Prakses laiks

Prakses ilgums

Prakses joma

Beļģija

18.09.2017 – 19.02.2018

155 dienas

Pavāri, konditori, viesmīļi

Itālija

25.09.2017 – 26.02.2018

155 dienas

Viesmīļi

Somija

18.09.2017 – 19.02.2018

155 dienas

Pavāri, viesmīļi

Islande

18.09.2017 – 19.02.2018

155 dienas

Pavāri, viesmīļi, viesnīcnieki

Vācija

18.09.2017 – 19.02.2018

155 dienas

Pavāri, viesmīļi,

Lielbritānija

18.09.2017 – 19.02.2018

155 dienas

Pavāri, viesmīļi,

Pieteikumā obligāti jānorāda, kur vēlies pieteikties - dalība Erasmus + projektā [valsts], [specialitāte, prakses joma]

Lai pieteiktos, līdz 2017.gada 3. jūlijam sūti:

- CV Europass formātā angļu valodā ŠEIT , CV atbilstoši pievienojot dokumentu tipa foto

- motivācijas vēstuli, angļu valodā, kurā apraksti savu izglītību, iepriekšējo pieredzi un pamato vēlmi doties praksē ārpus Latvijas;

uz arturs.homins@rtrit.lv e-pastā norādot, Erasmus+ [valsts], [joma], savu personas kodu, grupu, grupas audzinātāja vārdu un uzvārdu, un telefona numuru.

Atlases procesā tiks izskatīti tikai pilnībā un atbilstoši norādītajām prasībām aizpildīti pieteikumi.
Prasības kandidātiem:
-Angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj brīvi sazināties un sekot līdzi mācību procesam;
-Sekmīgs vērtējums visos mācību priekšmetos;
-Nav mācību kavējumu;

PRAKSES PIETEIKUMA VEIDLAPA ŠEIT

 

 

Erasmus+ programmas profesionālās izglītības sektora mobilitātes projekts “Maini pasauli - sāc ar sevi!”

Nākamajam mācību gadam RTRIT ir apstiprināts vērienīgs mobilitātes projekts “Maini pasauli - sāc ar sevi!” Erasmus+ programmas profesionālās izglītības sektorā.

Šajā projektā piedalās 26 partnerskolas no 19 dažādām Eiropas valstīm, tostarp 90 izglītojamie. Projekta ietvaros notiks 4 PI pedagogu mācības, 3 PI pedagogu mācīšanas aktivitātes. Projekta kopējais finansējums – 465 656.00 EUR.

Projekts "Maini pasauli - sāc ar sevi" ir trešais RTRIT pieteiktais Erasmus+ mobilitātes projekts profesionālās izglītības sektorā un pirmais projekts, kas tiek pieteikts jaunā kvalitātē - ar Erasmus+ VET mobilitātes hartu. Mobilitātes projektiem vienmēr ir bijusi liela nozīme audzēkņu mācību motivācijā, profesionālās izglītības kvalitātes veicināšanā, starptautiskās darbības veicināšanā, kā arī RTRIT attīstībā kopumā. Projekts "Maini pasauli - sāc ar sevi" ir kā turpinājums 2016. gada projektam "Lai mainītu pasauli, jāsāk ar sevi", tomēr šis projekts paredz vēl tiešāk uzrunāt dalībniekus, izaicināt tos uz pozitīvām pārmaiņām un vēl vairāk likt uzsvaru uz dalībnieka profesionālo un personīgo izaugsmi un viņa tālāko pienesumu organizācijas attīstībā.

Projektā plānots īstenot mobilitātes, kurām ir ievērojama loma RTRIT starptautiskās attīstības kontekstā, kas aprakstīts RTRIT Internacionalizācijas stratēģijā 2016. – 2020. gadam.

Projekta posmi:

1) Ilgtermiņa mobilitātes vecāko kursu audzēkņiem kvalifikācijas prakses programmas apgūšanai nevalstiskās organizācijas CHASE ietvaros. CHASE organizācijā dalībnieki ir savstarpēji vienojušies par izglītojamo apmaiņu projektos, īstenojamās mobilitātes programmas kvalitātes prasībām un svarīgākais - 2017. gada februārī organizācijā, kas sastāv no 19 skolām, tiks kopīgi izstrādāta prakšu vērtēšana, kas ir pilnībā integrējama izglītības sistēmās, kas darbojas ar ECVET. Šī projekta ietvaros īstenotās mobilitātes tiks vērtētas pēc jaunizstrādātās sistēmas.

2) Mobilitātes 2-5 nedēļu garumā mācību un prakses programmas īstenošanai dažādās specialitātēs, programmās un uzņemošajās skolās.

3) Mobilitātes izglītojamajiem, kuri saskarās ar mācīšanās grūtībām, zaudē mācību motivāciju vai ir uz sliekšņa, lai tiktu izslēgti no mācību procesa vai brīvprātīgi to pamestu. Šīs mobilitātes tiek izstrādātas kopīgi ar Kauņas un Tartu skolām, un ir vērstas uz personības nostiprināšanu, sociālo un komunikācijas prasmju attīstību un mācību motivācijas paaugstināšanu. Šīm mobilitātēm ir paredzētas nepieciešamās pavadošās personas, kas gan praktiski, gan morāli atbalsta izglītojamos.

