SAM 8.1.3.

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa
8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros

(projekta numurs: 8.1.3.0/16/I/012)

Projekta mērķis ir RTRIT materiāli tehniskās bāzes, mācību vides modernizācija un jaunāko IKT risinājumu ieviešana. Veikt infrastruktūras uzlabošanu, prioritāro izglītības programmu mācību bāzes izveidošanu un atjaunošanu, kā arī nodrošinot ergonomisku un mūsdienu prasībām atbilstošu mācību vidi.

Projekta atskaite 2017

Atskaite Nr. 1-2017

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" 15.05.2017.noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr. 8.1.3.0/16/I/012 īstenošanu.
Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru uzsākta projekta īstenošana un 24.03.2017.izsludinātā iepirkuma ar ID Nr.VIAA 2017/32 ERAF RTRIT rezultātā 26.06.2017.noslēgts līgums ar SIA “Komunālprojekts” par Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” multifunkcionālās sporta zāles jaunbūves un sporta laukuma pārbūves būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību. Šobrīd aktīvi rit ieceres dokumentācijas izstrādes process un paredzams, ka būvprojekts būs izstrādāts līdz 2018.gada jūnija beigām.
Savukārt 28.04.2017.izsludinātās sarunu procedūras ar ID.Nr. VIAA 2017/35 ERAF RTRIT „Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums” Preiļu filiāles dienesta viesnīcas ēkas būvprojektu “Preiļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas renovācija” un “Preiļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas siltināšana” aktualizācija un autoruzraudzība” rezultātā ir noslēgts līgums ar SIA “Arhitekta L.Šmita darbnīca” un rit darbs pie esošo būvprojektu aktualizācijas, lai jau nākamajā pavasarī uzsāktu pārbūves darbus.
Lai nodrošinātu 10.07.2015.Eiropas Savienības fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijās Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem noteikto publicitātes prasību ievērošanu, Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” projekta īstenošanas vietā pie ieejas no Nīcgales ielas 26, Rīgā ieejas puses uzstādīja pagaidu informatīvo stendu, kas satur informāciju par ieviešamo projektu – nosaukumu, tā mērķi un projekta numuru.

29.05.2017.

Atskaite Nr. 2-2017

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" (RTRIT) projekta “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/012 īstenošana turpinās.  

SIA “Komunālprojekts” ir izstrādājusi multifunkcionālās sporta zāles un sporta laukuma skices un jaunbūves vizuālo tēlu atbalstījusi RTRIT vadība. Būvprojekts ir sagatavots minimālā sastāvā un pēc sasvstarpējas saskaņošanas tas tik iesniegt Rīgas Būvvaldē būvatļaujas saņemšanai. Šobrīd tiek vērtētas jaunbūves funkcionālās priekšrocības vai trūkumi, lai to veidotu gan audzēkņiem ērtu un pieejamu, gan lai tā iekļautos RTRIT vienotā ēku kompleksa kopējā tēlā.

Savukārt SIA “Arhitekta L.Šmita darbnīca”  ir veikusi Preiļu filiāles dienesta viesnīcas ēkas būvprojektu “Preiļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas renovācija” un “Preiļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas siltināšana” aktualizāciju. Būvprojekts tiek izskatīts, tiek veikti pēdējie labojumi, lai to saskaņotu un iesniegtu Preiļu Būvvaldē būvatļaujas saņemšanai. Jau nākamā gada pavasarī plānoti vērienīgi pārbūves darbi Preiļu filiāles dienesta viesnīcā.

Lai nodrošinātu veiksmīgu projekta īstenošanu, jau ir uzsākts darbs pie Preiļu filiālei paredzētā mācību aprīkojuma – galdu, krēslu un datortehnikas atlases EIS, lai šogad to pasūtītu un jau nākamajā gadā audzēkņi to varētu izmantot mācību procesā. Papildus RTRIT strādā pie Preiļu filiālē jaunizveidojamo izglītības programmu “Miltu izstrādājumu ražošana” un “Viesnīcu pakalpojumi” īstenošanai iegādājamā aprīkojuma specifikāciju sagatavošanas. Tāpat šoziem plānots izsludināt iepirkumu, lai projekta ietvaros iegādātos modernu un mūsdienīgu aprīkojumu dabaszinību kabinetiem (fizika un ķīmija) Preiļu filiālē.

30.10.2017.