4) Pedagogu un darbinieku mobilitātes, kas vērstas uz

a) profesionālo prasmju pilnveidi un to pielietošanu skolā pēc mobilitātes,

b) savu prasmju demonstrēšanu un dalīšanos pieredzē, ceļot RTRIT prestižu starptautiskā mēroga,

c) partnerattiecību nostiprināšanu un jaunu mobilitātes iespēju radīšanu.

Erasmus+ skolu sektora mobilitātes projekts “Radoša izglītība dzīvei”

VSIA RTRIT pirmo reizi startējis Erasmus+ skolu sektora mobilitātes projektu konkursā ar projektu “Radoša izglītība dzīvei”, gūstot iespēju nākamajā mācību gadā 3 vispārizglītojošo priekšmetu pedagogiem pilnveidot savas prasmes un uzlabot zināšanas partneru skolās Francijā, Kiprā un Spānijā.

Mobilitāte ir iespēja apgūt dažādas mācību metodes un pieejas, kuras iekļaut savās metodiskajās izstrādnēs un realizēt reālajā mācību vidē. Tā ir iespēja salīdzināt izglītojamo mācību rezultātus izvēlētajā mācību virzienā, dinamiski iekļaut vispārizglītojošo priekšmetu mācību saturu vispārējās izglītības līmenī, kā arī profesionālajā izglītībā veikt mācību rezultātu atzīšanu. Pilnveidojot savas zināšanas citās ES valstīs, pedagogos pieaug motivācija uzlabot savas angļu valodas zināšanas. Pilnveidojot savas prasmes darbā ar audzēkņiem, stimulējot izglītojamo sasniegto mācību rezultātu uzlabošanu, pedagogi iegūst plašāku izpratni par mūsdienu jauniešu vajadzībām, kuras rodas, mainoties sabiedrības domāšanai un vajadzībām. Šī projekta ietvaros pedagogi pilnveidosies darbam ar mūsdienīgiem mācību un metodiskajiem līdzekļiem, kas veicinātu pedagogu savstarpēju starptautisko sadarbību, produktīvas Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) izmantošanas spējas un veidotu IKT kā daļu no ikdienas dzīves mācību telpā.

Latvijas garša Spānijā

No 2017. gada 3. maija līdz 5. maijam Palo Alto tirgus laukumā, Barselonā, Spānijā norisinājās Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projekta “Culinary Caravan” aktivitāte, kurā piedalījās Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma (RTRIT) audzēkņi. Dalībnieku uzdevums bija prezentēt savas valsts kulināro mantojumu, pielāgojot to ielu ēdienu kultūrai, lai veicinātu nacionālo ēdienu atpazīstamību Eiropā. RTRIT audzēkņi kopā ar skolotāju Līvu Korsūnovu izstrādāja ēdienu koncepciju, piedāvājot desertu – saldo bruneti un blondīni, kuras sastāvā bija dabīgo gardumu ražotāja Rāmkalni Nordeco ražotās dabīgās sukādes un cepumi “Selga” no SIA „Orkla Confectionery & Snacks Latvija”. Kā papildinājumu Spāņu tradicionālajām “coca”, jaunieši piedāvāja pavasara salātus ar mājās kūpinātu vistas gaļu un AS “Talsu piensaimnieks” sieru “Talsu ritulis”.
Erasmus+ stratēģiskās partnerības programmas projekts tiek īstenots kopā ar Somiju, Itāliju un Spāniju. Projektā ir aicināti iesaistīties jaunieši, kuri mācās uzņēmējdarbību vai apgūst profesionālo izglītību ēdināšanas pakalpojumu jomā. Projekts tika uzsākts 2016./2017. mācību gadā un ilgs 2 gadus. Projekta ietvaros katrā no iesaistītajām valstīm tiek izveidota POP-UP ielu kafejnīca, kas darbojas divas dienas. Latvijā projekta aktivitāte notiks 2017. gada decembrī, Ziemassvētku tirdziņā Rīgā, Doma laukumā.
Pateicamies par izrādīto atbalstu šī projekta norisei Eiropas Savienībai un ERASMUS+.

Labās prakses piemērs Itālija

Erasmus+ projekta programmas “Eiropa kā iespēja” Nr. 2015-1-LV01-KA102-013329 ietvaros VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma” audzēkņi 11. maijā dalījās ar prakses laikā Itālijā iegūto pieredzi laika periodā no 2017. gada 28. marta līdz 2017. gada 4. maijam. Audzēkņiem bija iespēja praktizēties tādos Itālijas uzņēmumos kā San Sisto Hostel; Ristorante Bigio; Hotel Britannia; Ristorante La Baia; Ristorante Ol Giopi’e la Margi un Pasticceria SANT'ANNA.

Jaunieši atzīst, ka guvuši vērtīgu pieredzi, jo bija iespēja pavērot, kā procesi virtuvē risinās citviet, ieguvuši jaunus draugus un iepazinuši jaunu valsti un tās kultūru.

Mobilitātē uz Itāliju kopā piedalījās 9 dalībnieki:

 • Laine Selecka- E14-1/2
 • Deniss Boriskovs- E14-5/6
 • Artūrs Kovaļevskis- E13-3/4
 • Oļegs Isangulovs- E14-5/6
 • Sintija Fogele- PP/M14
 • Vita Moļņika- E14-5/6
 • Ērika Platā- E13-7/8
 • Līga Strupa- P-E/SV15
 • Vjačeslavs Petrovs- P-E/SV15

Pilsētas ceļveža veidošana profesionālajai tūrisma izglītībai

http://www.rtrit.lv/uploads/RTEmagicC_RTEmagicC_logo_transparent_01.png.png.png

2016./2017. mācību gadā VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” turpina ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projekta “City Guiding for Vocational Tourism Education” (Pilsētas ceļveža veidošana profesionālajai tūrisma izglītībai) īstenošanu. Projekta ietvaros septembrī skolā viesojās audzēkņi un skolotāji no Helsinku profesionālās izglītības iestādes “Helsinki Vocational Colledge Stadin” Somijas, lai kopīgi veidotu Rīgas maršrutus izmantojot Google Maps. Uzsākot šo mācību pusgadu, audzēkņi aktīvi gatavojas darbam projekta nedēļai Antverpenes profesionālajā skolā PIVA, Beļģijā.

Iepriekšējā mācību gadā projektā tika īstenotas trīs iesaistīto skolu audzēkņu kopīgās aktivitātes, kuru laikā jaunieši mācījās izmantot dažādus digitālos rīkus mūsdienīgu tūrisma maršrutu veidošanai – Klikaklu mobilo aplikāciju, SygicTravel maršrutu plānotāju, kā arī videomateriālu veidošanu.

2015./ 2016. mācību gadā uzsāktais projekts “City Guiding for Vocational Tourism Education” tiek īstenots Erasmus+ 2.pamatdarbības Stratēģiskās partnerības ietvaros. Projekta mērķi ir ieviest inovatīvas mācību metodes un veicināt digitālo līdzekļu izmantošanu profesionālajā izglītībā. Projekta laikā tiks izstrādāti digitālie mācību līdzekļi tūrisma izglītībai.

 

Prakses iespējas Tartu, Igaunijā!

Erasmus + programmas pamatdarbības nr. 1 (KA 1)

profesionālās izglītības sektora projektā „Eiropa kā iespēja” Nr. 2015-1-LV01-KA102-013329

 

ietvaros PIKC Valsts SIA"Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" audzēkņiem tiek piedāvāta iespēja pieteikt savu dalību  Erasmus+ projekta programmā Igaunijā profesionālās izglītības iestādē Tartu pilsētā.
Izvirzīt savu kandidatūru dalībai projektā var visi PIKC Valsts SIA"Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" izglītojamie  ēdināšanas pakalpojumu speciālisti un viesmīlības pakalpojumu speciālisti.
Pieteikumā obligāti jānorāda, ka vēlaties pieteikt savu kandidatūru dalībai Erasmus + projekta programmā  kurā vēlaties iziet mobilitāti, piemēram, "Erasmus + projekta programma Igaunijā- viesmīlības pakalpojumu speciālists"

Lai pieteiktos, līdz 2017.gada 10.februārim sūti:

- CV Europass formātā angļu valodā ŠEIT , CV atbilstoši pievienojot dokumentu tipa foto

- motivācijas vēstuli, angļu valodā, kurā apraksti savu izglītību, iepriekšējo pieredzi un pamato vēlmi doties praksē ārpus Latvijas;

uz arturs.homins@rtrit.lv e-pastā norādot, piemēram,"Erasmus + projekta programma Igaunijā- viesmīlības joma", savu personas kodu, grupu, grupas audzinātāja vārdu un uzvārdu, un telefona numuru.

Atlases procesā tiks izskatīti tikai pilnībā un atbilstoši norādītajām prasībām aizpildīti pieteikumi.
Prasības kandidātiem:
-Angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj brīvi sazināties un sekot līdzi mācību procesam;
-Sekmīgs vērtējums visos mācību priekšmetos;
-Nav mācību kavējumu;

PRAKSES PIETEIKUMA VEIDLAPA ŠEIT

Culinary Caravan POP-UP kafejnīca Helsinkos

Erasmus+ starptautiskās partnerības programma kopā ar Somiju, Itāliju un Spāniju, jauniešiem, kas mācās gan uzņēmējdarbību, gan apgūst profesionālo izglītību, piedāvā uzņēmējdarbības izglītību. Projekts norisināsies šo un nākamo mācību gadu, kuru laikā katrā no iesaistītajām valstīm tiek organizēta pop-up kafejnīcas izveide. No 16. līdz 20. decembrim Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma audzēkņi-  Laine Selecka, Maksims Čekiševs, Konstantīns Mihejevs un skolotāja Līva Korsūnova kopā ar Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēkņiem - Aigu Lukjanovu, Dagni Koskēviču, Tomu Zekānu un skolotāju Ingrīdu Mārāni iesaistījās Culinary Caravan projektā Helsinkos, kur Ziemassvētku tirdziņā tika izveidota pirmā street food pop-up  kafejnīca. Šis projekts ir turpinājums “Kick off to enterpreneurship with POP UP company”.

Spied uz attēla, lai redzētu to pilnā izmērā!

Labās prakses piemēri Francijā

Erasmus+ projekta programmas "Lai mainītu pasauli jāsāk ar sevi" Nr. 2016-1-LV01-KA102-022518 ietvaros, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas audzēkņi 14. decembrī dalījās ar gūto pieredzi, lai iedvesmotu savus vienaudžus iegūt jaunas zināšanas ārpus Latvijas, par piedzīvoto prakses laikā Francijā. Meitenēm bija iespēja praktizēties Jeanne Antide profesionālās izglītības iestādē, galvenos pienākumus veicot viesmīlības jomā. Puiši praksi aizvadīja CFA Saint Michel Mont Mercure skolā. Jaunieši atzīst, ka guvuši vērtīgu pieredzi, jo bija iespēja pavērot, kā procesi virtuvē risinās citviet.  Uzzināts vairāk arī par reģiona vīniem un sieriem, iespēju robežās brīvajos brīžos apskatīta apkārtne un pilsētas. Izaicinājums bijis valoda, jo Francijā vairākums nerunā angliski, taču cilvēki ir ļoti atsaucīgi un izpalīdzoši. Jebkuru valodas berjeru iespējams pārvarēt, taču valodu zināšanas ir ļoti būtiskas. Gūtā pieredze un iespaidi palīdzēs turpmāk attīstīt savas profesionālās prasmes.

Spied uz attēla, lai redzētu to pilnā izmērā!

e-mācība profesionālajā izglītībā

Šī gada novembrī RTRIT projektu vadītāja Zane Saukāne piedalījās  Maltas Nacionālās  aģentūras  EUPA organizētajā Erasmus+ programmas starptautiskās sadarbības pasākumā – seminārā “Hands on Experience for VET trainers”.  Semināra tēma bija veltīta e-mācībām profesionālajā izglītībā un iespējām to attīstīt caur ERASMUS+ stratēģiskajām partnerībām.  Seminārā piedalījās 32 dalībnieki – profesionālās izglītības iestāžu un Erasmus+ nacionālo aģentūru pārstāvji no 15 Eiropas valstīm.

Dalība seminārā palīdzēja gūt priekšstatu par e-mācību vides attīstību dažādās Eiropas valstīs, iepazīties ar labās prakses piemēriem, kā arī strādāt darba grupās, identificēt kopīgos izaicinājumus un iespējas, saistībā ar e-mācību vidi profesionālajā izglītībā dažādās Eiropas valstīs. 

Semināra laikā tika izmantota iespēja prezentēt Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumu un izveidot jaunus kontaktus turpmākai sadarbībai.

Spied uz attēla, lai redzētu to pilnā izmērā!

Erasmus+ labās prakses piemērs Francijā

 

Laika posmā no 2016. gada 31. oktobra līdz 2016. gada 28. novembrim Erasmus+ programmas projekta ”Lai mainītu pasauli jāsāk ar sevi” Nr. 2016-1-LV01-KA102-022518  mobilitātes ietvaros, seši Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma audzēkņi guva pieredzi un iespaidus Jeanne Antide Vocational skolā Francijā. Tika apgūtas jaunas prasmes un iemaņas viesmīlībā un ēdināšanā. Audzēkņi atzina, ka galvenais ir centība, jo darba devējs to novērtē un reizēm piedāvā turpināt sadarbību arī nākotnē. Jāzina un jāmācās valodas, jo bez tām strādāt sfērā, kur jāapkalpo klienti, ir grūti. Ieguvums ir jaunas zināšanas, kas noderēs tālāk profesijā, jauni iespaidi kontakti un skatījums.


Spied uz attēla, lai redzētu to pilnā izmērā!

Erasmus+ labās prakses piemērs

Novembra sākumā Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma  viesmīlības pakalpojumu specialitātes students Artūrs Mikalausks dalījās savos iespaidos un pieredzē, kas iegūta Erasmus+ programmas projekta “Eiropa kā iespēja” laikā. Dalība Artūram sniedza iespēju iziet praksi unikālā Somijas viesnīcā “Katajanokka”, kas izveidota bijušā cietuma telpās.

Erasmus+ labās prakses piemērs

Šodien Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā noritēja pirmā prezentācija ciklā Erasmus+ labās prakses piemērs”. Uz prezentāciju tikai aicināti tehnikuma skolotāji un audzēkņi, lai iepazītos ar prakses iespējām Eiropas savienības finansēto projektu ietvaros. Audzēknes – Santa Lemeža, Elīna Ivzāne, Evelīna Laškova, Angelina Grigorjeva, Kristīne Karaušu un Diāna Karaušu dalījās iespaidos par mobilitāti Kiprā un pieredzē par mācību praksi vienā no pasaules top 10 labākajām pieczvaigžņu viesnīcām “ANASSA Hotel”. Kā jaunietes uzsvēra savā uzrunā - galvenais ir mācīties, mācīties angļu valodu un izmantot visas iespējas, ko piedāvā skola.

Erasmus+ labās prakses piemēru prezentācijas ir daļa no Erasmus+ mobilitātes projekta dalībnieku atskaites. Tās tiks organizētas 2016./2017. mācību gadā, dalībniekiem atgriežoties no mobilitātes.

Šajā mācību gadā tehnikumā tiek īstenoti divi Erasmus+ mobilitātes projekti – iepriekšējā mācību gadā aizsāktais projekts „Eiropa kā iespēja” un 2016. gada projekts “Lai mainītu pasauli, jāsāk ar sevi”. Projektos ir paredzētas mobilitātes 3 līdz 5 nedēļu garumā jaunāko kursu audzēkņiem, kā arī mobilitātes vecākajiem kursiem kvalifikācijas prakses programmu apgūšanai starptautiskā vidē.

 

 

 

Uz Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumu pēc mūsdienīgām zināšanām

Šajā septembrī, starp vairāk kā diviem tūkstošiem audzēkņu, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā mācības ir uzsākuši jaunieši no Beļģijas, Zviedrijas un Ungārijas. Jelka, Klāra, Filips, Daniels un Mate ir ieradušies tehnikumā Erasmus+ programmas ietvaros. Piecu mēnešu laikā jaunieši skolā apgūs latviešu valodas pamatus, izzinās Latvijas kultūru, apgūs Latvijas kulināro un viesu apkalpošanas mākslu, pilnveidos savas profesionālās zināšanas, kā arī apgūs prakses programmu labākajos Rīgas restorānos un viesnīcās.

Pirmo nedēļu laikā jaunieši ir iepazinuši Rīgu no tradicionāla un ne tik pierasta skatu punkta gan kā gājēji apskatot Rīgu un tās kultūrvēsturiskos objektus skolotājas Anitas Zaļaiskalnes pavadībā, gan kanoe laivu braucienā pa Rīgas kanāliem un Daugavu, gan izmēģinot citā projektā - Erasmus+ stratēģiskajā partnerībā “City Guiding for Vocational Education” izveidoto digitālo mācību līdzekli – orientēšanās spēli “City Guiding Game”.

Mācību un kvalifikācijas prakses Eiropā tiek īstenotas profesionālās izglītības iestādēs Eiropā, nevalstiskās organizācijas CHASE (Consortium of Hotel and Accommodation Shools in Europe (Eiropas viesmīlības skolu apvienība)) ietvaros. Mobilitāte tiek pilnībā finansēta no Erasmus+ programmas līdzekļiem. 

ERASMUS+ mobilitātes projekts “Lai mainītu pasauli, jāsāk ar sevi”

logo

Mācību gadu “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” ir uzsācis ar vērienīgu Erasmus+ mobilitātes projektu “Lai mainītu pasauli, jāsāk ar sevi”. Apstiprinātā finansējuma ziņā viens no lielākajiem projektiem dos iespēju 58 tehnikuma audzēkņiem un 11 skolotājiem pilnveidot savas profesionālās prasmes Eiropā. Projektā paredzēts iesaistīt gan jaunāko kursu audzēkņus 3 līdz 5 nedēļu garās praksēs, gan vecākos kursus, kuriem būs iespēja apgūt kvalifikācijas prakses programmu starptautiskā vidē.

“Lai mainītu pasauli, jāsāk ar sevi” nav tikai projekta nosaukums. Tas ir aicinājums jauniešiem, kuri pilni cerībām par labāku pasauli un idejām – kādai tai jābūt, sākt mainīt pasauli, veidot to labāku caur savu prasmju un personības pilnveidošanu, caur Eiropas valstu kultūru dažādības pieņemšanu.

Pirmās prakses iespējas projektā tika piedāvātas Anassa Hotel Kiprā. Sadarbība ar Thanos grupas 5-zvaigžņu kūrorta viesnīcu norit otro gadu, iepriekš mūsu skolas audzēkņi ir guvuši augstu atzinību no viesnīcas vadības un aicinājumu atgriezties kā darbiniekiem pēc tehnikuma absolvēšanas.

Stephanos

Evelīna, Santa, Elīna, Angelina, Kristīne un Diāna – topošās viesmīlības pakalpojumu speciālistes ir devušās uz Kipru pilnveidot savas prasmes izvēlētajā profesijā. Kā  Elīna dalās savās izjūtās Facebook ierakstā: “Kaut katrs varētu piedzīvot ko tik skaistu ko piedzīvojam mēs pašlaik, paldies gan "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumam", gan Erasmus+ programmai.  Tas viss nav vārdiem aprakstāms, esam šeit trešo dienu, bet sajūtas jau gūtas tik daudz, tik daudz prieka, kas pietiks ilgam laikam”.

Jaunietēm prakse Anassa Hotel Kiprā ir daļa no mācību prakses un pilnībā tika finansēta no Erasmus+ programmas budžeta. Papildus iegūtajām prasmēm meitenes saņems starptautiski atzīto Europass mobilitātes dokumentu, kas noderēs turpmākās karjeras veidošanā.

bus

Erasmus+ programma sākotnējās profesionālās izglītības audzēkņiem un mācekļiem, sniedz iespēju īstenot praksi ārvalstu uzņēmumos vai kombinēti mācību iestādē un uzņēmumā. Mācību mobilitātes mērķis ir atbalstīt audzēkņu un mācekļu iespējas iegūt prasmes, iemaņas un kompetences, kas veicinās viņu personīgo izaugsmi, nodarbinātību un iespējas iekļauties Eiropas darba tirgū. 

 

ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projekts “City Guiding for Vocational Education”

veterasm

 

Šajā mācību semestrī VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma” audzēkņi piedalās ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projektā “City Guiding for Vocational Education”. Tā ietvaros mūsu audzēkņiem šonedēļ tika dota iespēja iejusties gidu lomās. Viņiem vajadzēja izrādīt mūsu valsts galvaspilsētu Rīgu apmaiņas skolēniem un skolotājiem no Somijas skolas “Helsinki Vocational Colledge”

CGFVE

Pirmdien, 19. septembrī mūsu viesiem no Somijas  tika sniegts neliels ieskats populārākajos tūrisma galamērķos Vecrīgā. Šīs ekskursijas laikā VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma” audzēkņi dāvāja iespēju viesiem no Somijas apmeklēt: “Rīgas Pils laukumu”, “Esplanādi”, “Raiņa pieminekli”, “Doma laukumu” un daudzas citas ievērojamas, tūristu iecienītas vietas. Īpaši lielu aizrautību viesi izrādīja klausoties gides – VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma" audzēknes Loretas Krūmiņas (LT/KD14) leģendām apvītajā stāstā par “Zviedru vārtiem”. Jāpiebilst, ka mūsu gidu teiktajā ar neviltotu interesi ieklausījās arī garām ejošie ārzemju tūristi.

CGFVECGFVE

Otrdien VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas” viesi kopā ar mūsu gidiem dosies velobraucienā, lai iepazītu mūsdienu Rīgu. Tā laikā viņi varēs aplūkot un uzzināt, ko jaunu par: “Laimas šokolādes muzeju”, “Dailes teātri”, kinoteātri, kas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis “Splendid Palace”, “Latvijas Mākslas akadēmiju”, “Latvijas Nacionālo operu”, kā arī citām nozīmīgām vietām Rīgā. Ārī trešdien skolēniem un skolotājiem no Somijas skolas “Helsinki Vocational Colledge” būs iespēja uzzināt, ko jaunu par Rīgas arhitektūras stiliem. Savukārt šo piektdien, 23. septembrī VSIA “Rīgas Tūrisma un  radošās industrijas” telpās, kā arī Vecrīgā mūsu audzēkņiem būs jāpiedalās prezentācijās. To laikā viņiem būs jāsniedz savs vērtējums par aizvadītajās dienās notikušajiem pasākumiem.

Iespējas jauniešiem Eiropā!

Aizvadītajā mācību gadā Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums uzsāka darbu ERASMUS+ mobilitātes projektā “Eiropa kā iespēja”. Mācību gada laikā 19 vecāko kursu audzēkņi devās praksē uz Beļģiju, Itāliju, Franciju, Īslandi, Vāciju, Lielbritāniju, Zviedriju, Norvēģiju un Somiju, lai apgūtu prakses programmu, pilnveidotu savas profesionālās prasmes, uzlabotu svešvalodu zināšanas, attīstītu komunikācijas prasmes un, kā atzīst lielākā daļa jauniešu, jauki pavadītu laiku un iegūtu jaunus draugus.

Septembrī praksē uz Anassa Hotel pieczvaigžņu viesnīcu Kiprā devās arī 10 topošie ēdināšanas, viesmīlības un viesnīcu pakalpojumu speciālisti, 3 nedēļu laikā gūstot neaizstājamu pieredzi nākotnes profesijā.

Dānijas skolā praktiskās mācības apguva topošie pārtikas ražošanas, viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu speciālisti. Mācības attiecīgi noritēja 3 plūsmās, katrā no tām jaunieši pavadīja 5 nedēļas. 

Oktobrī praktiskās iemaņas Francijā apguva 8 jaunieši, topošie pārtikas ražotāji, ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumu speciālisti, Savukārt, pavasarī jaunieši devās uzlabot savas praktiskās iemaņas Itālijā, Francijā un Lietuvā.

Atgriežoties tehnikumā, visi audzēkņi dalījās savā pieredzē pasākumu sērijā “Labās prakses piemēri”. 

2016./2017. mācību gadā audzēkņiem šajā projektā tiks piedāvātas prakses iespējas Somijā, Igaunijā, Lietuvā un Itālijā.

CityGuiding – partnerības projekts tūrisma izglītībā 

 2015./2016. mācību gadā Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā, kopā ar sadarbības partnerskolām - Provinciaal Instituut PIVA, Antverpenē, Beļģijā un Helsinki Vocational College Stadin, Somijā tika uzsākta projekta “CityGuiding for VET” (Nr. 2015-1-LV01-KA202-013404) īstenošana. Projekts tiek īstenots ERASMUS+ stratēģiskās partnerības aktivitātes ietvaros.

Projekta iecere ir izveidot digitālus pilsētas tūrisma maršrutus tālākai izmantošanai mācību procesā.

Topošie tūrisma nozares speciālisti un pasniedzēji tikās nedēļu ilgās darba grupās. Šo nedēļu laikā dalībniekiem bija iespēja iepazīt kultūru, vēsturi, reliģiju, gastronomiju un Jūgendstila objektus Antverpenē, Helsinkos un Rīgā, kā arī atspoguļot savu redzējumu par tūrismu šajās pilsētās.  

 • Pirmā darba grupa, kuru veidoja Somijas un Beļģijas audzēkņi un skolotāji, tikās 2016. gada 21. – 27. februārī Beļģijā, izveidojot orientēšanās spēli iPhone mobilajā aplikācijā Klikaklu
 • Otrā darba grupa strādāja 2016. gada 3. – 9. aprīlī  Somijā. To Latvijas un Somijas audzēkņi un pavadošie skolotāji, izveidojot piecus pilsētas tūrisma maršrutus tēmās jūra, pieminekļi, daba, tūrisms, baznīcas. Videomateriāli par maršrutiem ir ievietoti vietnē YouTube
 • 2016. gada 6. – 13. maijā Latvijā kopīgi darbojās trešā darba grupa – Latvijas un Beļģijas audzēkņi, izstrādājot piecus dažādus pilsētas tūrisma maršrutus tēmās reliģija, jūgendstils, pieminekļi, gastronomija, velotūre. Tūrisma maršruti tika veidoti vietnē travel.sygic.com

Nākamajā mācību gadā tiks turpināts darbs projektā pie digitālo materiālu pilnveides.

"Labās prakses piemēri" - jaunieši dalās pieredzē.

"Labās prakses piemēri" - jaunieši dalās pieredzē.

7.janvārī visi interesenti tika jau otro reizi aicināti uz "Labās prakses piemēri" prezentāciju tehnikuma aktu zālē, kur jaunieši dalījās pieredzē par mācību praksi, kas ERASMUS + projektu ietvaros notika Francijā un Dānijā. Jaunieši stāstīja gan par sadzīves apstākļiem, gan ekskursijām, gan prakses vietām, kurās strādāja esot Dānijā un Francijā, atceroties spilgtākos piedzīvojumus un mudinot nebaidīties no jauniem izaicinājumiem.

Paldies jauniešiem par interesanto stāstījumu un Projektu vadības grupai par pasākuma organizēšanu!

Latviešu pop up restorāns Amber Itālijā!

Nedēļas nogalē ERASMUS + projekta ietvaros Bardolino, Itālijā tika atvērts latviešu virtuves pop up restorāns Amber. Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma komanda ar lielu atbildības sajūtu strādāja jau no pašas restorāna koncepcijas izstrādes pirmssākumiem, līdz šim brīdim, kad projekts realizējās dzīvē. Patiess prieks, ka restorāna viesi atzinīgi novērtēja laviešu komandas paveikto. Un kā gan citādi varētu būt, ja projektam piesaistīti tādi pazīstami vārdi kā Raimonds Zommers un Haralds Saušs. Restorāna ēdienu idejas piederēja vienam no Latvijas labākajiem pavāriem - Raimondam Zommeram, kurš sadarbībā ar mūsu jauniešiem un pedagogiem realizēja tās dzīvē.

ERASMUS+ partnerības projekta ietvaros tiek īstenota inovatīva pieeja uzņēmējdarbības un profesionālajā izglītībā. Pateicoties tai, jauniešu radītās biznesa idejas tiek īstenotas dzīvē. “Amber” bija jau ceturtais jauniešu izveidotais un vadītais POP UP restorāns.

Pop up restorāna "Amber" pirmā prezentācija.

14.aprīlī Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notika pirmā latviešu pop up restorāna un bistro "Amber" ēdienkartes prezentācija tehnikuma vadībai. Prezentācija bija ļoti svarīgs posms gatavojoties maijā atvērt latviešu virtuves restorānu Itālijā. Ēdienus gatavoja mūs jaunieši, sadarbībā ar skolotāju Inesi Bedeici, bet ēdienu idejas pieder vienam no Latvijas labākajiem pavāriem - Raimondam Zommeram.

Visi ēdienu tika atzinīgi no vadības puses novērtēti. Izteiktās piezīmes, tika uzklausīta un darbs tiks turpināts, lai Itālijā rezultāts būtu nevainojams.

ERASMUS+ partnerības projekta ietvaros tiek īstenota inovatīva pieeja uzņēmējdarbības un profesionālajā izglītībā. Pateicoties tai, jauniešu radītās biznesa idejas tiek īstenotas dzīvē. “Amber” ir jau ceturtais jauniešu izveidotais un vadītais POP UP restorāns.

Tikai 2 dienas POP UP restorāns “MOSAICO” Rīgā!

28. un 29. janvārī tirdzniecības centrā “Galleria Riga, kā arī 28.janvāra vakarā Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma mācību restorānā tiks atvērts īpašs POP UP restorāns, kurā darbosies restorāna Kaļķu Vārti šefpavārs Raimonds Zommers kopā ar savas profesijas pārstāvi Ciro De Maio no restorāna “MOSAICO”  Itālijā, kā arī ar studentiem no četrām Eiropas valstīm.

Lai popularizētu Itālijas virtuvi un inovatīvā veidā izglītotu uzņēmējdarbības un profesionālo skolu audzēkņus, šefpavāru virsvadībā POP UP restorānā darbosies sešu biznesa un profesionālo skolu studenti no Latvijas, Somijas, Spānijas un Itālijas – topošie uzņēmēji, pavāri un viesmīļi. Mācību procesā biznesa skolu studenti pilnībā ir izstrādājuši POP UP restorāna konceptu, nosaukumu, vizuālo izskatu, tirgvedības plānu un kompānijas vadlīnijas saistībā ar LR likumdošanu. Savukārt profesionālo skolu studenti I.P.S.A.R. Luigi Carnacia un “Kaļķu Vārtu” šefpavāru virsvadībā izstrādās itāliešu ēdienu receptes, kā arī gatavojot un apkalpojot viesus restorānā “MOSAICO”.

Jau tagad zināms, ka restorānā būs iespējams nobaudīt labākos Itālijai raksturīgos ēdienus – picu Margarita, Boloņas lazanju, cūkas fileju ar kūpinātu šķiņķi un Taledžo sieru, dažādu uzkodu mozaīku, kā arī īstu tiramisu, pannakotu un daudz ko citu.

“MOSAICO” nosaukums ietver restorānā piedāvāto ēdienu būtību – tās ir dažādu Itālijas reģionu - no ziemeļiem līdz pat dienvidiem, gardākie ēdieni, kas kopā veido patiesu garšas mozaīku.

Šos lieliskos itāļu ēdienus būs iespējams nobaudīt 28. un 29. janvārī “Galleria Riga” 7.stāvā, kā arī īpašās Galá vakariņās 28. janvārī Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā, Nīcgales ielā 26.

ERASMUS+ partnerības projekta ietvaros tiek īstenota inovatīva pieeja uzņēmējdarbības un profesionālajā izglītībā. Pateicoties tai, jauniešu radītās biznesa idejas tiek īstenotas dzīvē. “MOSAICO” ir jau trešais jauniešu izveidotais un vadītais POP UP restorāns.

 

Kontaktinformācija:

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma projektu vadītāja

Zane Ķikute

zane.kikute@rtrit.lv

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma komanda gatavojas darbam pirmajā pop-up restorānā.

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums ir uzsācis dalību Erasmus +programmas  projektā „Kick off to entrepreneurship with POP UP company”. Projekta sadarbības partneri ir Somija, Itālija, Spānija un Latvija. Projekta ideja ir katrā no sadarbības partneru valstīm organizēt pop-up restorānu, kurā darbojas projekta dalībvalstu skolu jaunieši. Jauniešu ziņā ir viss – gan gatavošana, gan apkalpošana.

Pirmais šāds pop-up restorāns savus apmeklētājus uzņems Somijā 28. un 29.janvārī, kur restorāna viesiem  tiks piedāvāti  Spānijas virtuves ēdieni.  Lielajam notikumam gatavojās arī Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma komanda, kura sadarbībā ar restorāna Kaļķu vārti šefpavāru Raimondu Zommeru, pilnveidoja prasmes spāņu ēdienu gatavošanā. Mūsu tehnikumu pop - up restorāna Somijā pārstāvēs – projektu vadītāja Zane Ķikute, skolotāja Inese Bedeice un audzēknes : Arta, Ieva,  Anita, Sintija, Elizabete,  kā arī restorāna Kaļķu vārti šefpavārs Raimonds Zommers.

Latvijā šī projekta ietvaros pop-up restorāna norise paredzēta 2016.gada janvārī.

Mūsējie ERASMUS+ projektā.

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma jaunieši, kuri izturējuši konkursu un devušiem uz prakses vietām ārvalstīs – Francijā, Apvienotajā Karalistē, Beļģija, Itālijā un Somijā, ERASMUS+ projekta ietvaros, ir sasnieguši gala mērķus un  sāk iepazīties ar dažādu valstu kultūru, valodu un tradīcijām. Projekta koordinatore Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā jau saņēmusi pirmos e-pastus no jauniešiem, kuros jaunieši dalās iespaidos, piedzīvojumus un, protams, fotogrāfijās. Tā, piemēram, Somijā Elvīra Zaļkalne izbaudījusi kanoe braucienu, bet  Dinija Skvorcova un Krīvs Pujēns Apvienotajā Karalistē devušies vairākās ekskursijās.